Master Class - Hyvinvointia uusilla tavoilla

Master Class on uusi oppimisen ja tekemisen tapa: haasteisiin perustuva, yhteisöllinen työskentely- ja oppimisprosessi, jonka aikana opiskelijat ja tutkivat hiovat konkreettisia ratkaisuehdotuksia hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden haasteisiin.

Mikä on Master Class?

Master Class on uusi oppimisen ja tekemisen tapa: haasteisiin perustuva, yhteisöllinen työskentely- ja oppimisprosessi, jonka aikana opiskelijat ja tutkivat hiovat konkreettisia ratkaisuehdotuksia hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden haasteisiin yhdessä yrityskumppanin kanssa.

Master Class alkoi vuonna 2012 Helsingin yliopiston ja LähiTapiolan yhteistyönä. Hyvä yhteiskunta Master Class -ohjelmassa pohdittiin hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta yhdessä nuorten osaajien kanssa. Kahtena viime vuonna yhteistyössä Outotecin kanssa järjestetyssä Sustainability Master Class -ohjelmassa puolestaan pureuduttiin kaivostoiminnan riskienhallintaan ja sosiaalisen vastuun kysymyksiin.

Vuonna 2019 Helsingin yliopisto järjestää Hyvä (yhteis)kunta Master Class -ohjelman yhdessä Kuntarahoituksen kanssa, teemana kestävä hyvinvointi tulevaisuuden kunnissa ja kaupungeissa.

Kaikkea ei opi luentosalissa

Master Class -oppimiskokemuksen tavoitteena on tarjota tuoreita sisältöjä ja näköaloja siihen, mitä suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle kuuluu sekä verkostoitumismahdollisuuksia erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden ja yliopistoyhteisön kanssa. Oppimisprosessi altistaa osallistujansa niin toisilleen kuin ympäröivälle yhteiskunnalle. 

Master Class onnistui yhdistämään hienolla tavalla yliopistomaailman ja yrityselämän tärkeän kysymyksen äärelle. Erityisen hienoa oli opiskelijoiden into ja sitoutuneisuus projektiin. LähiTapiolan tavoitteena oli tuoda keskusteluun ja pohdittavaksi vakuutusyhtiön roolia julkisen sektorin palveluja täydentävänä toimijana hyvinvoinnin rakentamisessa. Lisäksi haimme ja saimmekin sekä johdolle että asiantuntijoillemme uusia näkökulmia ja ideoita strategiamme kehittämiseksi. Master Classin hyvin vedetty prosessi rikastutti myös omia työ- ja toimintatapojamme, kertoo yhtiöryhmän johtaja Jari Sundström LähiTapiolasta.

Hyvä yhteiskunta Master Class 2019

Helsingin yliopisto ja Kuntarahoitus järjestävät ensi keväänä yhteistyössä haastepohjaisen Master Class –ohjelman, jonka teemana on kestävä hyvinvointi tulevaisuuden kunnissa ja kaupungeissa. Ohjelma on suunnattu erityisesti yliopisto-opiskelijoille sekä nuorille tutkijoille tai ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnan kestävyydestä, kaupunkikehityskysymyksistä ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Kurssi koostuu kolmen kuukauden mittaisesta fasilitoidusta tiimityöskentelystä, jonka aikana monitieteelliset tiimit kehittävät mentorien tukemana oman konkreettisen ratkaisunsa yhteen neljästä haasteesta, hyödyntäen design thinking -metodologiaa ja co-creation -työkaluja.

Master Class –ohjelman haasteet

  1. Kun resurssit ovat rajalliset, millaisilla investoinneilla on suurin vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin? Tämän kysymyksen parissa kamppailevat kunnat ja kaupungit hyötyisivät uusista tavoista kuvata, mitata tai arvioida yksittäisten investointien kuten uimahallin tai kirjaston vaikuttavuutta. Kehitä tapa, jolla kunta voi kuvata, mitata tai arvioida yksittäisen investoinnin vaikutusta eri asukasryhmien (esimerkiksi vanhusten) hyvinvointiin.
  2. Voimakas kasvu ei aina ole helppo tilanne kaupungeille ja kunnille. Yksi elinvoimaisten kasvukeskusten haasteista on asumisen kustannusten nousu ja asuinalueiden sosiaalinen eriytyminen, kun tietyt asuinalueet ovat houkuttelevampia ja kehittyneempiä kuin toiset. Kehitä ratkaisu tai toimintamalli, jolla kasvava kunta voi havainnoida, ennakoida ja ehkäistä asuinalueiden sosiaalista eriytymistä ja/tai asumiskustannusten karkaamista pieni- ja keskituloisten ulottumattomiin.
  3. Hiljenevien alueiden palvelut heikkenevät työikäisten asukkaiden muuttaessa pois, mutta ikääntyvä väestö tarvitsee palveluita, jotka olisivat helposti saavutettavissa. Kun resurssit ovat rajalliset, miten palveluja ja niiden saavutettavuutta voidaan kehittää esimerkiksi sosiaalisilla innovaatioilla, uusilla yhteisöllisillä toimintatavoilla tai digitalisaatiota hyödyntämällä? Kehitä ratkaisu, joka tukee palvelujen saavutettavuutta (erityisesti yksinasuville vanhuksille) hiljenevissä kunnissa tai lähiöissä kestävällä tavalla.
  4. Hiipuvien asuinalueiden negatiivisen kehityksen kierre voimistuu, kun työikäiset muuttavat pois ja väestö ikääntyy. Miten hiipuvat asuinalueet voisivat kehittää vetovoimaansa uusien yritysten ja asukkaiden silmissä? Kehitä ratkaisu, jolla hiljenevät kunnat tai lähiöt voivat vahvistaa vetovoimaansa ja houkutella yrityksiä ja työssäkäyviä asukkaita.

Master Class on osa Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opintotarjontaa, mutta se on avoin myös muiden yliopistojen ja tiedekuntien opiskelijoille sekä jo työelämään siirtyneille nuorille asiantuntijoille ja tutkijoille. Kurssin laajuus on 5 opintopistettä, ja sillä voi suorittaa maisterin- tai kandidaatintutkinnon pakollisen työelämäjakson. Kurssin vastuuopettaja on apulaisprofessori Ilkka Pietilä.

Kurssin yhteistyökumppani, Kuntarahoitus, on suomalaisen kuntasektorin tärkein rahoittaja, jonka myöntämää rahoitusta käytetään suomalaisissa kunnissa asuvien ihmisten hyvinvoinnin rakentamiseen.

Master Class -prosessi ja kurssin aikataulu

Master Class -ohjelmassa on kolme vaihetta: ”Challenge”, ”Experiment” ja ”Solve&Share”. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään haasteen ja sen kontekstin ymmärtämiseen. Tämän pohjalta ongelma kiteytetään ja määritellään uudelleen, ja sille ideoidaan, kehitetään ja kokeillaan yhdessä ratkaisuja toisessa vaiheessa. Kolmannessa vaiheessa tiimit viimeistelevät ja esittelevät ratkaisunsa. Ohjelma rakentuu fasilitoitujen työpajojen pohjalta, mutta tiimien itsenäinen työskentely on prosessissa myös tärkeässä roolissa.

CHALLENGE / TAMMI-HELMIKUU 2019

Meet&Greet ke 16.1. 16.30-19 Terkko Health Hub (Haartmaninkatu 4)
Poster Clinic ke 23.1. 17-19 Kaisa-kirjaston 7. krs kokoustila
Science Camp ti 5.2. 16.30-19.30 Athena, sali 302, Siltavuorenpenger 3A

EXPERIMENT / HELMIKUU 2019

Boot Camp ti-ke 12.-13.2. (kaksi työpäivää)
Workshop on Scaling and Experiments ti 26.2. (koko työpäivä) Kuntarahoitus (Jaakonkatu 3A)

SOLVE & SHARE / MAALIS-HUHTIKUU 2019

Solve Clinic ke 20.3. 16.30-18.30 Terkko Health Hub (Haartmaninkatu 4)
Final Pitch ke 27.3. 17-20 Korjaamon Kulmasali (Töölönkatu 51A)
Feedback / Next Steps to 4.4. 11-13 Kaisa-kirjaston 7. krs kokoustila

Lisätietoja

Master Class -konseptista ja Helsingin yliopiston yhteistyöstä voit kysyä yhteyspäällikkö Suvipäivikki Mikolalta (suvipaivikki.mikola@helsinki.fi, 050 317 5022).

Lue lisää Master Class -ohjelmista