Yrityksille ja yhteisöille
Helsingin yliopistossa tehdään kansainvälisesti merkittävää tutkimusta, jonka avulla olemme ratkaisemassa maailmanlaajuisia haasteita. Opiskelijamme saavat hyvät valmiudet erityisesti kestävyyskysymysten parissa toimimiseen. Aloita yhteistyö kanssamme ja saat uusia ideoita, kehität liiketoimintaasi ja varmistat, että yrityksessäsi on huipputason osaamista.
Tutustu yhteistyömuotoihin

Haluatko yrityksesi käyttöön parhainta ja uusinta tutkimustietoa? Helsingin yliopiston tieteellisen tutkimuksen laaja pohja antaa mahdollisuudet monitieteelliselle ja -alaiselle yhteistyölle. Tutkimusyhteistyöllä kasvatat yrityksesi tietopääomaa tuotteistasi ja laajennat tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa.

Onnistumistarinoita

Hel­sin­gin yliopisto ja No­kia Bell Labs ke­hit­ti­vät il­man­laa­dun seu­ran­taan älyk­kään 5G-tek­no­lo­gian

Paulig ja Helsingin yliopisto tutkivat hävikkiä ruokaketjun alkupäässä

 

Yhdessä voimme tarjota lahjakkaimmille tutkijoille parhaimman perustan innovointiin

Yhteistyö opiskelijoiden kanssa tuo uusia ideoita ja näkökulmia yrityksesi toimintaan. Esimerkiksi erilaiset hackathonit ja haasteet tuottavat tehokkaasti tuloksia.

HELSUS Co-Creation Lab

Kestävyystieteen instituutti HELSUS:n pyörittämä Co-Creation Lab on fasilitoitu, yhteisluomiseen perustuva prosessi, jonka aikana opiskelijat tekevät maisterintutkielmansa yrityspartnereiden antamien kestävyyshaasteiden pohjalta. Kutakin kestävyyshaastetta tarkastellaan poikkitieteellisesti eri alojen opiskelijoiden näkökulmista.

Labissa tuomme yhteen kestävyyshaasteiden ratkaisemisesta kiinnostuneet opiskelijat, tutkijat ja asiantuntijat yrityksistä ja julkishallinnosta.

MasterClass

Master Class on uudenlainen oppimisen ja tekemisen tapa: haasteisiin perustuva, yhteisöllinen työskentely- ja oppimisprosessi, jonka aikana opiskelijat ja tutkijat hiovat konkreettisia ratkaisuehdotuksia tulevaisuuden haasteisiin yhdessä yrityskumppanin kanssa.

Master Class on yksi tapa linkittää opiskelijoita työelämään ja mahdollisesti myös käynnistää syvempi kumppanuus yliopiston kanssa.

Helsinki Think Company

Helsinki Think Company on yliopiston yrittäjyysyhteisö, joka tukee opiskelijoiden, tutkijoiden ja yrittäjien osaamisen kehittämistä ja akateemisten taitojen valjastamista työelämään ja yhteiskuntaan.

Helsinki Think Company tuo yhteen opiskelijoita ja yritysmaailman edustajia erilaisissa ideakilpailuissa, haasteissa ja hackathoneissa, joissa kehitetään konkreettisia ratkaisuja ja toimintamalleja.

Tee yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa

Voit lähestyä myös suoraan Helsingin yliopiston tiedekunta- ja ainejärjestöjä. Monet järjestöistä etsivät aktiivisesti yrityksistä yhteistyökumppaneita esimerkiksi yritysvierailuja varten. Järjestöjen kautta voit tavoittaa suoraan myös yrityksesi kannalta relevanteimmat osaajat. Osa järjestöistä perii maksua tapahtumien tai työpaikkojen välittämisestä.

Opiskelijamme tuovat uutta intoa ja osaamista yritykseesi. Koska yliopiston koulutustarjonta on Suomen laajin, opiskelijoista ja vastavalmistuneista löydät osaamista monipuolisesti eri tehtäviin. Hyödynnä työnantajapalveluidemme tarjoamia yhteistyömuotoja.

Palkkaa harjoittelija 

Palkkaamalla opiskelijan harjoittelijaksi saat arvokkaan työpanoksen lisäksi tuoretta tietoa yliopistolta. Voit ilmoittaa harjoittelupaikoista JobTeaser-palvelussa. 

Rekrytoi opiskelija 

JobTeaser-työpaikkaportaalin kautta tavoitat Helsingin yliopiston opiskelijat ja vastavalmistuneet, jotka etsivät koulutustaan vastaavia töitä. Opiskelijoille voit tarjota erityisesti kesätöitä, osa-aikaista työtä opintojen oheen tai lyhyitä sijaisuuksia. Jo valmistuneiden joukosta voit etsiä tekijöitä haastaviinkin tehtäviin. 

Ehdota pro gradu –tutkielmaa 

Voit ilmoittaa pro gradu -tutkielman aiheesta JobTeaserissa. Opiskelijat ottavat suoraan yhteyttä, jos aihe kiinnostaa ja sopii heidän opintoihinsa. 

Tutustu kansainvälisiin osaajiimme 

Onko organisaationne kiinnostunut kansainvälisestä osaamisesta? Helsingin yliopistossa opiskelee noin 2000 kansainvälistä opiskelijaa. Tutustu kansainvälisiin osaajiimme ryhtymällä mentoriksi tai rekrytoimalla opiskelijamme! 

Luo työnantajamielikuvaa JobTeaserissa 

Oletko kiinnostunut näkyvyydestä Helsingin yliopiston opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden keskuudessa? Työnantajaprofiili JobTeaser-työpaikkaportaalissa toimii virtuaalisena näyteikkunanasi 24/7! 

Osallistu työelämämessuille 

Helsingin yliopistolla järjestetään vuosittain rekrytointimessutapahtumia eri kampuksilla. Osallistu yrityksesi kanssa kohderyhmänne kannalta otollisimpaan.

 

Onnistumistarinoita

Yri­ty­syh­teis­työ ope­tuk­ses­sa tar­jo­aa win–win–win-ase­tel­man

Har­joit­te­li­ja tuo työyh­tei­söön tuo­ret­ta osaa­mis­ta

"I have been where you are"- Why one alumna decided to mentor international students on the HITP Programme

Suosittelemme ehdottomasti harjoittelijan palkkaamista!

Meiltä löydät monia eri vaihtoehtoja yrityksesi tai organisaatiosi henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Koulutuksemme pohjautuvat uusimpaan tutkittuun tietoon yhdistettynä käytännön esimerkkeihin todellisesta työelämästä.

Tutustu Helsingin yliopiston tarjoamiin henkilöstön osaamisen kehittämis- ja koulutuspalveluihin.

Onnistumistarinoita

Ulkoministeriön asiantuntijat ovat kehittäneet kouluttajan taitojaan HY+:n avulla

Kouluttajamme ovat yleensä omia asiantuntijoitamme, jotka osaavat alan asiasisällöt erinomaisesti. Moni heistä kuitenkin kaipaa lisäoppia kouluttajan taitoihinsa. Tähän tarpeeseen me olemme hakeneet tukea Helsingin yliopistolta.

Helsingin Innovaatiopalvelut (HIS) toimii Helsingin yliopiston omistamien immateriaalioikeuksien (IP:n) kaupallistajana. HIS pyrkii aktiivisesti kaupallistamaan huippututkimuksesta syntyneistä tuloksista esim. perustamalla spinout-yhtiöitä ja lisensoimalla tai myymällä liikeideoita ja uusia, omistamiaan teknologioita.  

HIS tukee sinua seuraavilla tavoilla: 

  • Tarjoamalla tietoa saatavilla olevasta yliopiston omistamasta IP:stä 
  • Tarjoamalla tietoa uusista kehitteillä olevista teknologioista sekä myöhäisen vaiheen kaupallistamisprojekteista, jotka ovat lähellä spinout-yhtiön perustamista ja sijoittajasuhteiden rakennusvaiheessa  
  • Käymällä myynti- ja lisensointineuvotteluita liittyen yliopiston omistamaan IP:hen 
  • Rakentamalla tiimejä spinout-yrityksille yhdistäen kyvykkäitä johtotason osaajia erinomaisiin kaupallistamisprojekteihin 

Jos olet teollisuuskumppani, joka on kiinnostunut lisensoitavista tai innovatiivisista tai myytävistä tieteeseen perustuvista teknologioista tai uusia sijoituskohteita etsivä sijoittaja, niin HIS on ensisijainen kumppanisi Helsingin yliopistossa.

Jos olet ammattitaitoinen sekä yrittäjähenkinen ja etsit roolia uudessa tiedepohjaisessa yrityksessä, HIS auttaa löytämään optimaalisessa vaiheessa olevan Helsingin yliopiston projektin.

Lisäksi opiskelijamme osallistuvat mielellään projektikursseille, hackathoneihin ja erilaisiin haastekilpailuihin, joissa ratkaisuja kehitetään yhdessä yritysten kanssa. 

Jos etsit uusia ja ennakkoluulottomia ajatuksia, tutustu tarkemmin Helsinki Think Companyn toimintaan.