e-Erika

e-Erika on Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn julkaisema maksuton erityispedagogiikan ja koulutuksen arvioinnin verkkolehti. e-Erikassa esitellään innostavasti ja yleistajuisesti kasvatukseen, opetukseen, koulutuksen arviointiin sekä opetukselliseen kuntoutukseen liittyviä tuoreita tutkimuksia ja selvityksiä.

Lehti on suunnattu kaikille aiheista kiinnostuneille, etenkin kasvattajille ja opettajille, toisen asteen henkilöstölle, oppilashuoltohenkilöstölle, yliopiston ja hallinnon edustajille.

Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja lokakuussa.