Det samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningsområdet vid Helsingfors universitet får 50 000 euro var av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd. Donationen görs inom ramen av statens motfinansieringskampanj.

– Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd anser att medelanskaffningskampanjen i kombination med statens motfinansiering är en positiv sak och vi vill med denna donation medverka till att stödja utbildningsverksamheten vid Helsingfors universitet, säger stiftelsens ordförande Edvard Silén.

– Det är viktigt att det finns högklassig svenskspråkig utbildning på alla nivåer i Finland och stiftelsen vill med denna donation även understryka vikten av detta, fortsätter Silén.

Svenska social- och kommunalhögskolans rektor Mirjam Kalland säger att samhällsvetenskapernas betydelse är mycket stor i dessa tider av stora omvälvningar.

– Vi har jobbat på att stärka vår samhällsvetenskapliga utbildning vid Helsingfors universitet och denna donation är ett välkommet tillskott, säger Kalland.

Hanna Lehti-Eklund, professor i nordiska språk vid humanistiska fakulteten, säger att donationen är värdefull för det humanistiska utbildningsområdet nu när de nya kandidat- och magisterprogrammen kör igång.

– Vi är väldigt tacksamma för donationen. Den bidrar till att upprätthålla högklassig undervisning i utbildningsprogrammen.

Motfinansiering innebär att staten lägger till ett visst belopp för varje euro i privata donationer som universiteten. Kampanjen inleddes i november 2014 och avslutas 30.6.2017.