Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus eli CEA (Centre for Educational Assessment) on Helsingin yliopiston tutkimusyksikkö, joka aloitti toimintansa vuonna 1996 Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Kiinnostuksemme kohde on opetuksen ja koulutuksen laatu ja sen kehittäminen. Yksi erityiskiinnostuksemme kohde on oppimaan oppiminen ja sen arviointi.