Strategia ja johtaminen

Millaista opetusta yliopistossa annetaan ja tutkimusta tehdään tulevina vuosina? Entä millaista yhteistyötä yliopisto tuolloin tekee sitä ympäröivän yhteiskunnan kanssa? Miten kurkotamme huipulle?

Yliopiston haluttu tulevaisuuskuva, visio ”Globaali vaikuttaja - yhdessä” toteutuu ihmisten aktiivisen toiminnan kautta. Haluamme kertoa näiden sivujen kautta tarinoita tulevaisuuskuvista, toiveista ja intohimosta tutkimukseen, laadukkaaseen opetukseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Nämä tarinat auttavat meitä tekemään rohkeita valintoja, joiden avulla laadukas yliopisto tukee globaalien haasteiden ratkaisemista.