Julkaisut

Uusimmat julkaisut löytyvät tutkimusportaalista.

Voit tutustua myös julkaisemiimme raportteihin ja kirjoihin.

2018

 • Hotulainen, R.H.E. 2018, Echa News, Reports by National Correspondents of ECHA, Finland.
 • Minkkinen, J., Hotulainen, R. H. E. & Rimpelä, A. 2018. Maahanmuuttajataustaisten nuorten psykososiaalinen oireilu Helsingin metropolialueella. Julkaisussa: Psykologia. 0203, 53.
 • Thuneberg, H. & Salmi, H. 7 toukokuuta 2018. To know or not to know: uncertainty is the answer: Synthesis of six different science exhibition contexts. Julkaisussa: Journal of Science Communication. 17, 2, 28.
 • Oinas, S., Vainikainen, M-P. & Hotulainen, R. joulukuuta 2018. Is technology-enhanced feedback encouraging for all in Finnish basic education: a person-centered approach. Julkaisussa: Learning and Instruction. 58, s. 12-21.
 • Kupiainen, S., Ahtiainen, R., Hienonen, N., Kortesoja, L. & Hotulainen, R. 2018. Tilanne yläkoulussa: Koulumenestykseen ja oppimiseen vaikuttavien yksilö-, luokka- ja koulutason tekijöiden tarkastelua. Tytöt ja pojat koulussa: Miten selättää poikien heikko suoriutuminen peruskoulussa? Pöysä, S. & Kupiainen, S. (toim.). Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, s. 77-136.
 • Ahtiainen, R. S. 2018. Michael Fullan, Andy Hargreaves ja Suomen erityisopetuksen uudistus - muutosteorioiden ja muutosprosessin tulkintaa.
 • Nuutila, K., Tuominen, H., Tapola, A., Vainikainen, M-P. & Niemivirta, M. elokuuta 2018. Consistency, Longitudinal Stability, and Predictions of Elementary School Students’ Task Interest, Success Expectancy, and Performance in Mathematics. Julkaisussa : Learning and Instruction. 56, s. 73-83.
 • Vainikainen, M.-P. 2014. Finnish primary school pupils’ performance in learning to learn assessments: A longitudinal perspective on educational equity

2017

 • Kupiainen, S., Hotulainen, R., Hautamäki, J. & Vainikainen, M-P. 2017. Metropolialueen nuortet toisen asteen opiskelijoina: osaamisen ja oppimisasenteiden kehitys yläkoulun alusta lukion ja ammatillisten opintojen toisen opiskeluvuoden kevääseen. Toiveet ja todellisuus: Kavatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Toom, A., Rautiainen, M. & Tähtinen, J. (toim.). Turku: FERA Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 283-316.
 • Lintuvuori, M., Hautamäki, J. & Jahnukainen, M. Perusopetuksen tuen tarjonnan muutokset 1970–2016 – erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Julkaisussa Kasvatus & Aika, 2017. 11, 4, s. 4-21.
 • Ahtiainen, R., Erityisopetuksen strategia esitteli oppimisen ja koulunkäynnin tuen 10 vuotta sitten: Mistä muusta silloin puhuttiin? Mistä puhumme nyt? 2017 julkaisussa : Erityiskasvatus. 2017, Marraskuu.
 • Ahtiainen, R., Lintuvuori, M., Hienonen, N., Jahnukainen, M. & Hautamäki, J., Erityisten nimeäminen ja käsitteet perusopetuksessa - lyhyt historia ja nykytila. 2017. Toiveet ja todellisuus: Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Toom, A., Rautiainen, M. & Tähtinen, J. (toim.). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 119-142 24 Sivumäärä (Kasvatusalan tutkimuksia; nro 75).
 • Eronen, L., Portaankorva-Koivisto, P., Kupiainen, S. & Hannula, M., Lukion opiskelijoiden ja opettajien ensikokemuksia matematiikan yhteisestä MAY-kurssista, 2017,  julkaisussa : Dimensio. 81, 4, s. 31-37.
 • Ahtiainen, R., Näkökulmia erityisopetuksen uudistukseen: Kurkistus kymmenen vuoden takaiseen aikaan, 2017. Julkaisussa : eErika : Erityispedagogista tutkimusta ja koulutuksen arviointia.
 • Thuneberg, H., Salmi, H. & Fenyvesi, K., Hands-On Math and Art Exhibition Promoting Science Attitudes and Educational Plans,  2017 julkaisussa : Education Research International.
 • Vainikainen, M-P., Hienonen, N. & Hotulainen, R., Class size as a means of three-tiered support in Finnish primary schools, 2017,  julkaisussa : Learning and Individual Differences. 

 • Ahtiainen, R. (2017). Shades of Change in Fullan’s and Hargreaves’s models. Theoretical change perspectives regarding Finnish special education reform. Helsinki studies in education 13. Helsinki: Unigrafia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3549-0
 • Ahtiainen, R. S., Rytivaara, A., Malinen, O-P., Palmu, I., Kontinen, J., Pulkkinen, J. & Saarenketo, T. (2017). Erilaisia yhteisopettajuusmalleja. Teoksessa Malinen, O-P. & Palmu, I. (toim.) Tavoitteena yhteisopettajuus – Näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen.. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, Kummi-sarja, nro 16.
 • Hammerness, K., Ahtiainen, R.S. & Sahlberg, P. (2017). Empowered Educators in Finland: How High-Performing Systems Shape Teaching Quality. San Fransisco: Jossey Bass Publishers.
 • Ilmarinen, V.-J., Vainikainen, M.-P., Verkasalo, M., & Lönnqvist, J.-E. (2017). Homophilous friendship assortment based on personality traits and cognitive ability in middle childhood: The moderating effect of peer network size. European Journal of Personality. doi:10.10027per.2095
 • Keller, U., Strobel, A., Wollschläger, R., Greiff, S., Martin, R., Vainikainen, M-P. & Preckel, F. (2017). (painossa). A need for cognition scale for children and adolescents: Structural analysis and measurement invariance. European Journal of Psychological Assessment. doi: 10.1027/1015-5759/a000370
 • Marjanen, J., Vainikainen, M.-P., Kupiainen, S., Hotulainen, R . & Hautamäki, J. (2017). Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa: Kolmas-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset oppijoina vuosina 2016, 2013 ja 2010 [Learning to learn in Vantaa: The third, sixth and ninth graders as learners in 2016, 2013 and 2010]. Vantaa: Vantaan kaupungin Sivistysvirasto [Education Department of the City of Vantaa].
 • Minkkinen, J., Lindfors, P., Kinnunen, J.M., Finell, E., Vainikainen, M.-P., Karvonen, S., & Rimpelä, A. (2017). (painossa). Health as a predictor of students’ academic achievement: A three-level longitudinal study of Finnish adolescents. Journal of School Health.
 • Oinas, S., Vainikainen, M.-P., & Hotulainen, R. (2017). Technology-enhanced feedback for pupils and parents in Finnish basic education. Computers & Education, 108, 59-70. doi:10.1016/j.compedu.2017.01.012
 • Pulkkinen, J., Ahtiainen, R. S. & Malinen, O-P. (2017). Yhteisopetusta tukevat rakenteet. Teoksessa Malinen, O-P. & Palmu, I. (toim.) Tavoitteena yhteisopettajuus – Näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, Kummi-sarja, nro 16.
 • Sointu, E., Virtanen, T., Lappalainen, K., & Hotulainen, R. (2017). Vahvuuksien ja motivaation tukeminen edistämässä koulupolulle kiinnittymistä. Teoksessa S. Puukari, K. Lappalainen, & M. Kuorelahti (Toimittajat), Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena PS-kustannus.
 • van der Ven, A., Hotulainen, R., & Thuneberg, H. (2017). The Probability Distribution of the Response Times in Self-paced Continuous Search Tasks. Psychological Test and Assessment Modeling, 59(1), 3-30.

2016

 • Greiff, S., Wüstenberg, S., Vainikainen, M.‐P., & Murphy, K. (2016). Individual differences in students’ complex problem solving skills: How they evolve and what they imply. Journal of Educational Psychology, 108 (7), 1028-1044. doi:10.1037/edu0000101
 • Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M-P. (2016). Ajattelun taidot ja oppiminen. PS-kustannus.
 • Hotulainen, R., Mononen, R. & Aunio, P. (2016). Thinking skills intervention for low-achieving first graders. European journal of special needs education.31, 3, p. 360-375.
 • Hotulainen, R., Rimpelä, A., Hautamäki, J., Karvonen, S., Kinnunen, J., Kupiainen, S., Lindfors, P., Minkkinen, J., Pere, L., Thuneberg, H., Vainikainen, M.-P. & Wallenius, T. (2016). Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle. Tutkimus metropolialueen nuorista. Helsinki: Opettajakoulutuslaitos Tutkimusjulkaisuja no. 398
 • Hotulainen, R., Rimpelä, A., Karvonen, S., Kupiainen, S., Lindfors, P., Kinnunen, J. M., Minkkinen, J., Vainikainen, M-P. & Wallenius, T. (2016). Metropolialueen nuorten siirtyminen yläkoulusta toiselle asteelle: osaaminen ja hyvinvointi. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 27/2016.
 • Luong, C., Strobel, A., Wollschläger, R., Greiff, S., Vainikainen, M.-P., & Preckel, F. (2016). Need for cognition in children and adolescents: behavioral correlates and relations to academic achievement and academic potential. Learning and Individual Differences, 53, 103-113. doi: 10.1016/j.lindif.2016.10.019
 • Salmi, H., Thuneberg, H. & Vainikainen, M.-P. (2016). Learning with dinosaurs: a study on motivation, cognitive reasoning and making observations. International Journal of Science Education, Part B: Communication and Public Engagement. E-pub ahead of print, 16 pages. doi:10.1080/21548455.2016.1200155
 • Salmi, H., Thuneberg, H., & Vainikainen, M-P. (2016). Making the invisible observable by augmented reality in informal science education context. International Journal of Science Education, Part B: Communication and Public Engagement. E-pub ahead of print, 7 pages. doi:10.1080/21548455.2016.1254358
 • Vainikainen, M-P., Hienonen, N., Lindfors, P., Rimpelä, A., Asikainen, M., Hotulainen, R. & Hautamäki J. (2016). Oppimistuloksia ennustavat tekijät Helsingin metropolialueen yläkouluissa. Kasvatus. 47, 3, 214-229.

2015

 • Ahtiainen, R. (2015) Oppimisen ja koulunkäynnin tuen muutos reformina. Teoksessa Jahnukainen, M., Kontu, E, Thuneberg, H. & Vainikainen, M-P. (toim.). Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Sivut 25-42. Kasvatusalan tutkimuksia 67. Turku: Suomen Kasvatustieteellinen seura.
 • Greiff, S., Wüstenberg, S., Goetz., T., Vainikainen, M.‐P., Hautamäki, J., & Bornstein M. (2015).  A longitudinal study of higher-order thinking skills: Working memory and fluid reasoning in childhood enhance complex problem solving in adolescence. Frontiers in Psychology, 6 (1060). doi: 10.3389/fpsyg.2015.01060
 • Ilmarinen, V.‐J., Vainikainen, M.‐P., Verkasalo, M., & Lönnqvist, J.‐E. (2015). Why are extraverts more popular? Oral fluency mediates the effect of extraversion on popularity in middle childhood. European Journal of Personality, 29 (2), 138-151. doi: 10.1002/per.1982
 • Jahnukainen, M., Kontu, E., Thuneberg, H. & Vainikainen, M.-P. (toim.) (2015). Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Kasvatusalan tutkimuksia 67. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.
 • Hotulainen, R. & Telivuo, J. (2015). Epistemological Beliefs and Scientific Reasoning in Finnish Academic Upper Secondary Education. Kasvatus & Aika, 9(1), 92-106.
 • Nislin, M., Sajaniemi, N., Suhonen, E., Sims, M., Hotulainen, R., Hyttinen, S., & Hyttinen, A. (2015). Work Demands and Resources, Stress Regulation and Quality of Pedagogical Work Among Professionals in Finnish Early Childhood Education Settings. Journal of Early Childhood Education Research, 4(1), 42-66.
 • Niemi, P-M., & Hotulainen, R. (2015). Enhancing students’ sense of belonging through school celebrations: A study in Finnish lower-secondary schools. International Journal of Research Studies in Education, 4(5), 1-16.
 • Thuneberg, H., Hautamäki, J., & Hotulainen, R. (2015). Scientific Reasoning, School Achievement and Gender: A Multilevel Study of between and within School Effects in Finland. Scandinavian Journal of Educational Research, 50(3), 337-356.
 • Thuneberg, H., & Vainikainen, M.‐P. (2015). Kolmiportaiseen tukeen liittyvät pedagogiset dokumentit uuden lain toteutumisen ilmentäjänä [Demonstrating the realisation of the renewed basic education act with documents related to three‐tiered support]. In M. Jahnukainen, E. Kontu, H. Thuneberg, & M.‐P. Vainikainen (Eds.) Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen [From special education to support for learning and schooling]. The Finnish Association for Educational Research.
 • Vainikainen, M‐P., & Ahtola, A. (2015). Tutkimustietoa konsultoivan koulupsykologityön vaikuttavuudesta [Evidence on the effectiveness of consultative psychological work in schools]. Psykologia, 50 (2), 129-140.
 • Vainikainen, M.‐P., Hautamäki, J., Hotulainen, R., & Kupiainen, S. (2015). General and specific thinking skills and schooling: Preparing the mind for new learning. Thinking skills and creativity. doi:10.1016/j.tsc.2015.04.006
 • Vainikainen, M.‐P., Thuneberg, H., Greiff, S., & Hautamäki, J. (2015). Multiprofessional collaboration in Finnish schools. International Journal of Educational Research, 72, 137–148.
 • Vainikainen, M.‐P., Thuneberg, H., & Mäkelä, T. (2015). Moniammatillinen yhteistyö lähikouluperiaatteen toteuttamisen tukena [Multiprofessional collaboration in supporting the local school principle]. In M. Jahnukainen, E. Kontu, H. Thuneberg, & M.‐P. Vainikainen (Eds.) Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen [From special education to support for learning and schooling]. The Finnish Association for Educational Research.
 • Vainikainen, M.‐P., Wüstenberg, S., Kupiainen, S., Hotulainen, R., & Hautamäki, J. (2015). Development of learning to learn skills in primary school. International Journal of Lifelong Learning. 34 (4) , 376-392. doi:10.1080/02601370.2015.1060025
 • Vainikainen, M.-P., Hienonen, N., Hautamäki, J., & Hotulainen, R. (2015). Tukea tarvitsevien oppilaiden ajattelutaitojen kehittyminen erikokoisissa luokissa [The effect of class size on the development of thinking skills of students with support needs]. NMI Bulletin, 25 (3), 36-51.
 • Vainikainen, M.-P., Salmi, H., & Thuneberg, H. (2015). Situational interest and learning in a science center mathematics exhibition. Journal of Research in STEM Education, 1 (1), 51-67.
 • Vainikainen, M.-P., Hienonen, N., Hautamäki, J.& Hotulainen. R. (2015). Tukea tarvitsevien ajatteluntaitojen kehittyminen erikokoisissa luokissa. NMI Bulletin, 25(3), 36–51.
 • Vainikainen, M-P. & Rimpelä, A. (toim.) (2015). Nuorten kehitysympäristö muutoksessa. Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla. Tutkimuksia 347. Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos.

2014

 • Greiff, S., Wüstenberg, S., Csapó, B., Demetriou, A., Hautamäki, J., Graesser, A. C., & Martin, R. (2014). Domain-general problem solving skills and education in the 21st century. Educational Research Review, 13, 74-83.
 • Hautamäki, J. & Kupiainen, S. (2014). Kunta, koulu ja luokka seitsemäsluokkalaisten osaamiserojen selittäjänä [The effects of municipality, school and class in learning outcomes]. In Vainikainen, M-P. & Rimpelä, A. (Editors), Nuorten kehitysympäristö muutoksessa. Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla. Tutkimuksia 364. Helsingin yliopisto: Opettajankoulutuslaitos.
 • Hautamäki, J., Kupiainen, S. & Vainikainen, M-P. (2014). Yläkoulunsa aloittaneiden nuorten osaaminen, oppimisasenteet ja oppimistulokset vuonna 2011. In Vainikainen, M-P. & Rimpelä, A. (Editors), Nuorten kehitysympäristö muutoksessa. Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla. Tutkimuksia 364. Helsingin yliopisto: Opettajankoulutuslaitos.
 • Hotulainen, R., Thuneberg, H., Hautamäki, J., & Vainikainen, M-P. (2014). Measured Attention in Prolonged Over-Learned Response Tasks and its Correlation to High Level Scientific Reasoning and School Achievement. Psychological Test and Assessment Modeling, 56(3), 237-254.
 • Hotulainen, R., & Hienonen, N. (2014). Esiopetusikäisille tarkoitettu ajattelun taitojen interventio-ohjelma. [Thinking skills Intervention program for preschool children]. NMI-bulletin, 24(2), 19-35.
 • Hotulainen, R., Sajaniemi, N. K., Suhonen, E. A., & Thuneberg, H. (2014). Changes and stability in daily cortisol values and their correlation to attention measured in a prolonged working task among Finnish six-year-old day-care children. Journal of child and adolescent behavior.
 • Hotulainen, R., Lappalainen, K., & Sointu, E. (2014). Lasten ja nuorten vahvuuksien tunnistaminen [Identifying the strengths of children and youht]. In L. Uusitalo-Malmivaara (Ed.) Positiivisen psykologian voima [Power of positive psychology] (pp. 264-280). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.
 • Hotulainen, R., & Takala, M. (2014). Parents’ Views on the Success of Integration of Students with Special Education Needs. International Journal of Inclusive Education, 18(2), 140-154. 10.1080/13603116.2012.759630
 • Krkovic, K., Greiff, S., Kupiainen, S., Vainikainen, M.-P., & Hautamäki, J. (2014). Teacher evaluation of student ability: what roles do teacher gender, student gender, and their interaction play? Educational Research, 56, 243–256.
 • Kupiainen, S., Marjanen, J., Vainikainen, M‐P., & Hautamäki, J. (2014). Oppimaan oppiminen Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa keväällä 2012 [Learning to learn in upper secondary education in Vantaa in spring 2012]. Vantaa: Vantaan kaupungin Sivistysvirasto [Education Department of the City of Vantaa].
 • Kupiainen, S., Vainikainen, M.P., Marjanen, J., & Hautamäki, J. (2014). The role of time on task in a low stakes assessment of cross-curricular skills. Journal of Educational Psychology, 106.
 • Marjanen, J., Vainikainen, M-P., Kupiainen, S., Hotulainen, R., & Hautamäki, J. (2014). Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa: Kolmas-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset oppijoina vuosina 2013 ja 2010. Vantaa: Vantaan kaupungin Sivistysvirasto.
 • Sajaniemi, N., Suhonen, E., Hotulainen, R., Törmänen, M., Alijoki, A., Nislin, M., & Kontu, E. (2014). Demographic factors, temperament and the quality of the preschool environment as predictors of daily cortisol changes among Finnish six year old children. European Early Childhood Education Research Journal, 22(2), 286-306. 10.1080/1350293X.2013.783303
 • Suhonen, E., Sajaniemi, N., Alijoki, A., Hotulainen, R., Nislin, M., & Kontu, E. (2014). Lasten stressin säätely, reagointitaipumukset ja leikkikäyttäytyminen päiväkotiympäristössä [Children’s stress-regulation, reaction patterns and play behavior in day care]. Psykologia, 49(3), 184-197.
 • Thuneberg, H., Salmi, H., & Vainikainen, M‐P. (2014). Tiedenäyttely, motivaatio ja oppiminen. [Science exhibition, motivation, and learning]. Psykologia 49(6).
 • Thuneberg, H., Hautamäki, J., Ahtiainen, R., Lintuvuori, M, Vainikainen, M.-P., & Hilasvuori, T. (2014). Conceptual change in adopting the nationwide special education strategy in Finland. Journal of Educational Change, 15(1), 37-56. 9222-8.
 • Wustenberg, S., Stadler, M., Hautamäki, J. & Greiff, S. (2014). The Role of Strategy Knowledge for the Application of Strategies in Complex Problem Solving Tasks. Technology, Knowledge and Learning, DOI 10.1007/s10758-014

2013

 • Mononen, R., Aunio, P., Hotulainen, R., & Ketonen, R. (2013). Matematiikan osaaminen ensimmäisen luokan alussa. NMI-bulletin, 23(4), 12-25.
 • Hautamäki, J., Kupiainen, S., Marjanen, J., Vainikainen, M-P., & Hotulainen, R. (2013). Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa: Tilanne vuonna 2012 ja muutos vuodesta 2001. (Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos/ Tutkimuksia; Nro 347). Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos.
 • Thuneberg, H., Vainikainen, M.‐P., Ahtiainen, R., Lintuvuori, M., Salo, K., & Hautamäki, J. (2013). Education is special for all – the Finnish support model. Gemeinsam Leben, 21(2), 67‐78.

2012

2011

 • Ahtiainen R., Beirad M., Hautamäki J., Hilasvuori T. & Thuneberg H. (2011). Samanaikaisopetus on mahdollisuus. Tutkimus Helsingin pilottikoulujen uudistuvasta opetuksesta. Helsingin kaupungin Opetusviraston julkaisusarja A1: 2011.
 • Kupiainen S., Marjanen J., Vainikainen M.-P. & Hautamäki J. (2011). Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa. Kolmas-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset oppijoina keväällä 2010. Vantaan kaupungin sivistysvirasto ja Koulutuksen arviointikeskus.
 • Vainikainen M.-P., Marjanen J., Kupiainen S., Gustavson N. & Hautamäki J. (2011). Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa. Ensiluokkalaisten oppimisvalmiudet syksyllä 2010. Vantaan kaupungin sivistysvirasto ja Koulutuksen arviointikeskus.

VANHEMMAT

 • Hautamäki A., Hautamäki J. & Kupiainen S. Assessment in Schools – Learning to Learn. International Encyclopedia of Education (2010), vol. 3, pp. 268–272.
 • Arinen P., Hautamäki J., Hilasvuori T., Karjalainen T., Myllyniemi A. & Vanhanen M. (2009). Helsingin kaupungin toisen asteen opettajien pedagoginen kehittäminen. Helsingin kaupungin Opetusviraston julkaisusarja A1: 2009.
 • Hautamäki J., Kupiainen S., Arinen P., Hautamäki A., Niemivirta M., Rantanen P. &
 • Scheinin P. (2006). Learning-to-learn assessment in Finland – versatile tools to monitor and improve effectiveness and equity of the education system. Teoksessa: Jakku-Sihvonen R. & Niemi H. (toim.) Research-based teacher education in Finland – reflections by Finnish teacher educators. Kasvatusalan tutkimuksia 25/2006, s. 189–202.
 • Hautamäki J., Kupiainen S., Arinen P., Hautamäki A., Niemivirta M., Rantanen P., Ruuth M. & Scheinin P. (2005). Oppimaan oppiminen ala-asteella 2. Tilanne vuonna 2003 ja muutokset vuodesta 1996. Opetushallitus, Oppimistulosten arviointi 1/2005.
 • Hautamäki J., Kupiainen S., Mehtäläinen J., Rantanen P. & Ruuth M. (2004). Peruskoululaisten oppimaan oppimisen arviointi osana yleissivistävän koulutuksen arviointistrategiaa.
 • Helsingin kaupungin Opetusviraston julkaisusarja A2: 2004.
 • Oppimaan oppiminen yläasteella 2. Tilanne vuonna 2001 ja muutokset vuodesta 1997. Hautamäki J., Arinen P., Hautamäki A., Kupiainen S., Lindblom B., Mehtäläinen J., Niemivirta M., Rantanen P., Ruuth M. & Scheinin P. (2003). Opetushallitus, Oppimistulosten arviointi 6/2003.
 • Hautamäki J., Arinen P., Eronen S., Hautamäki A., Kupiainen S., Lindblom B., Niemivirta M., Pakaslahti L., Rantanen P. & Scheinin P. (2002). Assessing Learning-to-Learn. A Framework. National Board of Education, Evaluation 4/2002.
 • Hautamäki J., Arinen P., Hautamäki A., Kupiainen S., Lindblom B., Niemivirta M., Rantanen P. & Scheinin P. (2002). Oppimaan oppiminen toisen asteen koulutuksessa. Opetushallitus, Oppimistulosten arviointi 2/2002.
 • Hautamäki J., Arinen P., Hautamäki A., Lehto J., Lindblom B., Kupiainen S., Outinen K., Pekuri M., Reuhkala M. & Scheinin P. (2001). Ensiaskeleet – oppimisen edellytykset. Luokanopettajille tarkoitetun seulan toimivuus Helsinki-aineiston perusteella.
 • Helsingin kaupungin Opetusviraston julkaisusarja A17: 2001.
 • Hautamäki J., Arinen P., Hautamäki A., Ikonen-Varila M., Kupiainen S., Lindblom B., Niemivirta M., Rantanen P., Ruuth M. & Scheinin P. (2000). Oppimaan oppiminen yläasteilla. Opetushallitus, Oppimistulosten arviointi 7/2000.
 • Hautamäki J., Arinen P., Bergholm B., Hautamäki A., Kupiainen S., Kuusela J., Lehto J., Niemivirta M. & Scheinin P. (1999). Oppimaan oppiminen ala-asteilla. Opetushallitus, Oppimistulosten arviointi 3/1999.
 • Hautamäki J., Arinen P., Hautamäki A., Lehto J., Kupiainen S., Niemivirta M. & Scheinin P. (1997). Oppimaan oppiminen Helsingissä – peruskoulun kuudesluokkalaiset oppijoina keväällä 1996. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A 01: 1997.