Valtiotieteellinen tiedekunta 75 vuotta

Valtiotieteellinen tiedekunta täytti vuonna 2020 ansiokkaat 75 vuotta. Verkkovälitteinen 75-vuotisjuhlatilaisuus järjestettiin syyskuussa, ja sen tallenne on nyt katsottavissa Unitubessa. Juhlavuoden aikana järjestettiin myös paljon muuta ohjelmaa niin tiedekunnan, tieteenalojen kuin opiskelija- ja alumniyhdistysten toimesta. Tutustu, miten juhlavuotta vietettiin!
Valtiotieteellisen kirjamessut

Valtiotieteellisen kirjamessut tarjosi monipuolisen katsauksen tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen. Tiedekuntamme tutkijat julkaisevat vuosittain useita korkeatasoisia tieteellisiä kirjoja, jotka haluamme tuoda niin tiedeyhteisön kuin laajemman yleisön nähtäville. Alkuperäinen kirjamessujen verkkosivu on poistettu, mutta olemme koonneet tänne kaikki messuilla esitellyt kirjat. Toivomme, että löydät sivustolta ajatuksia herättävää luettavaa esimerkiksi opintojesi, työsi tai yhteisösi toiminnan tueksi. Nautinnollisia ja oivaltavia lukuhetkiä!

75-vuotisjuhlatilaisuus

Val­tio­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan pit­kää ja an­sio­kas­ta tai­val­ta muis­tel­tiin 3.9.2020. verk­ko­vä­lit­tei­ses­sä juh­la­ti­lai­suu­des­sa. Tallenne löytyy Unitubesta Valtiotieteellisen tiedekunnan 75-vuotisjuhlatilaisuus.

Valtaan ja vastavirtaan - kirja valtsikan vaiheista

Keväällä 1945 perustettu Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta täyttää vuonna 2020 ansiokkaat 75 vuotta. Mikä olisikaan parempi tapa juhlistaa tätä pitkää taivalta kuin koota tiedekunnan moninaiset vaiheet yksiin kansiin. Jukka Kortin kirjoittama historiateos ”Valtaan ja vastavirtaan. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta 75 vuotta” käsittelee laajaan tutkimusaineistoon perustuen tiedekunnan suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan erilaisina ajanjaksoina. Teos avaa niitä moninaisia tapoja, joilla tiedekunta on ollut yhteiskunnallisessa muutoksessa mukana ja ajoittain jopa sen ohjaksissa. Teoksessa pohditaan valtiotieteellisen tiedekunnan merkitystä yhteiskuntakriittisenä toimijana ja kasvattajana.  Keskeisiä teemoja ovat myös yhteiskunnallisen tutkimuksen ja taloudellisten tavoitteiden välinen jännitteinen suhde sekä tiedekunnan rooli osana (hyvinvointi)valtion rakentamista ja yleistä poliittista liikehdintää.

Jukka Kortti on yhteiskuntahistorioitsija, jonka erityisaloihin kuuluu sivistyshistoria. Lue Kortin haastattelu teoksen tiimoilta.