Julkaisut vanha

Koulutuksen arviointikeskuksen kaikki julkaisut 2013 lähtien tästä linkistä (TUHAT...)

Koulutuksen arviointikeskuksen raportit 2000-2011 täällä.

Marjanen, J., Vainikainen, M.-P., Kupiainen, S., Hotulainen, R. ja Hautamäki, J. 2017. Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa: Kolmas-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset oppijoina vuosina 2016, 2013 ja 2010.

 

Hotulainen, R., Rimpelä, A., Hautamäki, J., Karvonen, S., Kinnunen, J. M., Kupiainen, S., Lindfors, P., Minkkinen, J., Pere, L., Thuneberg, H., Vainikainen, M.-P. ja Wallenius, T. 2016. Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle: Tutkimus metropolialueen nuorista.

 

Kupiainen, S. ja Hienonen, N. 2016. Luokkakoko. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 72. Verkkokauppaan>>

 

Vainikainen, M.-P. ja Rimpelä, A. (toim.) 2015.
Nuorten kehitysympäristö muutoksessa: Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla

 

 

Vainikainen, M.-P. 2014.
Finnish primary school pupils’ performance in learning to learn assessments: A longitudinal perspective on educational equity

 

Hautamäki, J., Kupiainen, S., Marjanen, J., Vainikainen, M.-P. & Hotulainen, R. 2013. Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa: Tilanne vuonna 2012 ja muutos vuodesta 2001

 

Ahtiainen, R., Beirad, M., Hautamäki, J., Hilasvuori, T. & Thuneberg, H. 2011. Samanaikaisopetus on mahdollisuus: Tutkimus Helsingin pilottikoulujen uudistuvasta opetuksesta.

 

julkaisut

2017

Ahtiainen, R. (2017). Shades of Change in Fullan’s and Hargreaves’s models. Theoretical change perspectives regarding Finnish special education reform. Helsinki studies in education 13. Helsinki: Unigrafia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3549-0

Ahtiainen, R. S., Rytivaara, A., Malinen, O-P., Palmu, I., Kontinen, J., Pulkkinen, J. & Saarenketo, T. (2017). Erilaisia yhteisopettajuusmalleja. Teoksessa Malinen, O-P. & Palmu, I. (toim.) Tavoitteena yhteisopettajuus - Näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen.. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, Kummi-sarja, nro 16.

Hammerness, K., Ahtiainen, R.S. & Sahlberg, P. (2017). Empowered Educators in Finland: How High-Performing Systems Shape Teaching Quality. San Fransisco: Jossey Bass Publishers.

Ilmarinen, V.-J., Vainikainen, M.-P., Verkasalo, M., & Lönnqvist, J.-E. (2017). (painossa). Homophilous friendship assortment based on personality traits and cognitive ability in middle childhood: The moderating effect of peer network size. European Journal of Personality. doi:10.10027per.2095

Keller, U., Strobel, A., Wollschläger, R., Greiff, S., Martin, R., Vainikainen, M-P. & Preckel, F. (2017). (painossa). A need for cognition scale for children and adolescents: Structural analysis and measurement invariance. European Journal of Psychological Assessment. doi: 10.1027/1015-5759/a000370

Marjanen, J., Vainikainen, M.-P., Kupiainen, S., Hotulainen, R . & Hautamäki, J. (2017). Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa: Kolmas-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset oppijoina vuosina 2016, 2013 ja 2010 [Learning to learn in Vantaa: The third, sixth and ninth graders as learners in 2016, 2013 and 2010]. Vantaa: Vantaan kaupungin Sivistysvirasto [Education Department of the City of Vantaa].

Minkkinen, J., Lindfors, P., Kinnunen, J.M., Finell, E., Vainikainen, M.-P., Karvonen, S., & Rimpelä, A. (2017). (painossa). Health as a predictor of students’ academic achievement: A three-level longitudinal study of Finnish adolescents. Journal of School Health.

Oinas, S., Vainikainen, M.-P., & Hotulainen, R. (2017). Technology-enhanced feedback for pupils and parents in Finnish basic education. Computers & Education, 108, 59-70. doi:10.1016/j.compedu.2017.01.012

Pulkkinen, J., Ahtiainen, R. S. & Malinen, O-P. (2017). Yhteisopetusta tukevat rakenteet. Teoksessa Malinen, O-P. & Palmu, I. (toim.) Tavoitteena yhteisopettajuus - Näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, Kummi-sarja, nro 16.

Sointu, E., Virtanen, T., Lappalainen, K., & Hotulainen, R. (2017). Vahvuuksien ja motivaation tukeminen edistämässä koulupolulle kiinnittymistä. Teoksessa S. Puukari, K. Lappalainen, & M. Kuorelahti (Toimittajat), Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena PS-kustannus.

van der Ven, A., Hotulainen, R., & Thuneberg, H. (2017). The Probability Distribution of the Response Times in Self-paced Continuous Search Tasks. Psychological Test and Assessment Modeling, 59(1), 3-30.

 

2016

Greiff, S., Wüstenberg, S., Vainikainen, M.‐P., & Murphy, K. (2016). Individual differences in students’ complex problem solving skills: How they evolve and what they imply. Journal of Educational Psychology, 108 (7), 1028-1044. doi:10.1037/edu0000101

Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M-P. (2016). Ajattelun taidot ja oppiminen. PS-kustannus.

 

Hotulainen, R., Mononen, R. & Aunio, P. (2016). Thinking skills intervention for low-achieving first graders. European journal of special needs education.31, 3, p. 360-375.

Hotulainen, R., Rimpelä, A., Hautamäki, J., Karvonen, S., Kinnunen, J., Kupiainen, S., Lindfors, P., Minkkinen, J., Pere, L., Thuneberg, H., Vainikainen, M.-P. & Wallenius, T. (2016). Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle. Tutkimus metropolialueen nuorista. Helsinki: Opettajakoulutuslaitos Tutkimusjulkaisuja no. 398

Hotulainen, R., Rimpelä, A., Karvonen, S., Kupiainen, S., Lindfors, P., Kinnunen, J. M., Minkkinen, J., Vainikainen, M-P. & Wallenius, T. (2016). Metropolialueen nuorten siirtyminen yläkoulusta toiselle asteelle: osaaminen ja hyvinvointi. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 27/2016.

Luong, C., Strobel, A., Wollschläger, R., Greiff, S., Vainikainen, M.-P., & Preckel, F. (2016). Need for cognition in children and adolescents: behavioral correlates and relations to academic achievement and academic potential. Learning and Individual Differences, 53, 103-113. doi: 10.1016/j.lindif.2016.10.019

Salmi, H., Thuneberg, H. & Vainikainen, M.-P. (2016). Learning with dinosaurs: a study on motivation, cognitive reasoning and making observations. International Journal of Science Education, Part B: Communication and Public Engagement. E-pub ahead of print, 16 pages. doi:10.1080/21548455.2016.1200155

Salmi, H., Thuneberg, H., & Vainikainen, M-P. (2016). Making the invisible observable by augmented reality in informal science education context. International Journal of Science Education, Part B: Communication and Public Engagement. E-pub ahead of print, 7 pages. doi:10.1080/21548455.2016.1254358

Vainikainen, M-P., Hienonen, N., Lindfors, P., Rimpelä, A., Asikainen, M., Hotulainen, R. & Hautamäki J. (2016). Oppimistuloksia ennustavat tekijät Helsingin metropolialueen yläkouluissa. Kasvatus. 47, 3, 214-229.

2015

Ahtiainen, R. (2015) Oppimisen ja koulunkäynnin tuen muutos reformina. Teoksessa Jahnukainen, M., Kontu, E, Thuneberg, H. & Vainikainen, M-P. (toim.). Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Sivut 25-42. Kasvatusalan tutkimuksia 67. Turku: Suomen Kasvatustieteellinen seura.

Greiff, S., Wüstenberg, S., Goetz., T., Vainikainen, M.‐P., Hautamäki, J., & Bornstein M. (2015).  A longitudinal study of higher-order thinking skills: Working memory and fluid reasoning in childhood enhance complex problem solving in adolescence. Frontiers in Psychology, 6 (1060). doi: 10.3389/fpsyg.2015.01060

Ilmarinen, V.‐J., Vainikainen, M.‐P., Verkasalo, M., & Lönnqvist, J.‐E. (2015). Why are extraverts more popular? Oral fluency mediates the effect of extraversion on popularity in middle childhood. European Journal of Personality, 29 (2), 138-151. doi: 10.1002/per.1982

Jahnukainen, M., Kontu, E., Thuneberg, H. & Vainikainen, M.-P. (toim.) (2015). Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Kasvatusalan tutkimuksia 67. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.

 

 

Hotulainen, R. & Telivuo, J. (2015). Epistemological Beliefs and Scientific Reasoning in Finnish Academic Upper Secondary Education. Kasvatus & Aika, 9(1), 92-106.

Nislin, M., Sajaniemi, N., Suhonen, E., Sims, M., Hotulainen, R., Hyttinen, S., & Hyttinen, A. (2015). Work Demands and Resources, Stress Regulation and Quality of Pedagogical Work Among Professionals in Finnish Early Childhood Education Settings. Journal of Early Childhood Education Research, 4(1), 42-66.

Niemi, P-M., & Hotulainen, R. (2015). Enhancing students’ sense of belonging through school celebrations: A study in Finnish lower-secondary schools. International Journal of Research Studies in Education, 4(5), 1-16.

Thuneberg, H., Hautamäki, J., & Hotulainen, R. (2015). Scientific Reasoning, School Achievement and Gender: A Multilevel Study of between and within School Effects in Finland. Scandinavian Journal of Educational Research, 50(3), 337-356.

Thuneberg, H., & Vainikainen, M.‐P. (2015). Kolmiportaiseen tukeen liittyvät pedagogiset dokumentit uuden lain toteutumisen ilmentäjänä [Demonstrating the realisation of the renewed basic education act with documents related to three‐tiered support]. In M. Jahnukainen, E. Kontu, H. Thuneberg, & M.‐P. Vainikainen (Eds.) Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen [From special education to support for learning and schooling]. The Finnish Association for Educational Research.

Vainikainen, M‐P., & Ahtola, A. (2015). Tutkimustietoa konsultoivan koulupsykologityön vaikuttavuudesta [Evidence on the effectiveness of consultative psychological work in schools]. Psykologia, 50 (2), 129-140.

Vainikainen, M.‐P., Hautamäki, J., Hotulainen, R., & Kupiainen, S. (2015). General and specific thinking skills and schooling: Preparing the mind for new learning. Thinking skills and creativity. doi:10.1016/j.tsc.2015.04.006

Vainikainen, M.‐P., Thuneberg, H., Greiff, S., & Hautamäki, J. (2015). Multiprofessional collaboration in Finnish schools. International Journal of Educational Research, 72, 137–148.

Vainikainen, M.‐P., Thuneberg, H., & Mäkelä, T. (2015). Moniammatillinen yhteistyö lähikouluperiaatteen toteuttamisen tukena [Multiprofessional collaboration in supporting the local school principle]. In M. Jahnukainen, E. Kontu, H. Thuneberg, & M.‐P. Vainikainen (Eds.) Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen [From special education to support for learning and schooling]. The Finnish Association for Educational Research.

Vainikainen, M.‐P., Wüstenberg, S., Kupiainen, S., Hotulainen, R., & Hautamäki, J. (2015). Development of learning to learn skills in primary school. International Journal of Lifelong Learning. 34 (4) , 376-392. doi:10.1080/02601370.2015.1060025

Vainikainen, M.-P., Hienonen, N., Hautamäki, J., & Hotulainen, R. (2015). Tukea tarvitsevien oppilaiden ajattelutaitojen kehittyminen erikokoisissa luokissa [The effect of class size on the development of thinking skills of students with support needs]. NMI Bulletin, 25 (3), 36-51.

Vainikainen, M.-P., Salmi, H., & Thuneberg, H. (2015). Situational interest and learning in a science center mathematics exhibition. Journal of Research in STEM Education, 1 (1), 51-67.

Vainikainen, M.-P., Hienonen, N., Hautamäki, J.& Hotulainen. R. (2015). Tukea tarvitsevien ajatteluntaitojen kehittyminen erikokoisissa luokissa. NMI Bulletin, 25(3), 36–51.

Vainikainen, M-P. & Rimpelä, A. (toim.) (2015). Nuorten kehitysympäristö muutoksessa. Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla. Tutkimuksia 347. Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos.

2014

Greiff, S., Wüstenberg, S., Csapó, B., Demetriou, A., Hautamäki, J., Graesser, A. C., & Martin, R. (2014). Domain-general problem solving skills and education in the 21st century. Educational Research Review, 13, 74-83.

Hautamäki, J. & Kupiainen, S. (2014). Kunta, koulu ja luokka seitsemäsluokkalaisten osaamiserojen selittäjänä [The effects of municipality, school and class in learning outcomes]. In Vainikainen, M-P. & Rimpelä, A. (Editors), Nuorten kehitysympäristö muutoksessa. Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla. Tutkimuksia 364. Helsingin yliopisto: Opettajankoulutuslaitos.

Hautamäki, J., Kupiainen, S. & Vainikainen, M-P. (2014). Yläkoulunsa aloittaneiden nuorten osaaminen, oppimisasenteet ja oppimistulokset vuonna 2011. In Vainikainen, M-P. & Rimpelä, A. (Editors), Nuorten kehitysympäristö muutoksessa. Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla. Tutkimuksia 364. Helsingin yliopisto: Opettajankoulutuslaitos.

Hotulainen, R., Thuneberg, H., Hautamäki, J., & Vainikainen, M-P. (2014). Measured Attention in Prolonged Over-Learned Response Tasks and its Correlation to High Level Scientific Reasoning and School Achievement. Psychological Test and Assessment Modeling, 56(3), 237-254.

Hotulainen, R., & Hienonen, N. (2014). Esiopetusikäisille tarkoitettu ajattelun taitojen interventio-ohjelma. [Thinking skills Intervention program for preschool children]. NMI-bulletin, 24(2), 19-35.

Hotulainen, R., Sajaniemi, N. K., Suhonen, E. A., & Thuneberg, H. (2014). Changes and stability in daily cortisol values and their correlation to attention measured in a prolonged working task among Finnish six-year-old day-care children. Journal of child and adolescent behavior.

Hotulainen, R., Lappalainen, K., & Sointu, E. (2014). Lasten ja nuorten vahvuuksien tunnistaminen [Identifying the strengths of children and youht]. In L. Uusitalo-Malmivaara (Ed.) Positiivisen psykologian voima [Power of positive psychology] (pp. 264-280). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Hotulainen, R., & Takala, M. (2014). Parents’ Views on the Success of Integration of Students with Special Education Needs. International Journal of Inclusive Education, 18(2), 140-154. 10.1080/13603116.2012.759630

Krkovic, K., Greiff, S., Kupiainen, S., Vainikainen, M.-P., & Hautamäki, J. (2014). Teacher evaluation of student ability: what roles do teacher gender, student gender, and their interaction play? Educational Research, 56, 243–256.

Kupiainen, S., Marjanen, J., Vainikainen, M‐P., & Hautamäki, J. (2014). Oppimaan oppiminen Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa keväällä 2012 [Learning to learn in upper secondary education in Vantaa in spring 2012]. Vantaa: Vantaan kaupungin Sivistysvirasto [Education Department of the City of Vantaa].

Kupiainen, S., Vainikainen, M.P., Marjanen, J., & Hautamäki, J. (2014). The role of time on task in a low stakes assessment of cross-curricular skills. Journal of Educational Psychology, 106.

Marjanen, J., Vainikainen, M-P., Kupiainen, S., Hotulainen, R., & Hautamäki, J. (2014). Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa: Kolmas-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset oppijoina vuosina 2013 ja 2010. Vantaa: Vantaan kaupungin Sivistysvirasto.

Sajaniemi, N., Suhonen, E., Hotulainen, R., Törmänen, M., Alijoki, A., Nislin, M., & Kontu, E. (2014). Demographic factors, temperament and the quality of the preschool environment as predictors of daily cortisol changes among Finnish six year old children. European Early Childhood Education Research Journal, 22(2), 286-306. 10.1080/1350293X.2013.783303

Suhonen, E., Sajaniemi, N., Alijoki, A., Hotulainen, R., Nislin, M., & Kontu, E. (2014). Lasten stressin säätely, reagointitaipumukset ja leikkikäyttäytyminen päiväkotiympäristössä [Children's stress-regulation, reaction patterns and play behavior in day care]. Psykologia, 49(3), 184-197.

Thuneberg, H., Salmi, H., & Vainikainen, M‐P. (2014). Tiedenäyttely, motivaatio ja oppiminen. [Science exhibition, motivation, and learning]. Psykologia 49(6).

Thuneberg, H., Hautamäki, J., Ahtiainen, R., Lintuvuori, M, Vainikainen, M.-P., & Hilasvuori, T. (2014). Conceptual change in adopting the nationwide special education strategy in Finland. Journal of Educational Change, 15(1), 37-56.
9222-8.

Wustenberg, S., Stadler, M., Hautamäki, J. & Greiff, S. (2014). The Role of Strategy Knowledge for the Application of Strategies in Complex Problem Solving Tasks. Technology, Knowledge and Learning, DOI 10.1007/s10758-014

2013

Mononen, R., Aunio, P., Hotulainen, R., & Ketonen, R. (2013). Matematiikan osaaminen ensimmäisen luokan alussa. NMI-bulletin, 23(4), 12-25.

Hautamäki, J., Kupiainen, S., Marjanen, J., Vainikainen, M-P., & Hotulainen, R. (2013). Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa: Tilanne vuonna 2012 ja muutos vuodesta 2001. (Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos/ Tutkimuksia; Nro 347). Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos.

Thuneberg, H., Vainikainen, M.‐P., Ahtiainen, R., Lintuvuori, M., Salo, K., & Hautamäki, J. (2013). Education is special for all – the Finnish support model. Gemeinsam Leben, 21(2), 67‐78.

2012

Ahtiainen R., Beirad M., Hautamäki J., Hilasvuori T., Lintuvuori M., Thuneberg H., Vainikainen M.-P. & Österlund I. (2012). Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen kehittäminen 2007–2011. Kehittävän arvioinnin loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:5.

2011

Ahtiainen R., Beirad M., Hautamäki J., Hilasvuori T. & Thuneberg H. (2011). Samanaikaisopetus on mahdollisuus. Tutkimus Helsingin pilottikoulujen uudistuvasta opetuksesta. Helsingin kaupungin Opetusviraston julkaisusarja A1: 2011.

Kupiainen S., Marjanen J., Vainikainen M.-P. & Hautamäki J. (2011). Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa. Kolmas-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset oppijoina keväällä 2010. Vantaan kaupungin sivistysvirasto ja Koulutuksen arviointikeskus.

Vainikainen M.-P., Marjanen J., Kupiainen S., Gustavson N. & Hautamäki J. (2011). Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa. Ensiluokkalaisten oppimisvalmiudet syksyllä 2010. Vantaan kaupungin sivistysvirasto ja Koulutuksen arviointikeskus.

VANHEMMAT

Arinen P., Hautamäki J., Hilasvuori T., Karjalainen T., Myllyniemi A. & Vanhanen M. (2009). Helsingin kaupungin toisen asteen opettajien pedagoginen kehittäminen. Helsingin kaupungin Opetusviraston julkaisusarja A1: 2009.

Hautamäki J., Kupiainen S., Arinen P., Hautamäki A., Niemivirta M., Rantanen P. &
Scheinin P. (2006). Learning-to-learn assessment in Finland – versatile tools to monitor and improve effectiveness and equity of the education system. Teoksessa: Jakku-Sihvonen R. & Niemi H. (toim.) Research-based teacher education in Finland – reflections by Finnish teacher educators. Kasvatusalan tutkimuksia 25/2006, s. 189–202.

Hautamäki J., Kupiainen S., Arinen P., Hautamäki A., Niemivirta M., Rantanen P., Ruuth M. & Scheinin P. (2005). Oppimaan oppiminen ala-asteella 2. Tilanne vuonna 2003 ja muutokset vuodesta 1996. Opetushallitus, Oppimistulosten arviointi 1/2005.

Hautamäki J., Kupiainen S., Mehtäläinen J., Rantanen P. & Ruuth M. (2004). Peruskoululaisten oppimaan oppimisen arviointi osana yleissivistävän koulutuksen arviointistrategiaa.
Helsingin kaupungin Opetusviraston julkaisusarja A2: 2004.

Oppimaan oppiminen yläasteella 2. Tilanne vuonna 2001 ja muutokset vuodesta 1997. Hautamäki J., Arinen P., Hautamäki A., Kupiainen S., Lindblom B., Mehtäläinen J., Niemivirta M., Rantanen P., Ruuth M. & Scheinin P. (2003). Opetushallitus, Oppimistulosten arviointi 6/2003.

Hautamäki J., Arinen P., Hautamäki A., Kupiainen S., Lindblom B., Niemivirta M., Rantanen P. & Scheinin P. (2002). Oppimaan oppiminen toisen asteen koulutuksessa. Opetushallitus, Oppimistulosten arviointi 2/2002.

Hautamäki J., Arinen P., Hautamäki A., Lehto J., Lindblom B., Kupiainen S., Outinen K., Pekuri M., Reuhkala M. & Scheinin P. (2001). Ensiaskeleet – oppimisen edellytykset. Luokanopettajille tarkoitetun seulan toimivuus Helsinki-aineiston perusteella.
Helsingin kaupungin Opetusviraston julkaisusarja A17: 2001.

Hautamäki J., Arinen P., Hautamäki A., Ikonen-Varila M., Kupiainen S., Lindblom B., Niemivirta M., Rantanen P., Ruuth M. & Scheinin P. (2000). Oppimaan oppiminen yläasteilla. Opetushallitus, Oppimistulosten arviointi 7/2000.

Hautamäki J., Arinen P., Bergholm B., Hautamäki A., Kupiainen S., Kuusela J., Lehto J., Niemivirta M. & Scheinin P. (1999). Oppimaan oppiminen ala-asteilla. Opetushallitus, Oppimistulosten arviointi 3/1999.

Hautamäki J., Arinen P., Hautamäki A., Lehto J., Kupiainen S., Niemivirta M. & Scheinin P. (1997). Oppimaan oppiminen Helsingissä – peruskoulun kuudesluokkalaiset oppijoina keväällä 1996. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A 01: 1997.

 

Artikkelit

Hautamäki A., Hautamäki J. & Kupiainen S. Assessment in Schools – Learning to Learn. International Encyclopedia of Education (2010), vol. 3, pp. 268–272.

Hautamäki J., Arinen P., Eronen S., Hautamäki A., Kupiainen S., Lindblom B., Niemivirta M., Pakaslahti L., Rantanen P. & Scheinin P. (2002). Assessing Learning-to-Learn. A Framework. National Board of Education, Evaluation 4/2002.

 

Opinnäytteet

Koulutuksen arviointikeskuksen keräämää tutkimusaineistoa voi erikseen sovittaessa käyttää pro gradu -opinnäytteiden aineistona. Kysy lisätietoja:
risto.hotulainen (at) helsinki.fi, mari-pauliina.vainikainen (at) helsinki.fi, sirkku.kupiainen (at) helsinki.fi

Koulutuksen arviointikeskuksen aineistoista tehdyt pro gradut

Niemi, Eeva 2013
Pedagogisesti toimivat tehtävänannot luokkahuonevuorovaikutuksessa. Helsingin yliopisto.

Kaikkonen, Laura 2011
Kuinka kielioppia opetetaan peruskoulussa? Tapaustutkimus kieliopin opetuksesta ja opetuksen sisällöistä 6. luokalla

Vaarula, Sarianne 2011
Rehtorit portinvartijoina sekä miten rehtoreiden kertomuksista muodostuu pääkaupunkiseudun Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkoston tarina

Ahtiainen, Raisa 2010
Reformin implementaatio – Michael Fullanin teoriaan perustuva muutosteoreettisten tekijöiden sisällönanalyyttinen tarkastelu Kelpo-kehittämistoiminnan kunnallisten koordinaattoreiden puheessa

Lintuvuori, Meri 2010
Erityisopetus muutoksen kynnyksellä – tilastollinen kuvaus erityisopetusjärjestelmästä ja sen määrällisestä kehityksestä 1970-luvun lopulta vuoteen 2008

Salo, Kirsi 2010
Hallinnontasojen välinen dialogi ja erityisopetuksen muutos byrokraattisena instituutiona – Kymppikuntien loppuraportin ja Erityisopetuksen strategian sisällönanalyyttinen vertailu

Salovaara, Maria 2010
Moniammatillinen oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaajana: Kelpo-koordinaattoreiden näkemyksiä oppilashuollosta ja sen tulevaisuudesta

Kuusela, Anna-Liisa 2009
Oppimaan oppimisen uskomukset ja koulumenestys – 9.luokkalaisten kognitiivisen minäkuvan, itsetunnon ja tavoiteorientaatioiden yhteys ylioppilaskoemenestykseen

Lappalainen, Hanna 2009
Koulutuksellisen syrjäytymisriskin ennustettavuus yhteishakuvalintojen kautta tarkasteltuna: koulupudokkuusriskin yhteys oppilaan kognitiiviseen kompetenssiin, koulumenestykseen sekä itseä ja vanhempia koskeviin uskomuksiin

Mäkinen, Salla  2009
Montessori-esikoululaiset ja tahdonalainen oppiminen

Vanhanen, Maria 2009
Opettajan uskomukset opetustyön lähtökohtana: näkökulmia pedagogiseen ajatteluun

Tomisaho, Maarit 2006
Kohti oppimista ja jaksamista – systeemiälykäs ja sitoutunut toiminta koulun arjessa

KONFERENSSIESITELMIÄ

Arviointikeskuksen hankkeita ja tutkimustuloksia esitellään kotimaisissa ja kansainvälisissä konferensseissa. Esitysdioja voi tiedustella esityksen pitäjältä.

Perusopetuksen luokka- ja ryhmäkoko. Hienonen, N. & Kupiainen, S. Kasvatustieteen päivät 2012, Helsinki.

In the Roots of Finnish Education Policy: Follow-Up Study on Legislative Changes. Ahtiainen R., Lintuvuori M., Hilasvuori T. & Hautamäki J. ECER 2012. Cádiz, Espanja.

Consultation as a Solution to Increasing Need of Student Welfare Services? A systematic Review of Literature and reflection on Practices. Vainikainen, M.-P., Hienonen, N. & Hilasvuori, T. ECER 2012. Cádiz, Espanja.

Education Reform in Finland: Network as a governance technique to strengthen national
education policy at the local level. Ahtiainen R., Hilasvuori T., Hautamäki J., Lintuvuori M., Thuneberg H. & Vainikainen, M-P. ICSEI 2012. Malmö, Ruotsi.

Viralliset tilastot empiirisenä aineistona – tulkintoja erityisopetusmäärien kasvun
taustalle. Lintuvuori M. Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri -seminaari 2012, Helsinki.

Suomalainen koulureformi: verkosto hallinnantekniikkana ja valtakunnallisen
koulutuspolitiikan paikallistason vahvistusinstrumenttina. Hilasvuori, T., Ahtiainen, R.,
Hautamäki, J., Thuneberg, H. & Vainikainen, M-P. Kasvatustieteen päivät 2011, Joensuu.

Ylioppilastutkinnon eriytyvät koevalinnat ja kokelaat. Onko ylioppilastutkinnosta yliopiston pääsykokeeksi? Kupiainen S., Marjanen J., Scheinin P. & Hautamäki J. Kasvatustieteen päivät 2011, Joensuu.

Yhdeksäsluokkalaisten osaaminen ja oppimista ohjaavat asenteet vuosina 2004 ja 2010. Miten selittää (tai selättää) osaamisen tason lasku ja uskomuksissa ilmenevä kielteinen kehitys? Kupiainen S., Marjanen J., Vainikainen M.-P. & Hautamäki J. Kasvatustieteen päivät 2011, Joensuu.

Erityisopetus muutoksen kynnyksellä – Tilastollinen ja koulutuspoliittinen tarkastelu
erityisopetuksen määrällisestä kehityksestä. Lintuvuori M. Kasvatustieteen päivät 2011,
Joensuu.

Oppimaan oppiminen ja koulumenestys. Kolmas-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset oppijoina keväällä 2010 toteutetun arvioinnin valossa. Marjanen J., Kupiainen S., Vainikainen M.-P. & Hautamäki J. Kasvatustieteen päivät 2011, Joensuu.

Koulupsykologin konsultaatio ja epäsuora työote koulun muun henkilöstön tukena: Systemaattinen katsaus kansainväliseen kirjallisuuteen ja näkökulmia suomalaisiin käytäntöihin. Vainikainen, M.-P. & Hienonen, N. Kasvatustieteen päivät 2011, Joensuu.

Educational reform at the national and local level in Finland:Network as a tool to
strengthen regional education policy. Ahtiainen R., Hilasvuori T., Hautamäki J. &
Thuneberg H. ECER 2011. Berliini, Saksa.

Educational Reform in Finland: Implementation of the Three-level Support Model for
Comprehensive Schools. Ahtiainen R. ECER 2011. Berliini, Saksa.

Freedom of Exam Choice vs. Commensurability of Exam Results: A Challenge for Upper Secondary Matriculation Examinations. Kupiainen S., Marjanen J., Scheinin P. & Hautamäki J. ECER 2011. Berliini, Saksa.

Relations between Finnish students’ cognitive abilities, learning-related attitudes and GPA at grades 3, 6 and 9. Kupiainen S., Marjanen J., Vainikainen M.-P. & Hautamäki J. EARLI 2011. Exeter, Englanti.

Conceptual Change in Adopting a Nationwide Special Education Strategy in Finland.
Thuneberg H., Hautamäki J., Hilasvuori T., Vainikainen M-P. & Ahtiainen R. EARLI
2011. Exeter, Englanti.

Students’ freedom of choice vs. commensurability of results. The case of the Finnish matriculation exam. Kupiainen S. ICSEI 24th International Conference for School Effectiveness and Improvement. January 4–7, 2011. Limassol, Kypros.

Michael Fullanin teoriaan perustuva muutosteoreettisten tekijöiden sisällönanalyyttinen
tarkastelu Kelpo-kehittämistoiminnan kunnallisten koordinaattoreiden puheessa. Ahtiainen R. Kasvatustieteen päivät 2010, Rovaniemi.

Fifteen years of learning to learn assessment in Finland. Kupiainen, S. 2nd Szeged Workshop on Educational Evaluation 2010. Szeged, Unkari.

The Finnish miracle in PISA: Contingency or a consequence of reforms in basic and teacher education. Kupiainen, S. UNICEF Study Tour on Education Reforms in CEE/CIS. July 14–16, 2010. Tallinn, Estonia.

Drawing policy-conclusions from PISA: Does PISA speak for the comprehensive school, and if it does, what does it tell. Kupiainen S. PISA Research Conference 2009. Kiel, Saksa.

PISA, GPA and formal operational thinking in light of students’ learning to learn competence. Kupiainen S. & Hautamäki J. EARLI 2009, Amsterdam.

Looking For a European Indicator for Learning to Learn – Learnings from an Eight Country Pilot Project. Kupiainen S., Hautamäki J., Svecnik E. & Bakracevik K. ECER 2009. Wien, Itävalta.

The Finnish Education System, National Assessment & PISA. Kupiainen S. CCSSO National Conference on Student Assessment. June 22, 2009. Los Angeles, CA.

Explaining Finnish students’ success in PISA. Kupiainen S. 8th International Week of Education. November 18–20, 2009. Guadalajara, Mexico.

The Finnish Education System and Teacher Education in Light of PISA. Kupiainen S. 8th International Week of Education. November 18–20, 2009. Guadalajara, Mexico.

Does success in PISA indicate a successful education system? Kupiainen S. 8th International Week of Education. November 18–20, 2009. Guadalajara, Mexico.

Trauman alkuvaiheen psykologinen hoito Suomessa: hyvän käytännön tarkastelua vaikuttavuustutkimusten näkökulmasta. Vainikainen M.-P. Psykologimessut 2009, Helsinki.

Opettajien näkemykset oppilaidensa työskentely- ja sosiaalisista taidoista ja näiden arvioiden yhteys lasten ei-kielellisiin päättely- ja ajattelutaitoihin. Vainikainen M.-P. Kasvatustieteen päivät 2009, Tampere.

Oppimaan oppiminen – näkökulmia koulupsykologin työn kehittämiseen opetuksen tuen uudistuessa. Vainikainen M.-P. Koulupsykologien neuvottelupäivät 2008, Helsinki.

Opettajan uskomukset opetustyön lähtökohtana – näkökulmia pedagogiseen ajatteluun. Vanhanen M. Kasvatustieteen päivät 2009, Tampere.

Oppimaan oppiminen EU:ssa ja asennekyselyiden ongelma vertailevassa arviointitutkimuksessa. Kupiainen S. Kasvatustieteen päivät 2009, Tampere.

Looking for a European Indicator for Learning to Learn – Learnings from an Eight Country Pilot Project. Kupiainen S., Hautamäki J., Svecnik E. & Bakracevic K. ECER 2009, Vienna.

PISA, GPA and learning to learn competence in light of students’ formal operational thinking. Kupiainen S., Hautamäki J. & Rantanen P. EARLI 2009, Amsterdam.

Laudatureja, lubenttereja ja ajattelun taitoa. Ylioppilaskirjoitusten eriytyneet ainevalinnat ja puoltoäänet. Kupiainen S. Kasvatustieteen päivät 2008, Turku.

Factors pertaining to the choice of academic vs. vocational upper secondary education – A longitudinal study of the development of the learning to learn skills of Finnish students from sixth grade to upper secondary education. Kupiainen S., Hautamäki J. & Niemivirta M. EARLI 2007, Budapest.

Toisen asteen valinta. Erot ammatilliseen koulutukseen ja lukioon hakeutuvien oppilaiden osaamisessa ja uskomuksissa peruskoulussa ja toisella asteella. Kupiainen S. Kasvatustieteen päivät 2007, Vaasa.

.Young Finns’ educational and life choices between the end of primary school and early adulthood – a follow-up study. Kupiainen S., Laine M., Hautamäki J. & Mehtäläinen J. NERA 2007, Turku.

Uhkaako luokkien muodostaminen yläkoulussa koulutuksellista tasa-arvoa. Kupiainen S. Kasvatustieteen päivät 2005, Joensuu.

Minkälaiset tavoitteet ovat yläkoulun opettajille tärkeitä ja miten he kokevat niiden toteutuvan omassa opetuksessaan ja omassa koulussaan. Kupiainen S. Kasvatustieteen päivät 2005, Joensuu.

Toisen asteen valintaa koskevat suunnitelmat peruskoulun kuudennella ja yhdeksännellä luokalla. Kupiainen S. & Hautamäki J. Kasvatustieteen päivät 2004, Tampere.

Koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen peruskoulussa – miten arvioida koulujen onnistumista koulutuksellisen tasa-arvon edistäjänä. Kupiainen S. & Hautamäki J. Kasvatustieteen päivät 2004, Tampere.