Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa
Tälle sivulle päivitetään tietoa koronavirustilanteesta Helsingin yliopistossa.
Tärkeimmät ohjeet
 • Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on edelleen tärkein koronaa ehkäisevä teko.
  • Älä tule sairaana tai korona-oireisena kampukselle. Arvioi testauksen tarve oman kotipaikkakuntasi ohjeista (HUS-aluella Koronabotti-palvelu) ja tee tarvittaessa kotitesti.
  • Huolehdi erittäin hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
  • Anna tilaa muille aina, kun se vain on mahdollista.
  • Katso Kasvomaskisuositus.
  • Älä kättele tai halaa.
  • Suunnittele fyysiset tapaamiset yhdessä työyhteisösi kanssa työtehtävien mukaan.
  • Huolehdithan yhteiskäytössä olevien laitteiden putsaamisesta, kun olet käyttänyt niitä. Siivousta on tehostettu yliopistolla muutoinkin.
  • Suosittelemme ottamaan koronarokotteen.
 • Yliopisto siirtyy kevään aikana joustavasti monipaikkatyöhön (hybridityö). Lisätietoa Flammassa: Työaika, työsuunnitelma, hybridi- ja etätyö.
 • Lähiopetuksessa ja -tenteissä on luovuttu henkilömäärärajoituksista. Yliopisto suosittelee joustavia opetuksen järjestelyjä, jotta kaikkien olisi mahdollista osallistua opetukseen.
 • Yliopiston tiloja voi käyttää tilaisuuksiin rajoituksitta. Tilaisuuden järjestäjä vastaa tilaisuuden terveysturvallisuuden huomioisesta.
 • Matkustaminen on jälleen sallittua. Matkojen suunnittelussa on otettava huomioon kohdemaan rajoitukset, ohjeet ja varoitukset.

Sivua päivitetty viimeksi 20.4. (Kasvomaskisuositus).

Kriisin johtoryhmän päätös 20.4.2022

Kasvomaskisuositus päivitetty THL:n ja pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän suositusten mukaiseksi:  yliopistolla suositellaan edelleen kasvomaskin käyttöä oman harkinnan mukaan ja tilanteissa, joissa useita henkilöitä on tilassa, jossa ei voida ylläpitää fyysistä etäisyyttä

Päivitetty 20.4.

Yliopistolla suositellaan edelleen kasvomaskin käyttöä oman harkinnan mukaan ja tilanteissa, joissa useita henkilöitä on tilassa, jossa ei voida ylläpitää fyysistä etäisyyttä. Käyttämällä maskia suojaat itseäsi ja muita ruuhkaisissa tilanteissa. Harkitse maskin käyttöä oman terveytesi ja turvallisuutesi perusteella etenkin, jos kuulut riskiryhmään. 

Kirurgisia maskeja, kangasmaskeja sekä FFP2 –hengityksensuojaimia on edelleen saatavilla henkilöstölle sekä opiskelijoille.  

Tarkemmat ohjeet kasvomaskien ja hengityksensuojainten tilaamiseen löytyvät Flamma-intranetistä (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). 

Lue myös THL:n ohjeistus koronaviruksen tarttumisesta ja suojautumisesta.

Yliopiston kasvomaskisuositusta päivitetään tarvittaessa valtakunnallisten suositusten mukaisesti. 

Valtakunnallinen julkisia tiloja ja liikennevälineitä koskeva kasvomaskisuositus on päättynyt 14.4.2022.

THL:n riskiluokituksessa toimistotyö ja lähiopetus ovat matalan riskin toimintaa.

Opetus ja tentit

Lähiopetuksessa ja -tenteissä on luovuttu henkilömäärärajoituksista.

Yliopisto suosittelee joustavia opetuksen järjestelyjä, jotta kaikkien olisi mahdollista osallistua opetukseen.

Opiskelijoille varmistetaan riittävät ja väljät itseopiskelutilat kaikilla kampuksilla.

Opiskelijoiden kannattaa tarkistaa opetustiedot kurssisivulta Sisun ja Opintoni kautta (jos ilmoittautuminen tehty) tai Opintotarjonnan kautta (myös jos ilmoittautumista ei ole vielä tehty). Lisätiedot: Mistä löydän opintotarjonnan

Opetukseen osallistuminen lukuvuonna 2021–2022

Pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa vaadi läsnäoloa (esimerkiksi laboratoriokurssit, harjoittelu, potilaskohtaamiset, taitokurssit). Lähiopetuksessa voidaan lisäksi edellyttää opetussuunnitelman mukaista läsnäoloa, jos koulutusohjelman hyväksyttyjen oppimistavoitteiden toteuttaminen sitä edellyttää. Niillä kursseilla, joilla suoritustapa vaatii läsnäoloa, mahdolliset korvaavat toimintatavat päätetään koulutusohjelmissa.

Koronan vuoksi poissaoleville opiskelijoille tulee mahdollisuuksien mukaan antaa korvaavia tehtäviä. Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus.

Sairaana ei saa osallistua lähiopetukseen. Katso ohjeet sairastumis- ja altistumistilanteisiin Opiskelijan ohjeista.

Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan.

Opiskelijan sairastuminen

Sairastumiseen liittyvät ohjeet löytyvät opiskelijoille Opiskelijan ohjeista ja opettajille Opetustyön ohjeista.

Opetustilojen käyttö

Opetustilat ja Examinarium-tenttitilat ovat normaalissa käytössä.

Yliopiston tiloissa tulee toimia yleisten terveysturvallisuussuositusten mukaisesti.

Jous­to­ja opin­toi­hin ja ope­tuk­seen

Poikkeustilanteen vaikutukset huomioidaan opinto-oikeuden lisäaikaa koskevia päätöksiä tehtäessä.

Muut ohjeet

Katso Rakennusten aukioloajat.

Opetuksesta ohjeistetaan osiossa Opiskelijalle ja opetushenkilöstölle.

Yliopiston tiloja voidaan vuokrata ulkopuolisten käyttöön ja vieraita vastaanottaa voimassa olevia terveysturvallisuuslinjauksia noudattaen. Tilojen ulkopuolinen vuokraaja huolehtii viranomaismääräysten noudattamisesta. 

Kir­jas­tot, museot, Tiedekulma ja Unisport

Helsingin yliopiston kirjaston verkkosivut

Kansalliskirjaston verkkosivut

Luomuksen yleisökohteet, Helsingin observatorio ja Yliopistomuseo.

Unisportin verkkosivut

Tiedekulma

Yliopiston tiloja voi käyttää tilaisuuksiin rajoituksitta. Tämä koskee myös väitöstilaisuuksia ja konferensseja.

Tilaisuuden järjestäjä vastaa tilaisuuden terveysturvallisuuden huomioisesta.

Lisätietoja ja -ohjeita: Yliopiston konferenssi- ja tapahtumatiimi, helsinkiuniconferences@helsinki.fihelsinkiunievents@helsinki.fi

THL:n riskiluokituksessa toimistotyö ja lähiopetus ovat matalan riskin toimintaa.

Kevään aikana siirrytään monipaikkatyön (hybridityö) käytänteisiin. Lisätietoa monipaikkatyöstä löytyy Flammasta (vaatii kirjautumisen yliopiston tunnuksilla).

Yh­teis­ten pe­li­sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­nen on edel­leen tär­kein ko­ro­naa eh­käi­se­vä teko.

Etä­työn yh­teyk­sis­tä

Näin teet etätyötä (Helpdesk)

Er­go­no­mia etä­työs­sä 

Henkilökunnalle on mahdollistettu riittävä työskentely- ja ergonomiavälineiden hyödyntäminen kotona silloin, kun se on työtehtävien tai henkilön terveyden kannalta välttämätöntä. Työvälineitä on mahdollista lainata etätyöskentelyn sujuvoittamiseksi. Tämä koskee näyttöjä ja pieniä ergonomiavälineitä, muttei huonekaluja. Tarkemmat ohjeet ergonomiasta löytyvät Flamma-intranetistä (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). 

Kun palataan työskentelemään yliopiston tiloissa, myös edellä mainitut ergonomiavälineet palautetaan yliopistolle. Esihenkilöiden tulee huolehtia siitä, että kotiin viedyt työskentelyvälineet palautetaan niille työpisteille mistä ne on lainattu. Poikkeustilanteen jälkeen osittain etätyöskentelyä jatkettaessa työntekijät hankkivat itse etätyöskentelyyn tarvitsemansa työvälineet ja työnantaja vastaa työpaikalla tarvittavista työskentelyvälineistä.

Liu­ku­va työ­ai­ka  

Asiantuntija- ja tukihenkilöstön työaikajoustoja on väljennetty:

 • Liukuma arkipäivisin on klo 6–21. Lauantaina työaika on mahdollinen klo 9–18.

Työssäolo leimataan normaalisti ja etätyöskentely leimataan etätyöksi.

Lue tarkemmin liukuvasta työajasta Flammasta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla).

Koronarokotukset ja työaika

Koronarokotuksessa käyminen ei ole työaikaa, mutta kaikki voivat varata itselleen sopivan ajan hyödyntämällä kokonaistyöaikaa tai työaikaliukumia. Kiinteällä työajalla työskentelevät ilmoittavat rokotusajastaan esihenkilölle työjärjestelyitä varten.

Koronarokotukset

Kannustamme yliopistolaisia ottamaan koronarokotuksen, koska laaja yleinen rokotuskattavuus mahdollistaa kohtaamiset ja yliopiston normaalin toiminnan (lue THL:n sivu Rokotteet ja koronavirus).

Rokotteen voit saada oman kuntasi terveydenhuollosta. Tarkasta tämä oman kuntasi ohjeista. Helsingin ohjeet

Rokotetiedot ovat yksityisyyden piiriin kuuluvia terveystietoja, joita esihenkilöt tai opettajat eivät voi vaatia työntekijältä tai opiskelijoilta, eikä näitä tietoja voi kerätä mihinkään. Rokotetiedoista voidaan toki vapaaehtoisesti keskustella työntekijöiden ja opiskelijoiden kesken.

Koronarokotuksessa käyminen ei ole työaikaa, mutta kaikki voivat varata itselleen sopivan ajan hyödyntämällä kokonaistyöaikaa tai työaikaliukumia. Kiinteällä työajalla työskentelevät ilmoittavat rokotusajastaan esihenkilölle työjärjestelyitä varten.

Altistuminen ja sairastuminen

Jos olet altistunut koronavirukselle

THL:n ohjeen (14.4.2022) mukaisesti omaehtoisen karanteenin kansalliset kriteerit ovat muuttuneet ja oireeton altistunut voi tulla yliopistolle, mikäli etätyöskentely tai -opiskelu ei ole mahdollista.

Esihenkilön tai opettajan kanssa on hyvä keskustella mahdollisuudesta etätyöskentelyyn tai -opiskeluun.

Altistuminen ei ole sairauspoissaolo.

Työterveyshuollon koronatestiin voi hakeutua vain poikkeustilanteissa, ks. Matkustaminen ja vierailijat.

Jos sinulla on koronan/flunssan oireita tai positiivinen testitulos
 • Jos saat positiivisen koronatestituloksen (ml. kotitestit) tai sinulla on oireita, älä tule yliopistolle.
 • Jos olet saanut positiivisen koronan testituloksen, mutta sinulla ei ole oireita ja olet työkykyinen, sovi etätyöstä/etäopiskelusta esihenkilön tai opettajan kanssa.
  • Ilmoita esihenkilölle/opettajalle myös, jos olet saanut positiivisen koronatestituloksen
  • Jos olet käynyt yliopistolla niin, että joku yliopistolainen on altistunut, sovithan esihenkilön kanssa, ilmoittaako hän vai ilmoitatko itse altistuneille, jotta he osaavat seurata mahdollisia oireita. Esihenkilö voi ilmoittaa asiasta vain anonyymisti.
 • Jos olet sairas eli sinulla on koronan/flunssan oireita, ilmoita poissaolostasi normaalisti. Töistä voi olla poissa sairauden vuoksi viisi kalenteripäivää omalla ilmoituksella. Viiden päivän poissaolo omalla ilmoituksella koskee myös sairaan lapsen hoitoa kotona (poissaolo on palkallista neljä päivää). Tämän jälkeen tarvitaan lääkärintodistus. Jos sinulla on koronavirusinfektio, saat tartuntatautilain mukaisen poissaolotodistuksen työterveyshuollosta joko yleis- tai työterveyslääkäriltä (verkkoajanvaraus tai digiklinikka).
 • Lue lisää: Kela: Tartuntatautipäiväraha

Lue lisäksi ohjeet HUS alueella.

Jos lapsi on sairastunut koronaan

Tilapäistä hoitovapaata voi hakea yliopiston normaalien käytäntöjen mukaisesti. Katso ohje Flammasta (vaatii kirjautumisen).

Jos perheenjäsen altistunut

THL:n ohjeistuksen (14.4.2022) mukaisesti työstä/opinnoista ei tarvitse jäädä pois.

Altistuneiden jäljittäminen

10.1.2022 HUS alueen useamman kunnan ruuhkautuneen tilanteen vuoksi koronajäljityksestä yhteydenottoja ei tehdä, vaan sairastuneen tulee tehdä altistuneiden kartoitus ja ilmoittaminen altistuneille itse. Muissa kunnissa koronatilanteesta riippuen sinulle soitetaan terveydenhuollosta ja saat eristysmääräyksen sekä lisätiedustelun altistumisista.

Ilmoita välittömästi esihenkilöllesi tai opettajallesi sairastumisesta koronaan.

Varaudu:

 • kertomaan, oletko ollut työssä tai opiskelemassa tartuttavuusaikana, missä ja milloin
 • arvioimaan mahdolliset suuren riskin altistumiset (ks. alla), jos olet ollut työpaikalla.

Suuren riskin altistumiset:

 • yli 15 minuuttia kestävä kohtaaminen kasvotusten alle 2 metrin etäisyydellä
 • fyysinen kontakti
 • suojautumaton kontakti COVID-19-tapauksen eritteisiin, esimerkiksi ysköksiin
 • yli 15 minuutin oleskelu suljetussa tilassa (ei välttämättä yhtäjaksoisesti, mutta 24 tunnin aikana), esimerkiksi samassa taloudessa, työ-, kokous- tai -odotustilassa. Suuressa tilassa rajaus lähellä oleskelleisiin.

Henkilö ei ole välttämättä altistunut, jos COVID-19-tapaus tai sekä COVID-19-tapaus että lähikontakti ovat käyttäneet kasvomaskia, kertakäyttöistä suu-nenäsuojusta tai visiiriä.

Altistumistilanteiden arvioinnissa tulee huomioida myös puitteet, eli tilan koko ja ilmanvaihto sekä altistumisen luonne ja kesto.

Työnantajalla on velvollisuus pitää AVI:n ohjeistuksen mukaisesti luetteloa työntekijöistä, jotka ovat työssään altistuneet koronalle (ks. suuren riskin altistumisen kriteerit yllä). Tiedot luetteloidaan takautuvasti 15.11.2020 lähtien sillä tarkkuudella kuin mahdollista.

Työsuhdeasiat esihenkilölle: Covid19-virukselle altistuneista ilmoittaminen (Flamma-intranetissä, edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätunnuksilla)

Ko­ro­na ja viranomaisen asettama ka­ran­tee­ni

Lue THL:n ohjesivu Karanteeni ja eristys.

Ka­ran­tee­ni Suo­mes­sa 
 • Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta. 
 • Sovi mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä. Lue etätyöskentelystä lisää osiosta Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika, lomat
 • Hae tartuntatautipäivärahaa KELA:sta. Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa ajalta, jonka työtekijä joutuu olemaan poissa ansiotyöstään virallisen karanteenin vuoksi. Päiväraha korvaa työntekijälle palkattomuudesta aiheutuvan ansionmenetyksen. Lisätietoa Kelan verkkosivuilta
 • Toimita lääkärintodistus 10 vrk:n kuluessa työsuhdepalveluihin ja tee työstä vapautus -hakemus SAP HR:ssä. Hakemukseen kirjoitetaan poissaolon perusteeksi karanteeni. 

Sairastuneille ja karanteenissa oleville voidaan järjestää keskustelutukea työterveyshuollosta. Ole yhteydessä OmaTyöterveyspalveluun puhelimitse 010 414 0777 tai OmaMehiläisessä.

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien henkilöiden on tarkistettava, onko mahdollista tehdä etänä normaalit projektille kuuluvat työt. Muista tehtävistä täytyy sopia erikseen yksikön johtajan kanssa.

Ka­ran­tee­ni ul­ko­mail­ta Suo­meen pa­la­tes­sa

Tarkista päivitetyt tiedot THL:n Matkustaminen ja koronapandemia -ohjesivulta.

Ka­ran­tee­ni ul­ko­mail­la 
 • Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta.
 • Sopikaa mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä. 
 • Mikäli sovitte poissaolosta niin hae työstä vapautusta SAP hr:ssä. 

Kela voi maksaa EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle päivärahaa. Karanteenista tai eristyksestä tarvitaan todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa. EU-alueen ulkopuolella karanteeniin joutuvien tilanne on hankalampi, koska päivärahaa ei ilmeisesti voida Kelasta maksaa. 

Työmatkalla karanteeniin joutuvalle työntekijälle maksetaan palkkaa myös karanteeniajalta (lääkärintodistukset toimitettava työsuhdepalveluihin) ja lisäksi työnantaja korvaa matkan pitkittymisestä johtuvat välttämättömät kustannukset. 

Esihenkilön kanssa voidaan mahdollisuuksien mukaan sopia etätyöstä. Lue etätyöskentelystä lisää osiosta Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika, lomat

Lomamatkalla karanteeniin joutuvien työntekijöiden osalta kyseessä on palkaton poissaolo, mikäli muusta ei sovita. Tällä hetkellä ulkomaisissa karanteeneissa voidaan sopia mahdollisista osa-aikaisista etätyöjärjestelyistä tai lomasta. 

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien henkilöiden on tarkistettava, onko mahdollista tehdä etänä normaalit projektille kuuluvat työt. Muista tehtävistä täytyy sopia erikseen yksikön johtajan kanssa. 

Henkistä tukea 

Jos tilanne ahdistaa, tukea voi saada työterveyshuollosta. Huolikulma-chat tarjoaa matalan kynnyksen tukea työntekijöille. Varhainen keskustelutuki saattaa ennaltaehkäistä huolen kehittymistä suuremmaksi ongelmaksi. Palvelu toimii OmaMehiläinen-sovelluksen Digiklinikalla.  

Työterveyshuolto tarjoaa myös keskustelutukea etäpalveluiden avulla. Lisätietoa Mehiläisen OmaTyöterveys-palvelussa, numerosta 010 414 0777 tai OmaMehiläisessä. 

Valtakunnallinen ja maksuton koronavirusta koskeva puhelinneuvonta on avattu ja palvelun numero on 02 9553 5535. Neuvonta on auki arkisin kello 08–21 ja lauantaisin kello 09–15. Palvelua saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Puhelimessa tarjotaan yleistä tietoa koronaviruksesta. Kyseessä ei ole terveysneuvonta.  

Mielenterveystalon sähköinen tukiaineisto: Koronavirustilanteeseen liittyvän huolen ja epävarmuuden sietäminen

Mat­kus­ta­mi­nen

Matkojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon kohdemaan rajoitukset, ohjeet ja varoitukset. Matkustajan tulee itse selvittää kohdemaan koronavaatimukset ja -tilanne.

Henkilökuntaan kuuluvien on varattava matkat matkatoimisto CWT:n kautta, ja niissä pitää olla peruutusmahdollisuus. Lisätietoa matkustamisesta löytyy Flammasta.

Ulkomaanmatkojen toteutuksessa noudatetaan yliopiston matkustuskäytäntöjä ja Valtioneuvoston linjauksia. Tarkista aina ajantasainen tilanne matkustusrajoitusalueesta sekä THL:n ohjeistus ennen matkavarausta ja matkustamista. Matkustaessa on huomioitava myös yleiset ulkoministeriön matkustussuositukset.

FINENTRY-palvelussa Suomeen saapuva matkustaja saa tietoa ja toimintaohjeet koronavirustestauksiin ja omaehtoiseen karanteeniin liittyen.

Jos tarvitset työmatkaa varten työtodistuksen negatiivisesta koronatestituloksesta, voit hakeutua koronatestiin työterveyshuollon kautta. Tällöin sinulla tulee olla esihenkilön hyväksymä voimassa oleva matkamääräys. Sähköisen todistuksen saat omaMehiläisestä. Paperisen saat erikseen pyytämällä.

Testilähetteen saa omalta työterveyshoitajalta Digiklinikasta.

Jos joudut yksityisasioissa matkustamaan matkustusrajoitusalueelle, sovi etukäteen esihenkilösi kanssa etätyöstä, lomasta tai palkattomasta työstä vapautuksesta karanteenin ajalle.

Matkavakuutus koronatilanteissa

Pohjola Vakuutuksen matkavakuutus korvaa

 • hoitokulut, mikäli matkalla sairastuu koronaan
 • matkan peruuntumisesta aiheutuneet kustannukset, mikäli matkustaja sairastuu koronaan ennen matkalle lähtöä.

Pohjolan Vakuutuksen matkavakuutus ei korvaa karanteenista johtuvia ylimääräisiä matka- ja majoituskuluja. Koska vakuutus ei korvaa näitä karanteenista syntyviä matka- tai majoituskustannuksia, on syntyvät kustannukset haettava esim. matkalaskulla eli korvausvastuussa on yksikkö/projekti.

Vie­rai­li­jat

Vierailijoille kerrotaan yliopiston terveysturvallisuuden pelisäännöt (ks. "Tärkeimmät ohjeet" sivun alussa) sekä tieto ulkomailta tuleville FINENTRY-palvelusta ja THL:n ohjeistukset Suomeen saapumisesta.

Jos HY:lla on toimintaa muiden organisaatioiden tiloissa, voi siellä olla omia käytäntöjään. Erityisesti Meilahdessa on syytä ottaa huomioon HUS:n ohjeistus.

Va­ra­tut ja pe­ruun­tu­vat työ- tai kon­fe­rens­si­mat­kat 

Matkan peruuttamisesta tai siirtämisestä kannattaa olla yhteydessä CWT-matkatoimistoon, josta matka on varattu. Jos matkasi lähtöön on vähemmän kuin kaksi päivää, ole yhteydessä CWT:n asiakaspalveluun puhelimitse +358 (0)20 5615 635. Muussa tapauksessa tarkemmat ohjeet yhteydenottoon löytyvät Flammasta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). 

Peruutetun konferenssin konferenssimaksun palauttamista haetaan ensisijaisesti konferenssin järjestäjältä. On syytä huomioida, että konferenssin peruuntuminen ei yleensä oikeuta korvauksiin muiden matkakustannusten osalta.

Mikäli joitakin kustannuksia jää edellä mainittujen korvausvaateiden jälkeen saamatta, niin nämä jäävät yliopiston korvattaviksi ja kohdennetaan normaalisti projektille, jolta matka olisi maksettu.

Bio- ja ympäristö­tieteellinen tiede­kunta

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan käytännön ohjeet poikkeustilanteessa

Eläin­lää­ke­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta

Koronavirustilanteen käytännön järjestelyt eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa

Far­m­asian tiede­kunta

Koronavirustilanteen käytännön järjestelyt farmasian tiedekunnassa

Hu­ma­nis­ti­nen tiede­kunta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen hu­ma­nis­ti­ses­sa tie­de­kun­nas­sa

Kas­va­tus­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen kas­va­tus­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa

Lää­ke­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen lää­ke­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa

Maa­ta­lous-met­sä­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Maatalous-metsätieteellisen tie­de­kun­nan käy­tän­nön oh­jeet poik­keus­ti­lan­tees­sa

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen Kumpulan kampuksella

Oi­keus­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Teo­lo­gi­nen tiede­kunta

Käytännön ohjeita koronavirustilanteessa teologisessa tiedekunnassa

Val­tio­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen valtiotieteellisessä tiedekunnassa

Eril­lis­lai­tok­set

Avoin yliopisto

Ajankohtaista tietoa Avoimen yliopiston opiskelijalle

Hel­sin­gin yli­opis­ton kirjasto

Asiointi kirjastossa korona-aikana

Kan­sal­lis­kir­jas­to

Aukiolot ja palvelut

Luonnon­tieteellinen kes­kus­museo

Koronavirustilanteen vaikutukset Luomuksen yleisökohteiden toimintaan

Helsingin yliopistolla on poikkeustilanne. Yliopisto toimii vastuullisesti ja auttaa yhteiskuntaa ponnisteluissa koronaepidemian jarruttamiseksi. Yliopisto haluaa varmistaa henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuuden, mutta samalla mahdollistaa opintojen etenemisen ja tutkimustoiminnan jatkumisen myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Yliopisto seuraa Suomen valtion, HUS:n ja THL:n suosituksia ja määräyksiä.

Yliopistossa toimii pandemiavarautumisen ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii vararehtori Tom Böhling.

Tämän lisäksi yliopiston erityistilanteiden johtamissuunnitelman mukaisesti yliopistotasolle on perustettu koronaviruskriisin johtoryhmä, jonka tehtävänä on johtaa ja koordinoida koronavirustorjuntaan liittyviä käytännön asioita sekä tehdä tarvittavia päätöksiä. Ryhmän puheenjohtajana toimii hallintojohtaja Esa Hämäläinen.

Saat lisätietoa THL:n sivuilta ajankohtaisesta tilanteesta ja koronaviruksen aiheuttamista oireista ja suojautumisesta.

THL:n sivuilta saat tietoa Suomeen saapuville matkustajille

Helsinkiläiset voivat soittaa Helsingin kaupungin neuvontapuhelimeen numeroon (09) 310 10024, mikäli  heille ilmestyy oireita ja he haluavat kysyä neuvoja liittyen koronavirukseen.

Valtakunnallinen ja maksuton koronavirusta koskeva puhelinneuvonta toimii numerossa 02 9553 5535. Neuvonta on auki arkisin kello 08–21 ja lauantaisin kello 09–15.

Kaikilla rajoitustasoilla on huomioitava yleiset turvallisuusohjeet. Yliopisto noudattaa viranomaisten ja alueellisten koronakoordinaatioryhmien linjauksia. Tukitoimintoja palautetaan asteittain toiminnan tarpeiden mukaisesti. Tilanteen mahdollisesti huonontuessa palautuminen keskeytetään ja ryhdytään tilanteen vaatimiin rajoituksiin. Yliopisto on tällä hetkellä rajoitustasolla 1.

Rajoitustaso 3

Päätöksenteko: kriisijory ja tilannekeskukset

Leviämisvaiheen tilanne, joka huomioi STM:ntoimenpidetasojen 1, 2 ja 3 vaatimukset

 • Etätyösuositus on voimassa vaatimusten mukaisessa laajuudessa.
 • Tutkimus: lähityönä tehtävä tutkimus tilannekeskuksen ilmoittautumismenettelyn ja ohjeiden mukaisesti.
 • Opetus: vain välttämätön opetus ja tentit voidaan pitää lähiopetuksena, väitökset järjestetään etäväitöksinä.
 • Tilaisuuksia ei järjestetä, rakennukset ovat pääosin suljettuna, itseopiskelutilat ovat suljettuna, matkustamisessa on merkittäviä rajoituksia.

Rajoitustaso 2

Päätöksenteko: kriisijory ja tilannekeskukset

Yliopiston toimintarajoitusten osittainen purkaminen

 • Osittainen etätyösuositus on voimassa, lähityöskentely on mahdollista esihenkilön kanssa sovitusti.
 • Tutkimus: yliopiston tiloissa tehtävää tutkimustoimintaa voidaan harkitusti lisätä.
 • Opetus: opetus on pääosin etänä, pienryhmien lähiopetusta ja lähiväitöstilaisuuksia voidaan järjestää osallistujien määrä ja turvallisuusrajoitukset huomioiden.
 • Isoja tilaisuuksiaei järjestetä, yleisökohteita, asiakaspalvelupisteitä ja itseopiskelupaikkoja voidaan avata harkinnan mukaan, matkustamisessa on rajoituksia.

Rajoitustaso 1

Päätöksenteko: normaali johtamisjärjestelmä. Kriisijory ja tilannekeskukset rehtorin valtuutuksen mukaisesti.

Yliopiston toiminnassa on vielä osittaisia rajoituksia

 • Hyödynnetään laajennetun etätyön mahdollisuutta, lähityöskentely on sallittua.
 • Tutkimus: tutkimusryhmät siirtyvät lähes normaaliin toimintaan.
 • Opetus: lähiopetusta voidaan järjestää, yleisö-ja massaopetustilaisuuksia ei järjestetä.
 • Yleisökohteet, asiakaspalvelupisteet ja itseopiskelutilat voidaan ottaa käyttöön.
 • Kansainvälistä toimintaa (ml. matkustaminen) lisätään mahdollisuuksien mukaan.

Normaali toiminta

Päätöksenteko: normaali johtamisjärjestelmä

Yliopiston toiminta uudessa vallitsevassa tilanteessa

 • Yliopisto toimii normaaliolojen uusien periaatteiden mukaisesti.
 • Pandemiakokemusten integroituminen yliopistoidentiteettiin.