Laboratorio ja diagnostinen kuvantaminen

Laboratoriopalvelut ja diagnostinen kuvantaminen Saaren eläinklinikalla.
Laboratoriopalvelut

Saaren eläinklinikalla toimii laboratorio, jossa voidaan tehdä maito-, lanta- ja tavallisimmat verinäytetutkimukset. Tämän lisäksi palvelee Helsingissä Yliopistollisen eläinsairaalan laboratorio. Päivystysaikaan sairaalan omassa laboratoriossa voidaan tehdä hoidon aloittamiseksi välttämättömiä laboratoriotutkimuksia.

Yhteystiedot

Jos olet kiinnostunut lähettämään Saaren eläinklinikalle näytteitä, ota yhteyttä laboratoriohenkilökuntaan, puhelinnumero 02941 40534.

Saaren laboratorio sekä Saaren klinikka ja sen pieneläinvastaanotto sijaitsevat osoitteessa

Leissantie 41

04920 Saarentaus 

Tu­los­ten tie­dus­te­luAlustavia tuloksia voi tiedustella aamun puhelinaikana klo 8–9 numerosta 02941 40700 tai suoraan laboratoriosta klo 8–15.00 välisenä aikana numerosta 02941 40534.

 

Li­sään­ty­mis­tut­ki­mus­la­bo­ra­to­rio

Lisääntymistutkimuslaboratoriossa tehdään erilaisia spermatutkimuksia sekä histologisia, sytologisia ja bakteriologisia tutkimuksia. Lisääntymislaboratorio huolehtii myös poliklinikalla otetun sperman pakastuksesta ja säilytyksestä eläinten spermapankissa. Laboratoriossa tutkitaan myös tammojen kohtubiopsioita osana niiden siitoskyvyn arviointia.

Maitonäytteet

Tuottajat voivat virka-aikana toimittaa maitonäytteitä tutkittavaksi suoraan laboratorioon, jolloin näytteen tuomisesta ei tarvitse etukäteen soittaa. Maitonäytteet ja lähetteen voi jättää klinikan toimiston oven ulkopuolella olevaan laatikkoon. Näytteitä voi tuoda myös päivystysaikana, jolloin tulee soittaa päivystävälle eläinlääkärille, jotta näyte saadaan nopeasti viljelyyn.

Hevosten loistutkimus

Hevosten ulostenäytteitä voidaan tuoda suoraan laboratorioon virka-aikana loistutkimuksiin. Jos näytteitä otetaan kerralla yli 5 hevosesta, näytteentuojan tulee sopia etukäteen näytteiden sopivasta tutkimuspäivästä.

Diagnostinen kuvantaminen

Saaren eläinklinikalla on valmius röntgen- ja ultraäänitutkimuksiin. Yksittäisissä, poikkeuksellisen vaativissa tapauksissa voidaan potilas lähettää jatkotutkimuksiin Yliopistollisen eläinsairaalan pieneläin- ja hevossairaalan kuvantamisyksikköön, jossa työskentelee erityisesti diagnostiseen kuvantamiseen perehtyneitä eläinlääkäreitä ja röntgenhoitajia, käytössään huippulaitteistot.