Ett bra samhälle

Hurdant är ett rättvist samhälle där alla kan delta?

Många stora förändringar med både globala och lokala konsekvenser pågår som bäst: Ojämlikheten ökar i hälsa, utbildning och deltagande. Människors mobilitet och mångkulturalitet påverkar vår samlevnad och solidaritet. Digitaliseringen skapar nya möjligheter men också utmaningar för interaktion och delaktighet. Krig pågår i Europa och demokratiska värderingar utmanas.

Forskningen synliggör hinder för rättvisa till exempel genom att forska i ojämlikhet, skarpa skiljelinjer orsakade av polarisering samt diskriminerande strukturer.

Helsingfors universitet bygger ett gott samhälle genom att utbilda experter och forska i bland annat välmående och hälsoskillnader, ett gott arbetsliv, demokrati och rättsstaten samt samhällets diversitet.

Utbilda dig till expert eller uppdatera din kunskap

Förstå människan och förändra världen. Vi utbildar experter på samhälleliga fenomen och strukturer i flera kandidat- och magisterprogram. Dessutom erbjuder vi olika möjligheter att uppdatera dina kunskaper.

Bekanta dig till exempel med statsvetenskapliga kandidat- och magisterprogram, magisterprogrammet i urbana studier och planering eller med öppna universitetsstudier enligt tema.

 

Bekanta dig med vår forskning

Universitetet erbjuder forskningsbaserad information för att förstå och lösa samhälleliga kärnfrågor. Vår forskning handlar bland annat om jämlikhet i utbildning, förebyggande av sociala och hälsoskillnader, kulturers och religioners diversitet samt demokratins förmåga att förnya sig.

Vår forskning kring ojämlikhet inom hälsa och välbefinnande, interventioner som främjar jämställdhet samt grundläggande socialskyddssystem är globalt framstående.

 

Läs nyheter
Bygg ett gott samhälle med oss!

Vi samarbetar med alumner, företag och andra samarbetsparter. Blev du intresserad? Ta kontakt!

Våra experter är tillgängliga för medier

Hej journalist, letar du efter en expert att intervjua inom temat Ett bra samhälle? Hitta en expert.