Forskningspersonalen

 

Professorer och biträdande professorer
LA
Lassi
Ahlvik
biträdande professor, andra skedet
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi
Kari
Hyytiäinen
professor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi, Jordbruksvetenskap, Skogsvetenskap

Jag är professor i Östersjöskyddets ekonomi. Jag är också prodekanus vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.

JS
Jari
Salo
professor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Livsmedelsvetenskap, Företagsekonomi, Övrig teknik och teknologi, Medie- och kommunikationsvetenskap, Övriga samhällsvetenskaper


TS
Timo
Sipiläinen
professor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Jordbruksvetenskap, Företagsekonomi, Nationalekonomi
Bodo
Steiner
professor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Företagsekonomi, Nationalekonomi


John
Sumelius
professor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Företagsekonomi, Jordbruksvetenskap, U-landsforskning

 

Forskare
SB
Stefan
Bäckman
universitetslektor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Övriga jordbruksvetenskaper, Företagsekonomi
Qiuzhen
Chen
forskardoktor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi, Jordbruksvetenskap


PH
Pasi
Heikkurinen
universitetslektor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Företagsekonomi, Övriga samhällsvetenskaper, Filosofi
Nina
Hyytiä
universitetslektor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Övriga jordbruksvetenskaper, Nationalekonomi
JI
Jean-Pierre
Imbrogiano
forskardoktor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Företagsekonomi, Sociologi


DJ
Dunja
Jusufovski
forskardoktor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi
KK
Karlheinz
Knickel
universitetsforskare
Avdelningen för ekonomi
Anna-Kaisa
Kosenius
universitetslektor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi


Eliisa
Kylkilahti
forskardoktor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Övriga samhällsvetenskaper, Företagsekonomi, Övriga
Pauli
Lappi
universitetslektor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi
Marko
Lindroos
universitetslektor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi
Chiara
Lombardini
universitetslektor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi
Sanna
Lötjönen
forskardoktor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi


JM
Jenni
Miettinen
forskardoktor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi
MO
Markku
Ollikainen
forskningsdirektör
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi
JP
Jarkko
Pyysiäinen
universitetslektor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Socialpsykologi


Leena
Rantamäki-Lahtinen
universitetslektor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Övriga jordbruksvetenskaper
JS
Jenniina
Sihvonen
universitetslektor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Företagsekonomi, Socialpsykologi, Sociologi
Markus
Vinnari
universitetslektor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Övriga samhällsvetenskaper, Nationalekonomi, Företagsekonomi
Peter
Österberg
universitetsforskare
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Psykologi, Företagsekonomi, Socialpsykologi, Talkommunikation

Forskare. Undersöker jordbrukets framtid. Nyckelbegrepp: Evolution, näringspreferenser, Innovation (kreativitet), Ledarskap, Markadsföring och talad kommunikation.

Undervisning: Leadership and Organization ( Agere-026; advanced level, English); Entrepreneurship (YET-014; introductory level, English). Ledarskap, beslutsfattande och kreativitet för problem-lösning (YET-222, TVEX, Svenska), Om framtidens jordbruk (YET-223, TVEX, Svenska). Kvalitativ metod (EKM 121, TVEX, svenska)