Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa
Tälle sivulle päivitetään tietoa koronavirustilanteesta Helsingin yliopistossa.
Tärkeimmät ohjeet
 • Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on edelleen tärkein koronaa ehkäisevä teko.
  • Älä tule sairaana tai korona-oireisena kampukselle. Arvioi testauksen tarve oman kotipaikkakuntasi ohjeista (HUS-aluella Koronabotti-palvelu) ja tee tarvittaessa kotitesti.
  • Huolehdi erittäin hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
  • Anna tilaa muille aina, kun se vain on mahdollista.
  • Katso Kasvomaskisuositus.
  • Älä kättele tai halaa.
  • Suunnittele fyysiset tapaamiset yhdessä työyhteisösi kanssa työtehtävien mukaan.
  • Huolehdithan yhteiskäytössä olevien laitteiden putsaamisesta, kun olet käyttänyt niitä. Siivousta on tehostettu yliopistolla muutoinkin.
  • Suosittelemme ottamaan koronarokotteen.
 • Yliopistossa on siirrytty joustavasti monipaikkatyöhön (hybridityö). Lisätietoa Flammassa: Työaika, työsuunnitelma, hybridi- ja etätyö.
 • Yliopiston tilaisuuksissa noudatetaan yleisiä yllä mainittuja terveysturvallisuusohjeita, joista vastaa tilaisuuden järjestäjä.
 • Matkojen suunnittelussa on otettava huomioon kohdemaan rajoitukset, ohjeet ja varoitukset.
 • Opetus järjestetään syyslukukaudella pääsääntöisesti lähiopetuksena. Lisää tietoa opetustarjonnasta löydät Opiskelijan ohjeista.

Sivua päivitetty viimeksi 12.8.2022.

Yliopistolla suositellaan edelleen kasvomaskin käyttöä oman harkinnan mukaan ja tilanteissa, joissa useita henkilöitä on tilassa, jossa ei voida ylläpitää fyysistä etäisyyttä. Käyttämällä maskia suojaat itseäsi ja muita ruuhkaisissa tilanteissa. Harkitse maskin käyttöä oman terveytesi ja turvallisuutesi perusteella etenkin, jos kuulut riskiryhmään. 

Kirurgisia maskeja, kangasmaskeja sekä FFP2 –hengityksensuojaimia on edelleen saatavilla henkilöstölle sekä opiskelijoille.  

Tarkemmat ohjeet kasvomaskien ja hengityksensuojainten tilaamiseen löytyvät Flamma-intranetistä (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). 

Lue myös THL:n ohjeistus koronaviruksen tarttumisesta ja suojautumisesta.

Kevään aikana on siirrytty monipaikkatyön (hybridityö) käytänteisiin. Lisätietoa monipaikkatyöstä löytyy Flammasta (vaatii kirjautumisen yliopiston tunnuksilla).

Yliopiston tilat ovat käytettävissä normaalisti.

Yliopiston tiloja voidaan vuokrata ulkopuolisten käyttöön ja vieraita vastaanottaa voimassa olevia terveysturvallisuuslinjauksia noudattaen. Tilojen ulkopuolinen vuokraaja huolehtii linjausten noudattamisesta.

Lisätietoja ja -ohjeita: Yliopiston konferenssi- ja tapahtumatiimi, helsinkiuniconferences@helsinki.fihelsinkiunievents@helsinki.fi

Kir­jas­tot, museot, Tiedekulma ja Unisport

Helsingin yliopiston kirjaston verkkosivut

Kansalliskirjaston verkkosivut

Luomuksen yleisökohteet, Helsingin observatorio ja Yliopistomuseo.

Unisportin verkkosivut

Tiedekulma

Yliopisto toimii vastuullisesti ja auttaa yhteiskuntaa ponnisteluissa koronaepidemian jarruttamiseksi. Yliopisto haluaa varmistaa henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuuden, mutta samalla mahdollistaa opintojen etenemisen ja tutkimustoiminnan jatkumisen myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Yliopisto seuraa Suomen valtion, HUS:n ja THL:n suosituksia ja määräyksiä.

Yliopistossa toimii pandemiavarautumisen ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii vararehtori Tom Böhling.

Tämän lisäksi yliopiston erityistilanteiden johtamissuunnitelman mukaisesti yliopistotasolle on perustettu koronaviruskriisin johtoryhmä, jonka tehtävänä on johtaa ja koordinoida koronavirustorjuntaan liittyviä käytännön asioita sekä tehdä tarvittavia päätöksiä. Ryhmän puheenjohtajana toimii hallintojohtaja Esa Hämäläinen.

Saat lisätietoa THL:n sivuilta ajankohtaisesta tilanteesta ja koronaviruksen aiheuttamista oireista ja suojautumisesta.

THL:n sivuilta saat tietoa Suomeen saapuville matkustajille

Helsinkiläiset voivat soittaa Helsingin kaupungin neuvontapuhelimeen numeroon (09) 310 10024, mikäli  heille ilmestyy oireita ja he haluavat kysyä neuvoja liittyen koronavirukseen.

Valtakunnallinen ja maksuton koronavirusta koskeva puhelinneuvonta toimii numerossa 02 9553 5535. Neuvonta on auki arkisin kello 08–21 ja lauantaisin kello 09–15.

Kaikilla rajoitustasoilla on huomioitava yleiset turvallisuusohjeet. Yliopisto noudattaa viranomaisten ja alueellisten koronakoordinaatioryhmien linjauksia. Tukitoimintoja palautetaan asteittain toiminnan tarpeiden mukaisesti. Tilanteen mahdollisesti huonontuessa palautuminen keskeytetään ja ryhdytään tilanteen vaatimiin rajoituksiin.

Yliopisto on tällä hetkellä normaalitilanteessa.

Rajoitustaso 3

Päätöksenteko: kriisijory ja tilannekeskukset

Leviämisvaiheen tilanne, joka huomioi STM:ntoimenpidetasojen 1, 2 ja 3 vaatimukset

 • Etätyösuositus on voimassa vaatimusten mukaisessa laajuudessa.
 • Tutkimus: lähityönä tehtävä tutkimus tilannekeskuksen ilmoittautumismenettelyn ja ohjeiden mukaisesti.
 • Opetus: vain välttämätön opetus ja tentit voidaan pitää lähiopetuksena, väitökset järjestetään etäväitöksinä.
 • Tilaisuuksia ei järjestetä, rakennukset ovat pääosin suljettuna, itseopiskelutilat ovat suljettuna, matkustamisessa on merkittäviä rajoituksia.

Rajoitustaso 2

Päätöksenteko: kriisijory ja tilannekeskukset

Yliopiston toimintarajoitusten osittainen purkaminen

 • Osittainen etätyösuositus on voimassa, lähityöskentely on mahdollista esihenkilön kanssa sovitusti.
 • Tutkimus: yliopiston tiloissa tehtävää tutkimustoimintaa voidaan harkitusti lisätä.
 • Opetus: opetus on pääosin etänä, pienryhmien lähiopetusta ja lähiväitöstilaisuuksia voidaan järjestää osallistujien määrä ja turvallisuusrajoitukset huomioiden.
 • Isoja tilaisuuksiaei järjestetä, yleisökohteita, asiakaspalvelupisteitä ja itseopiskelupaikkoja voidaan avata harkinnan mukaan, matkustamisessa on rajoituksia.

Rajoitustaso 1

Päätöksenteko: normaali johtamisjärjestelmä. Kriisijory ja tilannekeskukset rehtorin valtuutuksen mukaisesti.

Yliopiston toiminnassa on vielä osittaisia rajoituksia

 • Hyödynnetään laajennetun etätyön mahdollisuutta, lähityöskentely on sallittua.
 • Tutkimus: tutkimusryhmät siirtyvät lähes normaaliin toimintaan.
 • Opetus: lähiopetusta voidaan järjestää, yleisö-ja massaopetustilaisuuksia ei järjestetä.
 • Yleisökohteet, asiakaspalvelupisteet ja itseopiskelutilat voidaan ottaa käyttöön.
 • Kansainvälistä toimintaa (ml. matkustaminen) lisätään mahdollisuuksien mukaan.

Normaali toiminta

Päätöksenteko: normaali johtamisjärjestelmä

Yliopiston toiminta uudessa vallitsevassa tilanteessa

 • Yliopisto toimii normaaliolojen uusien periaatteiden mukaisesti.
 • Pandemiakokemusten integroituminen yliopistoidentiteettiin.