Hyödynnä opiskelijoiden osaamista
Kun haluat rekrytoida harjoittelijan, kesätyöntekijän tai vaikka ehdottaa pro gradun aihetta, hyödynnä työnantajapalveluitamme. Opiskelijoillamme on monipuolista osaamista: oman alan erikoisosaamisen lisäksi yliopisto-opiskelu kehittää yleisiä työelämässä tarvittavia taitoja, kuten kielitaitoa sekä kykyä hallita laajoja asiakokonaisuuksia. Opiskelija tuo yritykseesi tuoretta tietoa ja näkökulmaa!
Tutustu palveluihimme

Arviolta tuhat Helsingin yliopiston opiskelijaa suorittaa vuosittain opintoihin kuuluvan pakollisen tai vapaaehtoisen harjoittelun – kysyntää harjoittelupaikoille siis on! 

Palkkaamalla opiskelijan harjoittelijaksi saat arvokkaan työpanoksen lisäksi tuoretta tietoa yliopistolta. Moni työnantaja löytää harjoittelijasta työntekijän suunniteltua pidempään työsuhteeseen. 

Koska yliopiston koulutustarjonta on Suomen laajin, harjoittelijoita voi etsiä monenlaisiin tehtäviin. Harjoittelija voi tehdä esimerkiksi markkinointiin ja viestintään liittyviä tehtäviä, kuten sosiaalisen median viestintää, verkkosivujen kehittämistä, sisällöntuotantoa tai tapahtumaviestintää. Harjoittelija voi tehdä myös selvityksiä, kyselyitä tai muuta organisaatiota hyödyttävää tutkimusta ja projekteja.  

Harjoittelijan työtehtävien on oltava sellaisia, että niissä pääsee hyödyntämään opinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja. Lähtökohtaisesti harjoittelu on opiskelijalle ensimmäisiä kosketuksia omaa koulutusta vastaaviin töihin, mikä on tärkeää huomioida rekrytoinnissa ja työtehtävien määrittelyssä. Työtehtävien on annettava mahdollisuus myös uusien asioiden oppimiselle.

Voit ilmoittaa harjoittelupaikasta JobTeaser-palvelussa. Lue lisää ilmoittamisesta Aarresaaren sivuilla

Ota nämä asiat huomioon, kun ilmoitat harjoittelupaikasta:

 • Harjoittelun kesto on keskimäärin 3 kuukautta.

 • Emme julkaise ilmoituksia palkattomista harjoittelupaikoista. Pidätämme oikeuden olla julkaisematta paikkoja, jotka eivät sovellu opiskelijoillemme. Tutustu julkaisuehtoihimme

 • Panosta hyvään harjoittelupaikkailmoitukseen. Katso vinkit ilmoituksen tekemiseen.

 • Harjoittelupaikkaa voi tarjota myös kansainvälisille opiskelijoille. Kirjoita ilmoitus tällöin englanniksi.  

 • Harjoittelupaikka nimeää harjoittelijalle ohjaajan, joka tukee harjoittelijaa harjoittelun onnistumisessa. Katso vinkit ohjauksen tueksi

 • Harjoittelijan palkka kokopäiväisestä työstä on vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävän vähimmäispalkan verran. Helsingin yliopisto tukee opiskelijoiden palkallisia harjoittelumahdollisuuksia harjoittelutukijärjestelmällä

JobTeaser-työpaikaportaalin kautta tavoitat Helsingin yliopiston opiskelijat ja vastavalmistuneet, jotka etsivät koulutustaan vastaavia töitä. Opiskelijoille voit tarjota erityisesti kesätöitä, osa-aikaista työtä opintojen oheen tai lyhyitä sijaisuuksia. Jo valmistuneiden joukosta voit etsiä tekijöitä haastaviinkin tehtäviin. 

 • Yhdellä ilmoituksella voit välittää paikkatarjouksesi vain Helsingin yliopistoon tai valintasi mukaan kahdeksaan muuhun suomalaiseen yliopistoon. 

 • Kun haluat tavoittaa Helsingin yliopiston kansainväliset osaajat, kirjoita työpaikkatarjouksesi englanniksi. Kansainvälisiä opiskelijoita Helsingin yliopistossa on lähes 2000. 

Sijaisuudet ja yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa

Mikäli haluat palkata sijaisen Helsingin yliopiston opiskelijoiden keskuudesta, opiskelijajärjestöt ovat hyvä keino tähän kontaktointiin. 

Tietoa sijaisuuksista ja opiskelijajärjestöistä löydät esimerkiksi täältä: 

Pro gradu -toimeksiannoiksi sopivat erinomaisesti projektiluontoiset tutkimus- ja kartoitustehtävät. Opiskelijalle gradu on osaamisen näyte ja muodostaa selkeän kokonaisuuden, jolle määritellään tutkimustehtävä, tavoite, laajuus ja aikataulu.

Opinnäyteyhteistyötä tehdään kaikilla koulutusaloilla ja yhteistyökumppaneita löytyy monipuolisesti eri työnantajasektoreilta.

Voit ilmoittaa pro gradu -tutkielman aihetta JobTeaserissa. Opiskelijat ottavat suoraan yhteyttä, jos aihe kiinnostaa ja sopii heidän opintoihinsa. Opiskelija huolehtii oman koulutusohjelmansa hyväksynnästä opinnäytetyön aiheelle ja toimeksiannolle. 

Huom! Helsingin yliopistolla on erilaisia käytäntöjä pro gradu -työn tekemisestä toimeksiantona. Urapalvelut selvittää näitä syksyn 2021 aikana eli ohjeet ovat työn alla. Yliopisto voi myös olla sopimusosapuoli.

Helsingin yliopistolla ei ole lahjakirjakäytäntöä tai säätiötä, jota kautta pro gradu -toimeksiannon voi rahoittaa.

Aarresaaren sivuilta löydät ohjeet ilmoituksen jättämiseen.

Ryhdy mentoriksi kansainvälisille opiskelijoille

Kiinnostaako yritystäsi kansainvälinen osaaminen, mutta et tiedä mistä aloittaa? Tutustu Helsingin yliopiston nuoriin kansainvälisiin osaajiin HelsinkiUNI International Talent -mentorointiohjelman (HITP) avulla ja löydä tuleva harjoittelija, kesätyöntekijä tai tulevaisuuden timantti tiimiisi!

Mikä on HelsinkiUNI International Talent -ohjelma?
 • Kuuden kuukauden pituinen mentorointiohjelma, jonka avulla yritykset ja kansainväliset opiskelijat tutustuvat toisiinsa. Opiskelijoille halutaan ohjelman avulla luoda verkostoja suomalaiseen työelämään ja yritysmaailmaan. 

 • Erinomainen tapa rakentaa myönteistä työnantajakuvaa opiskelijoiden keskuudessa ja kokeilla kansainvälistymistä. Monikulttuurinen työyhteisö ruokkii luovuutta! 

 • Parhaimmillaan HITP johtaa yhteistyöhön myös sen jälkeen. Ohjelman jälkeen yritys ei kuitenkaan sitoudu mihinkään.

Rekrytoi kansainvälinen opiskelija

Onko yrityksessäsi välitön tarve kansainvälisen osaajan rekrytoinnille? Kaipaatko esimerkiksi jonkun kielen taitoa tai muuta erityistä vetoapua organisaatiosi kansainvälistämiseksi?

Helsingin yliopiston kansainväliset koulutusohjelmat tuottavat hyvin monimuotoista osaamista. Urapalvelut-yksikkö voi olla apunasi ja selvittää, löytyykö JobTeaser-työpaikkaportaaliimme rekisteröityneiden opiskelijoiden joukosta osaamista juuri sinun tarpeisiisi.

Palveluun pätevät samat ehdot kuin työ- ja harjoittelupaikkojen julkaisuumme. Edellytämme, että tehtävä on sellainen, joka soveltuu erityisesti yliopisto-opiskelijoillemme. Tavoitteemme on palvella yritysten ja organisaatioiden kansainvälistymistä, mutta myös edistää kansainvälisten opiskelijoidemme työllistymistä.

Ota yhteyttä urapalveluihin ja kerro osaamistarpeestanne! Selvitämme yhdessä, voimmeko auttaa sinua rekrytoinnissasi.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä urapalveluihin.

Yhteistyö opiskelijoiden kanssa tuo uusia ideoita ja näkökulmia yrityksesi toimintaan. Erilaiset hackathonit ja haasteet tuottavat tehokkaasti tuloksia.

MasterClass

Master Class on uusi oppimisen ja tekemisen tapa: haasteisiin perustuva, yhteisöllinen työskentely- ja oppimisprosessi, jonka aikana opiskelijat ja tutkijat hiovat konkreettisia ratkaisuehdotuksia hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden haasteisiin yhdessä yrityskumppanin kanssa.

Master Class on yksi tapa linkittää opiskelijoita työelämään ja mahdollisesti myös käynnistää syvempi kumppanuus yliopiston kanssa.

Helsinki Think Company

Helsinki Think Company on yliopiston yrittäjyysyhteisö, joka tukee opiskelijoiden, tutkijoiden ja yrittäjien osaamisen kehittämistä ja akateemisten taitojen valjastamista työelämään ja yhteiskuntaan.

Helsinki Think Company tuo yhteen opiskelijoita ja yritysmaailman edustajia erilaisissa ideakilpailuissa, haasteissa ja hackathoneissa, joissa kehitetään konkreettisia ratkaisuja ja toimintamalleja.

Meiltä valmistuvat opiskelijat ovat tulevaisuuden huippuasiantuntijoita ja vaikuttajia. Voit varmistaa yrityksesi vetovoimaisuuden työnantajana markkinoimalla yliopistolla.