Tutkimusyhteistyö yrityksille

Kehitä liiketoimintaa, paranna kilpailukykyä ja nopeuta yrityksesi tutkimus- ja kehitystyötä asiantuntemuksemme avulla. Voit tilata meiltä tutkimusta ja selvityksiä räätälöityyn tarpeeseen tai tulla mukaan yhteistutkimukseen. Tutkimusyhteistyön kautta pääset mukaan uutta luoviin ja tulevaisuutta suuntaaviin tutkimushankkeisiin sekä osaksi kansallisia ja kansainvälisiä verkostojamme.
Tutustu palveluihimme

Voit tilata meiltä tutkimusta ja selvityksiä räätälöityyn tarpeeseen. Käytössäsi on uusin tutkimustieto sekä yliopiston osaajat ja resurssit. Helsingin yliopistolla työskentelee noin 4 500 tutkijaa kymmenillä eri tieteenaloilla, joiden osaaminen on kansainvälistä huippua ja tutkimusinfrastruktuurimme kokonaisuus on merkittävä. Tutkijoillamme on myös vahva kokemus yritysten tarvelähtöisten haasteiden ratkaisemisessa.

Autamme sinua yhteistyössä alkuun – autamme hahmottamaan oikean tutkimushaasteen sekä etsimme jokaiseen tarpeeseen sopivat asiantuntijat ja yhteistyömuodot. Ennen projektin alkua käymme läpi kaikki oleelliset yhteistyöhön liittyvät asiat läpi kuten immateriaalioikeudet (IPR), tulosten julkaiseminen, budjetti ja aikataulu. 

Tilaustutkimuksen rahoittaa kokonaisuudessaan tilaaja. Osana kanssamme tehtävää tilaustutkimusta on sinun mahdollista hakea myös rahoitusta Business Finlandilta tai EU:lta.

Tyypillisesti tilaustutkimuksissa syntyneiden IPR-oikeudet kuuluvat yritykselle. Huomioi kuitenkin, että hankkeessa syntyneistä keksinnöistä maksetaan erillinen korvaus keksijöille. 

Lisätietoja ja ota yhteyttä:

business@helsinki.fi

Uskomme yhteistyön ja huippututkimuksen voimaan ratkaista isoja globaaleja haasteita sekä luoda innovaatioita, jotka muovaavat kestävää tulevaisuutta. Helsingin yliopiston huippututkimus, vahva monitieteisyys ja 40 000 yliopistolaisen yhteisö tarjoavat vahvan ja uteliaan pohjan tutkimusyhteistyölle. Tutkimusyhteistyön kautta pääset mukaan uutta luoviin ja tulevaisuutta suuntaaviin tutkimushankkeisiin sekä osaksi kansallisia ja kansainvälisiä verkostojamme.Yhteisrahoitteisen tutkimusyhteistyön muotoja ovat esimerkiksi Helsingin yliopiston ja yrityksen yhdessä rahoittamat hankkeet sekä Business Finlandin, Suomen Akatemian, EU:n ym. rahoittajan täysin tai osittain rahoittamat hankkeet.

Yhteisen tutkimushankkeen valmistelu voi kestää yli vuoden ja tutkimushankkeet kestävät keskimäärin 1-4 vuotta. Yhteisrahoitteisiin tutkimushankkeisiin voi osallistua erilaisia toimijoita, kuten tutkimusinstituutteja, yliopistoja ja yrityksiä. Yliopisto voi toimia myös keskeisenä kumppanina yrityksen innovaatioekosysteemissä. Autamme hankekonsortion rakentamisessa, jotta hankkeeseen saadaan sen kannalta oikeat kumppanit mukaan.

Yliopisto ja yritykset osallistuvat kukin omalla panostuksellaan hankkeen rahoitukseen ja toteutukseen. Tämän lisäksi osa rahoituksesta voi tulla julkisista lähteistä, kuten Business Finland:ilta tai EU:lta.

Yhteisrahoitteisissa hankkeissa tieteelliset tavoitteet ovat keskeisiä. Niiltä odotetaan akateemisia tuloksia, kuten julkaisuja sekä tulosten soveltamista. Tulokset ovat pääsääntöisesti julkisia. Tulokset julkaistaan huomioiden se, että liikesalaisuudet eivät paljastu ja patentoitavat tulokset eivät julkistu ennenaikaisesti.

Yhteistyössä syntyvät immateriaalioikeudet (IPR) ovat tärkeässä roolissa, koska ne mahdollistavat uuden liiketoiminnan synnyttämisen. Ennen yhteistyön aloittamista sovitaan, kenelle IPR-oikeudet kuuluvat, ja miten yritys saa niihin käyttö- tai omistusoikeuden. Perusperiaatteena yhteistyöhankkeissa on se, että IPR-oikeudet kuuluvat sille organisaatiolle, jonka työntekijä on ne tehnyt. Jos työntekijöitä on useammasta organisaatiosta, kyseiset organisaatiot omistavat IPR-oikeudet yhdessä. Yhteisrahoitteisissa hankkeissa mukana olevat yritykset saavat ensisijaisen neuvotteluoikeuden tulosten käyttö- tai omistusoikeuden lunastamiseksi omaan liiketoimintaansa. 

 

Lisätietoja ja ota yhteyttä:

business@helsinki.fi

Yliopistolla on käytössään huomattava määrä erilaista tutkimusinfrastruktuuria, joita tarjoamme yritysten käyttöön.  Käytössämme on muun muassa erilaisia laboratorioita, kasvihuoneita, biopankkeja, elektronimikroskooppeja, teleskooppeja, tutkimusaluksia ja näytteenottolaitteistoja, joita myös yritykset voivat hyödyntää.

Tutkimusinfrastruktuuriemme korkea taso on yksi yliopiston menestystekijöistä. Helsingin yliopisto on kansallisesti merkittävin ja myös eurooppalaisella tasolla erittäin merkittävä tutkimusinfrastruktuuritoimija.

Monipuoliset ja monitieteiset tutkimus- ja laboratoriopalvelut sekä teknologiat löydät tutkimusportaalistamme. Kunkin infrastruktuurin omistajatiedekunta tai muu yksikkö on merkitty tutkimusportaaliin. Yksiköltä saat lisätietoa käyttömahdollisuuksista.

Lisätietoja ja ota yhteyttä:

business@helsinki.fi

Helsingin yliopisto on yksi Euroopan johtavista monialaisista tutkimusyliopistoista. Helsingin Innovaatiopalvelut Oy (HIS) toimii Helsingin yliopiston omistamien immateriaalioikeuksien (IP:n) kaupallistajana. HIS pyrkii aktiivisesti kaupallistamaan huippututkimuksesta syntyneitä tuloksia perustamalla spinout-yhtiöitä ja lisensoimalla tai myymällä liikeideoita ja uusia teknologioita.

HIS tukee yrityksiä ja sijoittajia muun muassa

  • tarjoamalla tietoa saatavilla olevasta yliopiston omistamasta IP:stä
  • tarjoamalla tietoa uusista kehitteillä olevista teknologioista sekä myöhäisen vaiheen kaupallistamisprojekteista, jotka ovat lähellä spinout-yhtiön perustamista ja sijoittajasuhteiden rakennusvaiheessa
  • käymällä myynti- ja lisensointineuvotteluita liittyen yliopiston omistamaan IP:hen
  • rakentamalla tiimejä spinout-yrityksille yhdistäen kyvykkäitä johtotason osaajia erinomaisiin kaupallistamisprojekteihin.

Jos olet teollisuuskumppani, joka olet kiinnostunut lisensoitavista tai innovatiivisista tai myytävistä tieteeseen perustuvista teknologioista tai uusia sijoituskohteita etsivä sijoittaja, niin HIS on ensisijainen yhteyskumppanisi Helsingin yliopistossa.

Jos olet ammattitaitoinen sekä yrittäjähenkinen ja etsit roolia uudessa tiedepohjaisessa yrityksessä, HIS auttaa löytämään optimaalisessa vaiheessa olevan Helsingin yliopiston projektin. 

Lisätietoja ja ota yhteyttä:Ota yhteyttä Helsingin Innovaatiopalvelut (HIS) tiimiin.

Yritykset, lämpimästi tervetuloa mukaan kampusten innovaatioekosysteemitoimintaan!

Helpoiten pääset tutustumaan kunkin kampuksen innovaatiotoimintaan verkkosivujemme kautta. Olemme koonneet sivuille kuvauksen kampuksen innovaatiotoiminnan profiilista sekä palveluista. Sivuilta löydät myös kampustemme asiantuntijat, jotka ovat apunasi, kun haluat tietää enemmän kampuksen innovaatiotoiminnasta tai tulla mukaan osaksi innovaatioekosysteemiä.

Ketterä tapa tutustua myös kampuksen innovaatiotoimintaan on osallistua kampuksilla järjestettäviin avoimiin Cheese n’ Wine -tilaisuuksiin. Tilaisuuksissa eritaustaiset asiantuntijat kertovat kokemuksiaan ja näkemyksiään päivän teema-alueesta. Esitysten jälkeen pääset verkostoitumaan muiden osallistujien kanssa.

Lisätietoja ja ota yhteyttä:

Kampusten innovaatiotoiminnan asiantuntijat

Lahjoittamalla tieteelle yrityksenne on mukana rakentamassa tulevaisuutta koulutuksella ja tutkimuksella sekä luomassa pohjaa uusien innovaatioiden kehittämiselle. Lahjoitusten ansiosta yliopisto voi tehdä merkittäviä uusia avauksia tutkimuksessa ja opetuksessa. Voitte lahjoittaa oman liiketoimintanne kannalta tärkeälle tieteenalalle, teille tutulle tutkimusryhmälle tai yleisesti Helsingin yliopistolle opintojen ja tutkimuksen tueksi.

Kerromme lahjoittajakumppanuuksista mielellämme osana yliopiston viestintää yhdessä sovittavalla tavalla.

Vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia. Lahjoitukset ovat aina vastikkeettomia.

Lahjoituksia ja muuta yritysyhteistyötä ohjaavat eettiset periaatteemme.

Lisätietoja ja ota yhteyttä:

business@helsinki.fi

 

Näin aloitat yhteistyön kanssamme
Onnistumistarinoita
Yhdessä voimme tarjota lahjakkaimmille tutkijoille parhaimman perustan innovointiin.
Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä ja aloitetaan yhteistyö: business@helsinki.fi.

Yritysyhteistyötiimimme asiantuntijat auttavat yritysyhteistyössä alkuun.

Autamme löytämään yrityksesi tarpeisiin sopivat yhteistyömuodot ja yhteistyökumppanit yliopistolta. 

Yritysyhteistyötiimimme asiantuntijat löydät täältä.