Ura asian­tun­ti­ja­na ja pal­ve­lu­teh­tä­vis­sä

Asiantuntijaorganisaatiomme työllistää yli 3 000 henkilöä asiantuntija- ja palvelutehtävissä. Meillä voit työskennellä esimerkiksi markkinoinnin asiantuntijana Tiedekulmassa, eläinsairaalan teknikkona Viikissä tai tutkimusrahoituksen koordinaattorina Meilahdessa.

"Teen arvojeni mukaista työtä ja parannan maailmaa tukemalla huippututkimusta. Tiedän, että tästä organisaatiosta löytyy uramahdollisuuksia myös silloin, kun kaipaan työhöni uutta haastetta."
- Esihenkilö opintopalveluissa
 
"Teen työtä oman alani huipulla, monessa muussa organisaatiossa en pääsisi käsiksi näin kiinnostaviin kokonaisuuksiin. Saan vaikuttaa omiin työtehtäviini ja tehdä kiinnostavaa kehittämistyötä."
- Viestinnän asiantuntija
 
"Työssä on inhimillinen arvopohja, sillä yliopisto ei tavoittele voittoa. Työn ja perhe-elämän yhdistäminen onnistuu täällä erinomaisesti."
- Koordinaattori henkilöstöpalveluissa

Mer­ki­tyk­sel­li­nen työ ja ar­vot    

Arvopohjamme ansiosta meillä tehtävällä työllä on merkitystä. Mahdollistat työssäsi kiinnostavan, yhteiskunnallisesti merkityksellisen huippututkimuksen tekemistä. Työskentelemme yhteisten tavoitteiden eteen verkostomaisesti ja yhteisöllisesti.

Kiin­nos­ta­va työn si­säl­tö

Asiantuntija- ja palvelutehtävä Helsingin yliopistossa tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää työtäsi oman alasi huipulla. Meillä pääset hyödyntämään asiantuntemustasi monipuolisesti, kokeilemaan uusimpia teknologioita ja verkostoitumaan oman alasi huippuosaajien kanssa myös kansainvälisesti.

Mah­dol­li­suus ke­hit­tää osaa­mis­taan ja työ­teh­tä­vi­ään

Kannustamme työntekijöitämme jatkuvaan oman osaamisen kehittämiseen. Tarjoamme mahdollisuuden monipuoliseen uraan: voit siirtyä tehtävästä toiseen tai edetä haastavampiin tehtäviin organisaation sisällä. Työskentelemme moniammatillisissa tiimeissä sekä verkostoissa ja panostamme laadukkaaseen esihenkilötyöhön.

Jous­ta­vat edut, va­kaus ja per­heys­tä­väl­li­syys

Tarjoamme henkilöstöllemme parhaat mahdolliset puitteet työssä onnistumiseen. Liukuva työaika, etätyömahdollisuudet ja joustavat lomat auttavat sinua löytämään tasapainon työn ja vapaa-ajan välille. Tuemme perheellisiä työntekijöitämme mahdollistamalla perhe-elämän ja työssäkäynnin yhdistämisen.

Talouspäällikkönä työskentelevä Niko Ossberg kertoo Helsingin yliopistosta työpaikkana.

Tehtävien kirjo ja laajuus sekä urakehityksen kannalta kiinnostavat tehtävänkuvat ovat yllättäneet Niko Ossbergin. Videon katsomalla kuulet lisää siitä, millaista työskenteleminen Helsingin yliopistossa on.