Kumppanuusohjelma

Helsingin yliopiston avainkumppanuus tuo rohkeat ratkaisujat yhteen. Kumppaneitamme yhdistävät kunnianhimo kestävän kasvun rakentajana ja halu tehdä oman alansa läpimurroista totta. 
Avainkumppanuus tuo rohkeat ratkaisijat yhteen

Helsingin yliopiston avainkumppanuusohjelma on luotu yrityksille, jotka haluavat katsoa pidemmälle. Yritysten kyky innovoida, päivittää osaamista ja luoda kestävyydestä kilpailuetu ovat yhä tärkeämpiä menestystekijöitä muuttuvassa maailmassa. 

Tarjoamme 11 tiedekunnan ja 40 000 uteliaan ajattelijan voimin mahdollisuuksia tuoda huippututkimus sekä ainutlaatuiset osaajat yritysten tueksi. Monitieteinen lähestymistapamme avaa yrityksille poikkeuksellisen mahdollisuuden pureutua liiketoiminnan kannalta tärkeimpiin teemoihin – tieteen voimalla. 

Jokainen avainkumppanuus muodostaa oman kokonaisuutensa, jota seurataan omilla vaikuttavuuden mittareilla. Meillä on kokemusta niin yksittäisten projektien läpiviennistä kuin vuosia jatkuvasta tutkimusyhteistyöstä globaalien yritysten kanssa. Jokaiselle avainkumppanille olemme nimenneet asiakkuuspäällikön, joka hoitaa aktiivisesti ja tavoitteellisesti kumppanuussuhdetta.  

Yhteistyömme yritysten kanssa pohjautuu aina yliopiston yritysyhteistyön eettisiin periaatteisiin

Kuinka autamme kumppaneitamme vahvistamaan kilpailukykyään?
 • INNOVAATIOIDEN KIIHDYTTÄMINEN
  Huippututkimuksella on voimaa muuttaa maailmaa. Käynnistämme kumppaneidemme kanssa rohkeita tutkimushankkeita, joissa tieteenalat eivät tunne rajoja
   
 • EDELLÄKÄVIJÄT USKOVAT KESTÄVÄÄN MUUTOKSEEN, NIIN MENKIN
  Autamme kumppaneitamme luomaan uutta liiketoimintaa – tieteen voimalla.
   
 • TAVOITA TULEVAISUUDEN TEKIJÄT
  Gen Z edustaa uuden sukupolven ajatusmaailmaa. Etsimme ennakkoluulottomia tapoja hyödyntää 30 000 opiskelijan yhteisöä osana yritysten kehitystä.
   
 • TYÖYHTEISÖN OSAAMISEN PÄIVITTÄMINEN
  Ajattelevat menestyvät muuttuvassa maailmassa. Kehitämme nykypäivän työntekijöille uusia taitoja sekä vahvistamme tapoja kanavoida ajattelu toiminnaksi.
   
 • KYKY NÄHDÄ KAUEMMAS
  Horisontti 10–15 vuoden päähän pysyy hämäränä, jos sinne ei katso. Kehitämme yritysten kykyä nähdä pitkän aikavälin kehityskulut ja niiden merkityksen liiketoiminnalle.

 

Haluamme kehittää yhdessä ratkaisuja uusiutuvien luonnonvarojen kestävälle käytölle. Jatkuvan oppimisen hengessä vahvistamme osaamistamme ja kyvykkyyksiämme sekä kytkemme opiskelijoita aiempaa paremmin osaksi yhteistyötämme.
Kone Oyj

Helsingin yliopisto ja KONE Oyj ovat kehittäneet kumppanuutta erityisesti tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen ympärille. Kumppanuuden tutkimusteemoiksi ovat valikoituneet tekoälyn, kestävän kehityksen ja urbaanin elämän tutkimus.

Molempia kiinnostavia aiheita on hankkeistettu Business Finlandin ja Suomen Akatemian hakuihin useamman tiedekunnan kanssa.  Toistaiseksi käynnissä on Kuluttajatutkimuskeskuksen vetämä tutkimuskokonaisuus visuaalisen informaation hyödyntämiseen kaupunkiliikkumista koskevien kuluttajamielikuvien ja -odotusten konkretisoinnissa, valmistelussa on Urban Simulation Lab – tekoälytutkimushanke sekä kestävyystieteen Transformative cities -hanke.

Tutkimuksen lisäksi KONEen kanssa on kokeiltu opetusyhteistyötä kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelmassa sekä pilotoitu väitöskirjatutkijoiden Business Sprint –jaksoja. Business Sprinteissä pyritään kehittämään yrityksen ymmärrystä nuorten tutkijoiden osaamisesta ja kannustamaan tutkijoita kokeilemaan yhteistyötä yritysten kanssa. Tämä yhteistyö kehittyy pilotoinnista edelleen osana tutkimuspalveluiden tohtorikoulutuksen Talent Boost –toimintaa.

Yhteistyön teemat

 • Tekoäly
 • Kestävä kehitys
 • Urbaanin elämän tutkimus
Metsä Group Oyj

Helsingin yliopiston ja  Metsä Groupin kumppanuudessa syvennetään tutkimus- ja koulutusyhteistyötä ja ratkotaan globaaleja kestävyyshaasteita.  Tutkimuksen teemoina ovat erityisesti kestävän metsätalouden menetelmät ja teknologia, metsävarojen hallinta, puunkorjuu, kuitupohjaiset materiaalit (kuten elintarvikepakkaukset), ioniset nesteet ja kiertotalouden kemia. Yhteistyö painottuu myös vahvasti opiskelijoihin. Tavoitteena on rakentaa yhteistyön piirissä oleville opiskelijoille selkeä polku kandivaiheen opinnoista työelämään. Urapolkuun kuuluvat opintojen aikaiset projektityöt, harjoittelut, kesätyöt, pro gradu -työ ja mahdollinen työllistyminen Metsä Groupiin. Yhteistyöllä halutaan myös madaltaa kynnystä työllistää erityisesti kansainvälisiä opiskelijoita. Opiskelijat pääsevät tutustumaan Metsä Groupiin yritysvierailuilla ja kursseille tulee myös vierailevia luennoitsijoita.

Yhteistyön teemat

 • Kestävän metsätalouden menetelmät ja teknologia
 • Metsävarojen hallinta
 • Puunkorjuu
 • Kuitupohjaiset materiaalit 
 • Ioniset nesteet
 • Kiertotalouden kemia
Nokia / Nokia Bell Labs

Nokia Bell Labs valitsi Helsingin yliopiston “Distinguished Academic Partnership” –ohjelmaansa vuonna 2017. Yhteistyö Nokian Oyj:n, Nokia Bell Labsin sekä tietojenkäsittelytieteen osaston kanssa on ollut tiivistä jo vuosia. Helsingin yliopistossa toimii Nokia Center for Advanced Research, jota Nokia on tukenut lahjoitusvaroin ja jossa tutkimusta tekee esimerkiksi Nokia Chair in Data Science -professori Pan Hui.

Helsingin yliopiston ja Nokia sekä Nokia Bell labsin yhteistyö keskittyy tietojenkäsittelytieteen tutkimukseen erityisesti tietoverkkoihin ja tekoälyyn. Eräs tutkimuksen sovellusalueista on ollut esimerkiksi MegaSense -hanke, joka keskittyi kaupunkien ilmanlaatuun ja sensorointiverkoston kehittämiseen. Hankevalmistelua yhteistyökumppaneiden välillä on jatkuvasti. Nokian ja Nokia Bell Labsin henkilöstössä on paljon Helsingin yliopiston alumneja ja tietojenkäsittelytieteen osaston kanssa tutkijatapaamisia on säännöllisesti.

Tutkimustyön lisäksi tärkeitä yhteistyöalueita ovat osaajien koulutus ja yhteiskuntaan vaikuttavien ilmiöiden avaaminen, kuten kaikille avoin onlinekurssi 5 ja 6g-verkoista, Core 5g and Beyond.

Yhteistyön teemat

 • Tietoverkot (5G ja 6G)
 • Tekoäly
Vetcare Oy

Helsingin yliopiston ja Vetcaren kumppanuudessa luodaan yhdessä ratkaisuja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyön teemoina ovat eläinlääketieteellisesti kiinnostavat uudet innovaatiot, uusien lääkeaineiden ja annostelumuotojen hyödyntäminen eläinlääkinnässä sekä One Health-teemaan liittyvä tutkimusyhteistyö. Vetcarelle kumppanuus monitieteisen tutkimusyliopiston kanssa on merkittävä, sillä 80–90 prosenttia sen tutkimustyöstä rakentuu kumppanuuden varaan. Yhteistyön tavoitteena on myös kytkeä opiskelijat vahvasti osaksi yhteistyötä. Kumppanuudessa monitietieteisyys on valttikortti: yhteistyötä tehdään tiiviisti muun muassa eläinlääketieteellisen, farmasian ja lääketieteellisen tiedekuntien kanssa.

Yhteistyön teemat

 • Eläinlääketieteellisesti kiinnostavat uudet innovaatiot
 • Uusien lääkeaineiden ja annostelumuotojen hyödyntäminen eläinlääkinnässä
 • Eläinlääketieteen perus- ja soveltavatutkimus
 • One Health
Lisätietoja ja ota yhteyttä

Halutko tietää lisää kumppanuudesta yliopiston kanssa - kerromme mielellämme lisää!

Avainkumppanuuksien lisäksi teemme aktiivisesti ja monipuolisesti yhteistyötä yritysten kanssa.  Yhteistyö voi aina alkaa yksittäisestä, pienestäkin yhteistyöhankkeesta ja syventyä laajemmaksi kumppanuudeksi.

Ole yhteydessä ja sovitaan tapaaminen business@helsinki.fi.