Nämä linjaukset ja määräykset perustuvat Rehtorin päätökseen 20.6.2017 ’Väitöskirjan esitarkastus ja hyväksyminen sekä väitöskirjan yleiset kriteerit’ sekä valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 26.9.2017 päättämiin tarkennuksiin.

Väitöskirjat tarkastetaan kahdessa vaiheessa, joista esitarkastus on ensimmäinen ja väitöstilaisuus toinen. Väitöstilaisuuden jälkeen tiedekuntaneuvosto hyväksyy ja arvostelee tai hylkää väitöskirjan tarkastusvaiheissa koottujen asiakirjojen ja oman asiantuntemuksensa perusteella. Tiedekuntaneuvosto nimeää väitöskirjan tarkastajat molemmissa vaiheissa ohjaajan ja vastuuhenkilön ehdotuksesta, jonka jälkeen tiedekunta lähettää virallisen kutsun tehtävään sekä siihen liittyvän ohjeistuksen.

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa vastuuhenkilönä voi toimia tehtävään nimitetty professori tai dosentti, joka toimii valtiotieteellisessä tiedekunnassa 3. tai 4. uraportaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja jolla on kokemusta väitöskirjojen valmiiksi ohjaamisesta.

Tarkemmat ohjeet siitä, kuinka aloittaa väitöskirjan tarkastusprosessi, löytyvät valtiotieteellisen tiedekunnan sisäisiltä sivuilta osiosta ’Jatko-opiskelijalle – Väitöskirja’.