Laboratoriopalvelut

Yliopistollisen eläinsairaalan laboratorio YESLAB sijaitsee Viikin hevos- ja pieneläinsairaalan yhteydessä.

YESLAB tuottaa suurimman osan eläinsairaalan tarvitsemista laboratoriopalveluista ja palvelee myös eläinlääketieteellisen tiedekunnan tutkijoita. Kliinisen mikrobiologian palveluja tarjotaan lisäksi ulkopuolisille eläinlääkäreille ja eläinlääkäriasemille asiakaskanavan välityksellä.

Päivystyslaboratorio

Päivystyslaboratorio on toiminnassa ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Päivystyslaboratoriossa voidaan tehdä välttämättömät ja kiireelliset laboratoriotutkimukset eläinpotilaan tilan arvioimiseksi ja oireiden syyn selvittämiseksi.

Hematologian ja kliinisen kemian laboratorio

Hematologian ja kliinisen kemian laboratorion tutkimusvalikoimasta löytyvät yleisimmät laboratoriomääritykset eläinten verinäytteiden, virtsan ja ulosteiden tutkimiseen. Laboratoriossa tutkitaan myös huuhdenäytteiden ja punktaattien sytologiaa. Tärkeimmät laboratoriotulokset saadaan luotettavasti 1-2 tunnin kuluessa näytteenotosta ja lähes kaikki tulokset valmistuvat saman päivän aikana. Nopea analysointi on oleellista erityisesti sisätautiepäilyissä, valmistauduttaessa vaativiin leikkauksiin ja seurattaessa tehohoidossa olevia potilaita. Harvinaisempia analyyseja varten laboratoriolla on laaja verkosto yhteistyölaboratorioita, joihin näytteitä lähetetään säännöllisesti. Niistä tulosten saaminen kestää muutamista päivistä viikkoihin.

Kliinisen mikrobiologian laboratorio

Kliinisen mikrobiologian laboratoriossa tutkitaan eläinten bakteriologisia näytteitä. Laboratorion tutkimusvalikoimaan kuuluvat tavanomaiset aerobi- ja anaerobiviljelyt sekä mikrobien antibioottiherkkyysmääritykset. Diagnostiikka pohjautuu matriisiavusteiseen massaspektrometriaan (MALDI-TOF). Laboratorio vastaa myös seura- ja harraste-eläimillä esiintyvien bakteerien mikrobilääkeresistenssin valvonnasta Suomessa ja jakaa tietoa antibioottien vastuullisesta käytöstä. Säännöllinen eläinsairaalan bakteerikantojen resistenssiseuranta ja riskipotilaiden seulonta sairaalainfektioiden ehkäisemiseksi kuuluvat myös laboratorion tehtäviin. YESLAB-Kliinisen mikrobiologian laboratorion sivuilta löytyy lisätietoa laboratorion toiminnasta ja ohjeet näytteiden lähettämiselle.