Maatalous-metsätieteellisen tie­de­kun­nan käy­tän­nön oh­jeet poik­keus­ti­lan­tees­sa

Tältä sivulta löydät tiedekunnan käytännön ohjeet henkilökunnalle ja opiskelijoille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Päivitämme sivua tarpeen mukaan. Huomaathan, että tällä sivulla ei toisteta yliopiston yleisiä poikkeustilanneohjeita, vaan niitä tulee seurata yliopiston kotisivuilta.

Päivitetty 29.6.2020 (ohjeita opetuksen järjestämiseen)

Viimeisin tieto yliopistotasolla päivittyy sivulle Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa. 

Valintakokeet 

Helsingin yliopiston opiskelijavalinnat koronavirustilanteessa  -sivulle päivitetään ajankohtaista tietoa koronatilanteen vuoksi muuttuneista opiskelijoiden valintaperusteista ja -tavoista keväällä 2020. Sivulta löytyy koulutusohjelmakohtaisesti tietoa muuttuneista valintatavoista, tietoa todistusvalinan tuloksista sekä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin. 

Yliopisto aloit­taa as­teit­tai­sen pa­lau­tu­mi­sen ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­mas­ta poik­keus­ti­lan­tees­ta 

Katso suunnitelma yliopiston yhteisistä ohjeista. Palautumisen toinen vaihe alkoi tiedekunnassa 8.6. ja sen ennakoidaan jatkuvan 16.8. saakka.

Tiedekunnan tilojen käyttö

Helsingin yliopiston tilat ovat edelleen pääosin suljettuna 16.8. asti eikä yleisötilaisuuksia tai tapahtumia järjestetä. Työ tehdään pääsääntöisesti etänä. Tiedekunnan henkilöstö voi 8.6. alkaen tehdä tiedekunnan tiloissa sellaista tutkimusta tai opetustyötä, jota ei voi tehdä muualla kuin yliopiston tiloissa. Tiedekunnan tiloissa työskentely edellyttää työskentelytilan varaamista ennakkoon tiedekunnan Flamma-sivuilta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla).

Varausjärjestely koskee kaikkia tiedekunnan tiloja (ml. toimistotilat). Tiedekunnan tiloissa työskennellessä tulee noudattaa koronaviruksen torjumiseen liittyviä yleisiä turvallisuussuosituksia ja hygieniaohjeita.

Ohjeita opetuksen järjestämiseen  

Kenttäkursseja ei järjestetä kesä- ja heinäkuun aikana, vaan ne on siirretty alkamaan elokuussa. Tutkielmien tekemiseen poikkeustilanteessa saa ohjeita tutkielmien ohjaajilta.

Varaudumme syksyn opetukseen yliopiston palautusmissuunnitelman mukaisesti. Kaikkiin opetustiloihin on määritelty poikkeustilanteen turvavälit huomioiva henkilömäärämitoitus (lisätietoa: Tilojen käyttö poikkeustilanteen aikana, vaatii kirjautumisen Flammaan yliopiston käyttäjätunnuksilla). Opetustiloissa voidaan järjestää kontaktiopetusta vaativia kursseja tai opetuksen osiota kuten uusien opiskelijoiden johdanto- ja orientoivia kursseja sekä pienryhmäopetusta, laskuharjoituksia ja vastaavia. Laboratorio-opetus toteutetaan lähiopetuksena normaaleilla ryhmien henkilömitoituksilla turvallisuusohjeiden mukaisesti ja vähintään 1 metrin turvavälein Opetus suunnitellaan järjestettävän normaalin opetusohjelman mukaisesti. 

Etätyötarvikkeet 

Yliopiston tiloista voi tarvittaessa käydä hakemassa opetusmateriaaleja ja lainaamassa etäopetuksen kannalta tarpeellisia työvälineitä. Työhuoneista saa lainata esihenkilön luvalla etätyökäyttöön tietotekniikan tarvikkeita kuten tietokoneen, näppäimistön, hiiren, näytön, kameran ja headsetin. Lainaaja ilmoittaa lainaamansa tarvikkeet osastonjohtajien määräämällä tavalla. Etäopetusta varten opettajat voivat käydä tekemässä tarvitsemansa pienimuotoisia hankintoja, erityisesti headsetia suositellaan. Laskutuksen tiedot tulee pyytää opetusvaradekaanilta.

Viimeisin tieto yliopistotasolla päivittyy sivulle Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Lisätietoja:

Dekaani Ritva Toivanen

Va­ra­de­kaa­ni, tutkimus- ja jat­ko­kou­lu­tus­asiat Maija Tenkanen   

Va­ra­de­kaa­ni, kou­lu­tus- ja kak­si­kie­li­syys­asiat Janna Pietikäinen

Va­ra­de­kaa­ni, yh­teis­kun­nal­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus Kari Hyytiäinen

Va­ra­de­kaa­ni, in­fra­struk­tuu­ri Laura Alakukku