Master Class - Hyvinvointia uusilla tavoilla

Master Class on uusi oppimisen ja tekemisen tapa: haasteisiin perustuva, yhteisöllinen työskentely- ja oppimisprosessi, jonka aikana opiskelijat ja tutkivat hiovat konkreettisia ratkaisuehdotuksia hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden haasteisiin.

Mikä on Master Class?

Master Class on uusi oppimisen ja tekemisen tapa: haasteisiin perustuva, yhteisöllinen työskentely- ja oppimisprosessi, jonka aikana opiskelijat ja tutkivat hiovat konkreettisia ratkaisuehdotuksia hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden haasteisiin yhdessä yrityskumppanin kanssa.

Master Class on yksi tapa linkittää opiskelijoita työelämään ja mahdollisesti myös käynnistää syvempi kumppanuus yliopiston kanssa. Järjestämme Master Classeja sopivan kumppanin löytyessä ja epidemiatilanteen jälleen salliessa lähiopetuksen.

Master Class alkoi vuonna 2012 Helsingin yliopiston ja LähiTapiolan yhteistyönä. Hyvä yhteiskunta Master Class -ohjelmassa pohdittiin hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta yhdessä nuorten osaajien kanssa. Viimeisin Hyvä yhteiskunta Master Class järjestettiin vuonna 2019 yhdessä Kuntarahoituksen kanssa, teemana kestävä hyvinvointi tulevaisuuden kunnissa ja kaupungeissa. Sustainability Master Class -ohjelma puolestaan on järjestetty kaksi kertaa yhteistyössä Outotecin kanssa ja kerran Valion kanssa. Tämän kestävyysteemaisen kurssin haasteet ovat liittyneet niin kaivostoiminnan riskienhallintaan ja sosiaalisen vastuun kysymyksiin kuin ruokahävikkiin ja maitotilallisten työhyvinvointiin.

Kaikkea ei opi luentosalissa

Master Class -oppimiskokemuksen tavoitteena on tarjota tuoreita sisältöjä ja näköaloja siihen, mitä suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle kuuluu sekä verkostoitumismahdollisuuksia erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden ja yliopistoyhteisön kanssa. Oppimisprosessi altistaa osallistujansa niin toisilleen kuin ympäröivälle yhteiskunnalle. 

Master Class onnistui yhdistämään hienolla tavalla yliopistomaailman ja yrityselämän tärkeän kysymyksen äärelle. Erityisen hienoa oli opiskelijoiden into ja sitoutuneisuus projektiin. LähiTapiolan tavoitteena oli tuoda keskusteluun ja pohdittavaksi vakuutusyhtiön roolia julkisen sektorin palveluja täydentävänä toimijana hyvinvoinnin rakentamisessa. Lisäksi haimme ja saimmekin sekä johdolle että asiantuntijoillemme uusia näkökulmia ja ideoita strategiamme kehittämiseksi. Master Classin hyvin vedetty prosessi rikastutti myös omia työ- ja toimintatapojamme, kertoo yhtiöryhmän johtaja Jari Sundström LähiTapiolasta.

Master Class -prosessi

Master Class -ohjelmassa on kolme vaihetta: ”Challenge”, ”Experiment” ja ”Solve&Share”. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään haasteen ja sen kontekstin ymmärtämiseen. Tämän pohjalta ongelma kiteytetään ja määritellään uudelleen, ja sille ideoidaan, kehitetään ja kokeillaan yhdessä ratkaisuja toisessa vaiheessa. Kolmannessa vaiheessa tiimit viimeistelevät ja esittelevät ratkaisunsa. Ohjelma rakentuu fasilitoitujen työpajojen pohjalta, mutta tiimien itsenäinen työskentely on prosessissa myös tärkeässä roolissa.

Lisätietoja

Master Class -konseptista ja Helsingin yliopiston yhteistyöstä voit kysyä yhteyspäällikkö Suvipäivikki Mikolalta (suvipaivikki.mikola@helsinki.fi, 050 317 5022).

Lue lisää Master Class -ohjelmista