TUTKIMUS

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus eli CEA (Centre for Educational Assessment) on Helsingin yliopiston tutkimusyksikkö, joka aloitti toimintansa vuonna 1996 Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Kiinnostuksemme kohde on opetuksen ja koulutuksen laatu ja sen kehittäminen. Yksi erityiskiinnostuksemme kohde on oppimaan oppiminen ja sen arviointi.

TUTKIMUSHANKKEET

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksella on käynnissä useita tutkimus- ja arviointihankkeita. Teemme tutkimuspohjaista koulutuksen arviointia, joka tuottaa jatkuvasti myös uutta tutkimustietoa. Tutkimusryhmämme koostuu useiden eri teemojen asiantuntijoista ja osaava henkilöstömme saa arvioinnit toimimaan sujuvasti. Tutkimusryhmämme tukee myös muita kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmiä aineistonkeruussa ja analysoinneissa ja tekee yhteistyötä tutkimuksessa niin kotimaisten kuin ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutustu tutkimushankkeisiimme ja tule mukaan yhteistyöhön kanssamme.