Maatalous-metsätieteellisen tie­de­kun­nan käy­tän­nön oh­jeet poik­keus­ti­lan­tees­sa

Tältä sivulta löydät tiedekunnan käytännön ohjeet henkilökunnalle ja opiskelijoille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Päivitämme sivua tarpeen mukaan. Huomaathan, että tällä sivulla ei toisteta yliopiston yleisiä poikkeustilanneohjeita, vaan niitä tulee seurata yliopiston kotisivuilta.

Päivitetty 6.5.2020

Viimeisin tieto yliopistotasolla päivittyy sivulle Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa. 

Valintakokeet 

Helsingin yliopiston opiskelijavalinnat koronavirustilanteessa  -sivulle päivitetään ajankohtaista tietoa koronatilanteen vuoksi muuttuneista opiskelijoiden valintaperusteista ja -tavoista keväällä 2020. Sivulta löytyy koulutusohjelmakohtaisesti tietoa muuttuneista valintatavoista, tietoa todistusvalinan tuloksista sekä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin. 

Yliopisto aloit­taa as­teit­tai­sen pa­lau­tu­mi­sen ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­mas­ta poik­keus­ti­lan­tees­ta 

Katso suunnitelma yliopiston yhteisistä ohjeista. Henkilöstö jatkaa pääsääntöisesti etätöissä 31.7 saakka. 

Aikakriittisen tutkimuksen tilavarauskalenterilinkit ohjeineen löytyvät tiedekunnan flamma-sivulta.

Ohjeita opetuksen järjestämiseen  

Kaikki lähiopetus lukuun ottamatta laboratorio-opetusta on siirtynyt verkkoon, digitaaliseksi ja kirjalliseksi opetukseksi. Tiedekunnassa ei järjestetä lähiopetusta kevätlukukauden aikana. Kenttäkursseja ei järjestetä kesä- ja heinäkuun aikana, vaan ne on siirretty alkamaan elokuussa. Tutkielmien tekemiseen poikkeustilanteessa saa ohjeita tutkielmien ohjaajilta.

Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon mahdollisten sairauspoissaolojen ja opettajien etätyön vaikutus. Kursseille suunnitellaan mahdollisuus varaopettajaan tai varasuunnitelmaan, jos vastuuopettaja sairastuu. Osastojen johtoryhmät pitävät opetusvaradekaanin informoituna opetuksen toteutuksesta. 

Kuulustelut 

Kaikkiin poikkeustilan aikana järjestettäviin tentteihin tulee tarjota  etäsuoritusmahdollisuus. Tämän lisäksi Examinarium-tenttejä saa opiskelijan halutessa tarjota toisena vaihtoehtona. 
 

Vastuuopettajan ja koulutussuunnittelijoiden tehtäviä 

Vastuuopettaja vastaa kurssin etäopetukseen siirtämisestä ja opiskelijoille tiedottamisesta 

Vastuuopettaja vastaa muiden kurssin opettajien ja vierailevien luennoitsijoiden tiedottamisesta koskien etäopetukseen siirtymistä. Vierailijat voi kutsua osallistumaan opetukseen etänä. 

Vastuuopettajien tehtävänä on pitää koulutusohjelman johtaja ja koulutussuunnittelija informoituna kurssin tilanteesta Koulutussuunnittelijat vastaavat julkisten kurssisivujen tietojen päivittämisestä. 

Yliopiston tilojen käyttö ja etätyötarvikkeet 

Rajoitustoimien purkamisen ensimmäisessä vaiheessa 6.5. alkaen, voi samaan aikaan tiloissa olla korkeintaan 10–20% normaalimiehityksestä ottaen huomioon turvallisuus- ja terveysohjeistukset sekä kokoontumisrajoitukset. Aikakriittisen tutkimuksen laboratoriotilojen tilavarauskalenterilinkit ohjeineen löytyvät tiedekunnan flamma-sivulta.

Yliopiston tiloista voi tarvittaessa käydä hakemassa opetusmateriaaleja ja lainaamassa etäopetuksen kannalta tarpeellisia työvälineitä. Työhuoneista saa lainata esihenkilön luvalla etätyökäyttöön tietotekniikan tarvikkeita kuten tietokoneen, näppäimistön, hiiren, näytön, kameran ja headsetin. Lainaaja ilmoittaa lainaamansa tarvikkeet osastonjohtajien määräämällä tavalla. Etäopetusta varten opettajat voivat käydä tekemässä tarvitsemansa pienimuotoisia hankintoja, erityisesti headsetia suositellaan. Laskutuksen tiedot tulee pyytää opetusvaradekaanilta. 

Opetusajat 

Opetusajoissa ja kurssien opetuksen kestossa vastuuopettaja voi soveltaa joustoja oman suunnitelmansa mukaisesti. Luentoja ei ole välttätöntä pitää tai julkaista opetusohjelman mukaisina ajankohtina. Opetusta saa jatkaa neljännen periodin päättymisen jälkeen intensiiviperiodille 31.5. saakka.   

Tavallisten luentosalien ja opetustilojen varauksien peruutuksista ei tarvitse ilmoittaa. Peru kuitenkin kurssillesi turhat Unitube-salien varaukset, jotta muut opettajat voivat siten käyttää näitä saleja etäopetuksensa tallentamiseenPeruutukset 

Viimeisin tieto yliopistotasolla päivittyy sivulle Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Lisätietoja:

Dekaani Ritva Toivanen

Va­ra­de­kaa­ni, tutkimus- ja jat­ko­kou­lu­tus­asiat Maija Tenkanen   

Va­ra­de­kaa­ni, kou­lu­tus- ja kak­si­kie­li­syys­asiat Janna Pietikäinen

Va­ra­de­kaa­ni, yh­teis­kun­nal­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus Kari Hyytiäinen

Va­ra­de­kaa­ni, in­fra­struk­tuu­ri Laura Alakukku