Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa
Tälle sivulle päivitetään tietoa koronavirustilanteesta Helsingin yliopistossa.
Tärkeimmät ohjeet
 • Yliopiston tiloja avataan rajoitetusti tarpeen mukaan. Yliopiston tiloissa tulee välttää 31.5 asti yli kuuden henkilön oleskelua samassa tilassa, ellei kyseessä ole välttämätön opetus- tai koetilanne. Kirjastojen, museoiden ja Unisportin osalta noudatetaan pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän suosituksia.
 • Etätyösuositus jatkuu 31.7.2021 asti.
 • Etäopetusta jatketaan 31.7.2021 asti siten, että vain välttämätön opetus on tilannekeskuksen luvalla mahdollista tehdä lähiopetuksena. Examinarium-tenttejä on mahdollista järjestää kevään opetusohjelman mukaisesti kuitenkin siten, että ryhmäkoista tulee huolehtia. 
 • Väitökset järjestetään etätilaisuuksina 31.5.2021 asti, ja ne suositellaan suunnittelemaan ensisijaisesti etätilaisuuksina 30.6.2021 saakka. Fyysisen väitöstilaisuuden voi pitää vain tilannekeskuksen poikkeusluvalla.
 • Yliopiston tiloissa käytetään aina kasvomaskia, paitsi jos olet tilassa yksin. Maskin käyttösuositus on voimassa toistaiseksi. 

Seuraava infotilaisuus koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta pidetään maanantaina 7.6. klo 9–11.

Sivua päivitetty viimeksi 12.5. (Uusimmat päätöksetOpiskelijalle ja opetushenkilöstölle; TutkijalleYliopiston tilatTilaisuudet ja tapahtumat) ja 8.5. (Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika).

Kriisin johtoryhmän päätökset 12.5.

Kirjastot, museot, itseopiskelutilat ja UniSport

Nykyiset tuki- ja palvelutoimintojen (museot, kirjastojen palvelujen laajempi käyttö, itseopiskelutilat) rajoitukset pysyvät voimassa 24.5.2021 saakka pääkaupunkiseudun kuntien linjauksien mukaisesti.

Poikkeuksena UniSportin liikuntapalvelut avataan sisätiloihin ajanvarauksella ja ulkoliikuntaan 25 hengen enimmäisosallistujamäärällä 17.5.2021 opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Väitöstilaisuudet

Väitöstilaisuuksien osalta aluehallintoviraston päätös kuuden hengen kokoontumisrajoituksesta estää lähiväitöstilaisuuksien järjestämisen 31.5.2021 asti.

Yliopiston tiloissa käytetään aina maskia, paitsi jos olet tilassa yksin. Maskin käyttösuositus on voimassa toistaiseksi. Altistumisten välttämiseksi noudatetaan aina myös tilanteen mahdollistamaa riittävää etäisyyttä. 

Opetus, opis­ke­lu ja oh­jaus

 • Harjoitteluissa noudatetaan harjoittelupaikan (kuten sairaalan tms.) omia turvallisuusohjeita.   
 • Yliopisto varaa lähiopetustilanteita varten maskeja opiskelijoille ja opettajille.
 • Yliopiston tarjoamat kasvomaskit on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti työskentely- ja opiskelutilanteisiin. 

Tutkimus ja muu työ

 • Yliopiston tiloissa käytetään aina maskia, paitsi jos olet tilassa yksin.
 • Välttämättömissä lähikokouksissa käytetään maskeja, joiden tarjolla olemisesta kokouksen osallistujille vastaa kokouksen järjestäjä.
 • Yliopisto varaa työnteon edellyttämät maskit henkilökunnalle.

Tilannekeskukset antavat yliopistolaisille ja yhteistyökumppaneille tulkinta-apua suositusten edistämisestä.

Kodin ja työ- tai opiskelupaikan välillä kulkemiseen yliopiston ei ole mahdollista tarjota erillisiä maskeja. Yliopiston tarjoamia kangasmaskeja suositellaan käytettävän ensisijaisesti työ- ja opiskelutilanteissa.

Yliopisto hankkii sekä kankaisia että kertakäyttöisiä kasvomaskeja. Ekologisista syistä suositellaan ensisijaisesti pestävän kankaisen kasvomaskin käyttöä.

Vähävaraisilla on mahdollisuus noutaa maskeja pääkaupunkiseudun kuntien järjestämistä maskien jakelupisteistä.

Yliopiston kasvomaskisuositusta päivitetään tarvittaessa valtakunnallisten suositusten mukaisesti. 

Kas­vo­mas­kin käyt­tö­oh­je

 • Puetaan päälle puhtain käsin.  
 • Ei kosketeta käytön aikana.  
 • Riisutaan nauhoista ottamalla kiinni puhtain käsin. Käytetty kankainen kasvomaski laitetaan paperi- tai muovipussiin ja pestään ohjeen mukaan. Kertakäyttöinen kasvomaski poistetaan käytöstä. Lopuksi pestään kädet.  

Lisäohjeita: Video: Näin käytät kasvomaskia (THL, video). 

Kas­vo­mas­kien han­kin­nat yli­opis­tol­la

Yliopiston yksiköt voivat tilata oman tarpeen mukaan kertakäyttöisiä hengityssuojaimia ja kasvomaskeja. Yliopisto tilaa keskitetysti kankaisia yliopiston logolla varustettuja kasvomaskeja. Lisätietoja kertakäyttöisten hengityssuojaimien ja kasvomaskien tilaamisesta sekä kangasmaskien jakelusta on Flammassa.

Päivitetty 12.5.

Opetus ja tentit 31.7.2021 asti

Etäopetusta jatketaan 31.7.2021 asti siten, että vain välttämätön opetus on tilannekeskuksen luvalla mahdollista tehdä lähiopetuksena. Vaikka aluehallintoviraston ryhmäkoon rajoitus ei koske opetusta, on syytä pyrkiä mahdollisimman pieneen ryhmäkokoon.

Opetuksessa ja tenteissä saa lähtökohtaisesti olla paikalla enintään kymmenen henkeä. Henkilömäärää voi painavista syistä nostaa tilannekeskuksen päätöksellä korkeintaan kahteenkymmeneen. Pienryhmäopetus ja välttämättömät tentit mahdollistetaan avaamalla kiinteistöjä tilannekeskusten ilmoittamien tarpeiden mukaisesti.

Opiskelijapalveluita avataan kampuksilla asteittain pääkaupunkiseudun tilanne huomioiden 24.5 alkaen. 

Opetus ja tentit 1.8.–31.12.2021

Syksyn opetuksen suunnittelu etenee siten, että virustilanteesta ja rokotekattavuudesta riippumatta kampuksilla voidaan järjestää lähiopetusta turvavälein ja rajatuissa ryhmissä. Suurten opiskelijamäärien luennot järjestetään etäopetuksena.

 • Opetus ja tentit suunnitellaan tavallista väljemmin, jotta tiloissa voidaan noudattaa turvavälejä.  
 • Suunnittelussa käytetään kesällä 2020 laskettuja tilojen turvavälit (1–2 m) huomioivia paikkamääriä, jotka löytyvät Flammasta Excel-tiedostona ja lukujärjestys- ja tilavarausjärjestelmä Optimesta (vaativat kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla) sekä yhteiskäyttöisten opetustilojen osalta tilojen esittelysivuilta.
 • Lähiopetusta ja -tenttejä voidaan järjestää enintään 50 opiskelijan ryhmissä ottaen huomioon tilojen paikkamäärät ja kulloinkin voimassa olevat turvamääräykset. Tiedekunnan tai muun opetusta antavan yksikön tilannekeskus voi painavista syistä nostaa opiskelijamäärää.
 • Lähiopetuksessa priorisoidaan pienryhmäopetusta. Massaluennot järjestetään lähtökohtaisesti etäopetuksena.   
 • Lähiopetuksessa priorisoidaan erityisesti 1. vuoden kandi- ja maisteriohjelmien sekä 2. vuoden kandiohjelmien opiskelijoita. Kansainvälisten opiskelijoiden tilanne arvioidaan erikseen.  
 • Lähiopetusjaksoja porrastetaan koulutusohjelmissa mahdollisuuksien mukaan.  
 • Orientoivan jakson tilaisuuksien järjestämisessä noudatetaan kaikkia syyslukukauden opetuksen järjestämisen periaatteita priorisoiden pienryhmien lähitapaamisia ja järjestämällä suuret tilaisuudet etänä.
 • Mikäli kaikkea suunniteltua lähiopetusta ei pystytä järjestämään turvallisesti, tilannekeskus tekee lähiopetuksen priorisoinnit.  

Tämänhetkisen arvion mukaan noin 1/3 opetettavista opintojaksoista voidaan toteuttaa turvallisesti lähiopetuksena yliopiston tiloissa.

Opetukseen osallistuminen kevät- ja syyslukukaudella 2021

Pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa vaadi läsnäoloa (esimerkiksi laboratoriokurssit, potilaskohtaamiset, taitokurssit). Koulutusohjelmat päättävät näillä kursseilla mahdolliset korvaavat toimintatavat. 

Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus.

Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan.

Jos kurssin opiskelija on sairastunut koronavirukseen

Opettaja on yhteydessä tiedekuntansa opintoasiainpäällikköön, jolta hän saa ohjeet tarvittavista toimenpiteistä. Katso lisätietoa opetushenkilöstölle Opetustyön ohjeissa.

Opetustilojen käyttö

Yliopiston tiloissa tulee toimia turvamääräysten mukaisesti: huolehditaan turvaväleistä ja käsihygieniasta sekä huolehditaan siitä, että sairaana ei tulla kampuksille. Lisäksi tulee huomioida seuraavat koronavirustilannetta koskevat ohjeet:

Opetustiloille on määritelty turvavälin huomioivat paikkamäärät. Paikkamäärä on se henkilömäärä, joka tilassa saa olla opettajan lisäksi.

 • Paikkamäärät löytyvät Flammasta Excel-tiedostona ja lukujärjestys- ja tilavarausjärjestelmä Optimesta (vaativat kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla) sekä yhteiskäyttöisten opetustilojen osalta tilojen esittelysivuilta.
 • Lukujärjestysten ja opetustilojen käytön suunnittelussa otetaan huomioon turvavälit huomioivat paikkamäärät ja kulloinkin voimassa olevat määräykset lähiopetukseen ja -tentteihin osallistuvien henkilöiden määrästä.

Yliopiston (kirjastojen ja tiedekuntien) itseopiskelutiloja varaudutaan avaamaan yliopiston palautumissuunnitelman mukaan 24.5. alkaen. Avaamisessa huomioidaan pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän linjaukset ja turvallisuusmääräykset. Käyttöä rajoitetaan, jotta voidaan mahdollistaa turvavälien toteutuminen ja tilat olisivat avoinna rakennusten aukioloaikojen mukaan.

Tietokoneluokat avataan opetukselle tilannekeskusten ilmoittamien tarpeiden mukaisesti. Examinarium-tenttejä on mahdollista järjestää kevään opetusohjelman mukaisesti kuitenkin siten, että ryhmäkoosta tulee huolehtia. Examinarium-tiloihin pääsystä ohjeistetaan Opiskelijan ohjeissa. Digitaalisen opetuksen tuki on käytettävissä (Unitube-studiot).

Aleksandrian osalta tilojen avaamiseen vaikuttavat valintakokeiden erityisjärjestelyt ja tila voidaan avata aikaisintaan 9.6. 

Opetustilojen varauksissa yliopiston opetuskäyttö on etusijalla.

Yliopiston tilat eivät ole varattavissa ulkopuolisille toimijoille 24.5.2021 asti ilman tilannekeskuksen poikkeuslupaa.

Jous­to­ja opin­toi­hin ja ope­tuk­seen

Poikkeustilanteen vaikutukset huomioidaan opinto-oikeuden lisäaikaa koskevia päätöksiä tehtäessä.

Muut ohjeet

Päivitetty 12.5.

Tut­ki­mus­toi­min­ta yli­opis­ton ti­lois­sa

Etätyötä tulee tehdä kaikessa sellaisessa tutkimustyössä, jossa se on mahdollista. Mikäli tutkimuksen suorittamisen kannalta on välttämätöntä toimia osin tai kokonaan yliopiston tiloissa, aiheesta on sovittava oman esihenkilön kanssa. Yliopiston tiloissa ei voi toimia oman ilmoituksen perusteella.

Tut­ki­muk­siin osal­lis­tu­vat yli­opis­ton ul­ko­puo­li­set hen­ki­löt

Yliopiston tiloissa suositellaan vältettäväksi yliopiston ulkopuolisten henkilöiden tutkimista. Tutkimustyöhön kuuluvat haastattelut tehdään kaikki etänä, mikäli se suinkin on mahdollista.  

Yliopiston ulkopuolisten henkilöiden tutkimista yliopiston ulkopuolisissa tiloissa tehdään vain painavista syistä. Yliopiston ulkopuolella haastatteluiden tekemistä suositellaan tehtäväksi etänä.  

Mikäli fyysisiä tutkimuksia tai haastatteluita välttämättömistä syistä kuitenkin tehdään, tulisi riskiryhmät rajata niistä pois. 

Suositukset ovat voimassa 24.5.2021 saakka, ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa koronatilanteen muuttuessa.

La­bo­ra­to­rio­ti­lo­jen käyt­tö

Laboratoriotyöskentelyssä käytetään ilmoittautumismenettelyä ja edellytetään töiden suunnittelua siten, että turvallisuusohjeita voidaan noudattaa. Tilannekeskukset voivat antaa laboratoriotyöskentelyn turvallisuutta koskevia tarkentavia ohjeita ja määräyksiä.

Laboratoriotiloissa noudatetaan yliopiston yleisiä työntekoon poikkeustilanteessa annettuja ohjeita (ks. osio Etä­työ, työs­ken­te­ly yli­opis­ton ti­lois­sa, työ­ai­ka).

Tiloissa voi olla samanaikaisesti käytössä enintään 50 % työpisteistä. Pienissä toimistohuoneissa, laboratorioissa ja muissa pienissä huoneissa saa olla vain yksi henkilö kerrallaan. Poikkeuksena ovat laboratoriot, joissa täytyy turvallisuussyistä olla vähintään kaksi henkilöä. Laboratorioissa on huolehdittava, että henkilöiden turvaväli 2 metriä toteutuu. Yhteiskäyttöisten laitteiden puhdistamisesta on huolehdittava ennen ja jälkeen käyttöä.

Osa laboratorioista toimii myös opetustiloina, jolloin on huomioitava myös opetustiloja koskevat ohjeistus, joka löytyy Opetustyön ohjeista.

Jos huomaat, että laboratoriotiloissa ei toimita suositusten mukaisesti, ole yhteydessä tiedekuntasi dekaaniin. Voit olla yhteydessä yliopiston työsuojelupäälliköön.

Ko­ro­na­vi­ruse­pi­de­mian vai­ku­tus ra­hoi­tuk­sen ha­ke­mi­seen ja käyt­töön

Ks. Tutkimusrahoitus Flammassa

Päivitetty 12.5.

Yliopiston tiloja avataan rajoitetusti tarpeen mukaan. Kesäaukioloajat ovat käytössä 15.8. asti, jonka jälkeen yliopiston tilat on tarkoitus avata normaalisti koronatilanteen niin salliessa. 

Yliopiston tiloissa tulee välttää 31.5. asti yli kuuden henkilön oleskelua samassa tilassa, ellei kyseessä ole välttämätön opetus- tai koetilanne. 

Henkilökunnan sähköiset kulkuoikeudet ovat toiminnassa.

Yliopiston tiloissa käytetään aina maskia, paitsi jos olet tilassa yksin.

Jokaisella kampuksella on auki oleva kiinteistö, jossa on aulapalvelu esimerkiksi tavarantoimituksia varten. Suljetuissa kiinteistöissä on aulapalvelu henkilökunnan käytössä. Suljettuja kiinteistöjä siivotaan ja huolletaan normaalisti.

Opetustilat avataan tilannekeskusten ilmoittamien tarpeiden mukaisesti.

Yliopiston tilat eivät ole varattavissa ulkopuolisille toimijoille 24.5.2021 asti ilman tilannekeskuksen poikkeuslupaa.

Avoinna olevat rakennukset

Keskustakampus

 • Porthania (Yliopistonkatu 3) ma–pe klo 7.45–18.00 
 • Minerva (Siltavuorenpenger 5A) ma–pe klo 7.45–18.00 

Meilahti

 • Haartman-Instituutti (Haartmaninkatu 3) ma–pe klo klo 7.45–16.00 
 • Biomedicum I (Haartmaninkatu 8) ma–pe klo 7.30–18.00 
 • Biomedicum II U (Tukholmankatu 8 B) ma–pe klo klo 8.00–16.00   
 • Hammasklinikka (Kytösuontie 9) ma–pe klo klo 7.30–18.00 

Kumpula

 • Chemicum (A.I Virtasen aukio 1) ma-pe klo 7.45–18.00 

Viikki

 • A-rakennus (Latokartanonkaari 9) ma-pe klo 7.45–18.00 
 • Oppilasrakennus (Koetilantie 7) ma-pe klo 11–13.30

Kir­jas­tot, museot, Tiedekulma ja Unisport

Kirjastojen, Luomuksen yleisökohteiden, Yliopistomuseon ja UniSportin osalta noudatetaan pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän suosituksia.

Kirjastojen palveluiden avaaminen 24.5. lähtien on mahdollista huomioiden pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän linjaukset ja turvallisuusmääräykset.

Kaisa-kirjastossa ja Viikin kampuskirjastossa on vain noutopalvelu. Kansalliskirjastossa on noutopalvelu, ja erikoislukusali ja pohjoissali ovat rajatusti ja ajanvarauksella käytössä. Lue lisää Kansalliskirjaston sivuilta.

Tiedekulma on suljettu yleisöltä 24.5.2021 asti.

It­seo­pis­ke­lu­ti­lat

Yliopiston (kirjastojen ja tiedekuntien) itseopiskelutiloja varaudutaan avaamaan yliopiston palautumissuunnitelman mukaan 24.5. alkaen. Avaamisessa huomioidaan pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän linjaukset ja turvallisuusmääräykset. Käyttöä rajoitetaan, jotta voidaan mahdollistaa turvavälien toteutuminen ja tilat olisivat avoinna rakennusten aukioloaikojen mukaan.

Aleksandrian osalta tilojen avaamiseen vaikuttavat valintakokeiden erityisjärjestelyt ja tila voidaan avata aikaisintaan 9.6.

Tietokoneluokat avataan opetukselle tilannekeskusten ilmoittamien tarpeiden mukaisesti. Examinarium-tiloihin pääsystä ohjeistetaan Opiskelijan ohjeissa. Digitaalisen opetuksen tuki on käytettävissä (Unitube-studiot).

Päivitetty 12.5.

Ylei­sö­ti­lai­suu­det

Yliopiston tiloissa ei järjestetä tilaisuuksia ja kokoontumisia. Linjaus on voimassa 31.5.2021 asti. Lisäksi yliopiston tiloissa tulee välttää yli kuuden henkilön oleskelua samassa tilassa, ellei kyseessä ole välttämätön opetus- tai koetilanne. 

Ti­lai­suu­det ke­vääl­lä 2021

Kevään 2021 osalta tilaisuudet tulee suunnitella ensisijaisesti etänä pidettäväksi. Lisäksi isot läsnäoloa vaativat tilaisuudet suositellaan siirrettäväksi myöhäisempään ajankohtaan.

Lisätietoja ja -ohjeita: Yliopiston konferenssi- ja tapahtumatiimi, helsinkiuniconferences@helsinki.fihelsinkiunievents@helsinki.fi

Kon­fe­rens­sit

Kansainväliset konferenssit toteutetaan virtuaalisina 31.8.2021 asti, ellei niitä siirretä myöhäisempään ajankohtaan.

Yliopiston konferenssi- ja tapahtumatiimi on ohjeistanut yliopiston konferensseja tapahtuman peruuttamiseen ja myöhempään ajankohtaan siirtämiseen liittyvissä asioissa. Mikäli järjestäjä ei ole saanut viestiä sähköpostiin tai hänellä on lisäkysymyksiä, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä osoitteeseen helsinkiuniconferences@helsinki.fi.

Väi­tös­ti­lai­suu­det

Väitökset järjestetään etätilaisuuksina 31.5.2021 asti. Väitöstilaisuudet suositellaan suunnittelemaan ensisijaisesti etätilaisuuksina 30.6.2021 saakka. Fyysisen väitöstilaisuuden voi pitää vain tilannekeskuksen poikkeusluvalla. Koska syksyn koronatilanteesta ei ole vielä tarkempaa tietoa, suosittelemme toistaiseksi suunnittelemaan myös syksyn väitökset etäväitöksinä.

Etäväitöstilaisuudessa voi paikan päällä väitössalissa olla vain väittelijä, vastaväittäjä, kustos, mahdolliset muut arvosanalautakunnan jäsenet, av-tukihenkilö sekä väittelijän läheiset. Tilassa voi olla samaan aikaan korkeintaan kuusi henkilöä.

Lue lisää väitöstilaisuuksien ohjeistuksesta (Opiskelijan ohjeet).

Oletko aloittamassa Helsingin yliopistolla uutena työntekijänä? Tiedustele esihenkilöltäsi poikkeustilan vaikutuksia työn aloittamiseen.

Jos saavut työhön ulkomailta, omaehtoista 14 päivän mittaista karanteenia suositellaan maasta riippumatta aina, kun se on työtehtävien kannalta mahdollista.

Jos olet uusi työntekijä, saapunut ulkomailta ja työsuhteesi ei ole vielä alkanut, mutta sinulla on tarvetta käydä työpaikalla, hakeudu koronatestiin ensisijaisesti lentokentällä Suomeen saapuessasi. Jos tämä ei ole mahdollista, pyydä HR-lähipalveluista maksumääräys hakeutuaksesi koronatestiin työterveyshuoltoon.

Huomioithan myös virustilanteen vaikutukset oleskelulupien hakemisprosessiin ulkomailla ja maahantuloon liittyvien viranomaispalvelujen saatavuuteen Suomessa. Karanteenin aikana ei ole suositeltavaa hoitaa em. viranomaisasioita paikan päällä, mutta ajanvaraukset kannattaa tehdä hyvissä ajoin.

Maahantuloon liittyvistä rajoituksista (ml. karanteenisäädökset) lisätietoa löytyy Rajavartiolaitoksen sivulta.

Päivitetty 7.5.: Koronarokotuksessa käyminen ei ole työaikaa.

Etä­työ­suo­si­tus 31.7.2021 asti

Etätyösuositus jatkuu 31.7.2021 asti.

Etätyötä tulee tehdä kaikissa sellaisissa työtehtävissä (mukaan lukien tutkimustyö), joissa se on mahdollista. Mikäli etätyötä ei kokopäiväisesti ole mahdollista tehdä, tulee esihenkilön kanssa keskustella osittaisen etätyöskentelyn mahdollisuudesta.

Koronatilannetta ja etätyösuositusta tarkastellaan säännöllisesti.

Koronarokotuksessa käyminen

Koronarokotuksessa käyminen ei ole työaikaa.

Yh­teis­ten pe­li­sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­nen on edel­leen tär­kein ko­ro­naa eh­käi­se­vä teko

 • Älä tule sairaana tai korona-oireisena kampukselle. Arvioi testauksen tarve Omaolo-palvelussa.
 • Huolehdi erittäin hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Anna tilaa muille ja pidä turvaväli vähintään 2 m aina, kun se vain on mahdollista.
 • Yliopiston tiloissa käytetään aina kasvomaskia, paitsi jos olet tilassa yksin. Maskin käyttösuositus on voimassa toistaiseksi. 
 • Älä kättele tai halaa.
 • Vältä turhia kontakteja eli tavataan fyysisesti vain tarvittaessa.
 • Huolehdithan yhteiskäytössä olevien laitteiden putsaamisesta, kun olet käyttänyt niitä. Siivousta on tehostettu yliopistolla muutoinkin.

Ko­kouk­set

Yliopiston tiloissa ei järjestetä tilaisuuksia ja kokoontumisia. Tämä ei koske ehdottoman välttämättömiä korkeintaan kuuden hengen kokouksia (esim. yhtiön lakisääteinen kokous).

Er­go­no­mia etä­työs­sä 

Henkilökunnalle on mahdollistettu riittävä työskentely- ja ergonomiavälineiden hyödyntäminen kotona silloin, kun se on työtehtävien tai henkilön terveyden kannalta välttämätöntä. Tarkemmat ohjeet ergonomiasta löytyvät Flamma-intranetistä (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). 

Kun palataan työskentelemään yliopiston tiloissa, myös edellä mainitut ergonomiavälineet palautetaan yliopistolle. Esihenkilöiden tulee huolehtia siitä, että kotiin viedyt työskentelyvälineet palautetaan niille työpisteille mistä ne keväällä lainattiin. Poikkeustilanteen jälkeen osittain etätyöskentelyä jatkettaessa työntekijät hankkivat itse etätyöskentelyyn tarvitsemansa työvälineet ja työnantaja vastaa työpaikalla tarvittavista työskentelyvälineistä.

Etä­työn yh­teyk­sis­tä

Zoom ja Teams ovat hyviä välineitä virtuaalikokousten järjestämiseen. Tällä hetkellä kannattaa miettiä tarkkaan, tarvitaanko videoyhteyttä vai riittäisikö pelkkä ääni. Video vie pelkkään ääneen verrattuna merkittävästi enemmän verkon kapasiteettia. 

Helsingin yliopisto käyttää CSC:n Funet Miitti-palvelua (Zoom), joka toteutetaan NORDUnetin kautta yhteispohjoismaisesti. NORDUnetin ympäristössä ei ole samoja tietoturvariskejä kuin yleistä Zoom-palvelua käytettäessä.

VPN-yhteyttä tulee pitää päällä vain kun sitä tarvitsee ja sammuttaa tämän jälkeen. Yhteyksistä on pulaa poikkeustilanteen vuoksi. Lisätietoa: Näin teet etätyötä (Helpdeskin ohjeet) 

Jos tarvitset etätöissä käyttöösi esimerkiksi kameran tai mikrofonin, ota yhteyttä osoitteeseen helpdesk@helsinki.fi. Uusia laitteita voi, esihenkilön luvalla, tilata Helpdeskistä, joka hankkii ne, mutta oma yksikkösi vastaa laitemaksuista. Tarvitset maksavan yksikön WBS-koodin.

Yli­opis­ton työn­te­ki­jän ta­pa­tur­ma­va­kuu­tus

Yliopisto on laa­jen­ta­nut työn­te­ki­jöi­den­sä etä­työn ta­pa­tur­ma­va­kuu­tus­ta 30.3.2020 al­kaen.

LähiTapiolan lisävakuutus etätyöhön on voimassa etätyötä tehtäessä etätyöpaikassa liikuttaessa sisätiloissa sekä ulkona etätyöpaikan välittömässä läheisyydessä tauoille ja pois tauoilta. Vakuutus on voimassa myös ruoka- ja kahvitauoilla. Vakuutus ei ole voimassa tauolla, jolloin poistutaan esimerkiksi kauppaan tai ulkoilemaan. 

Lisävakuutus on voimassa toistaiseksi ja se on voimassa riippumatta siitä, mistä maasta käsin etätyötä tehdään. Vakuutus korvaa tapaturmaisen haitan, kuoleman ja tapaturmasta aiheutuvan päivärahan. Vakuutus ei korvaa laitteita.

Liu­ku­va työ­ai­ka  

Asiantuntija- ja tukihenkilöstön työaikajoustoja on väljennetty 30.6.2021 saakka ja liukumaa jatkettu arkipäivisin klo 5–22. Tarvittaessa on mahdollista työskennellä lauantaisin klo 18 saakka ja pitää vapaapäivä keskellä viikkoa. Tämä mahdollistaa työaikojen vuorottelun yksiköissä tarvittaessa esihenkilön ja työntekijän sopiessa asiasta. Työssäolo leimataan normaalisti ja etätyöskentely leimataan etätyöksi.

Rek­ry­toin­ti ja uu­det työn­te­ki­jät poik­keus­ti­lan­teen ai­ka­na

Ohjeet esihenkilöille: Huomioitavaa rekrytoinneista poikkeustilanteen aikana (Flamma-intranetissä, vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla).

Päivitetty 12.3.: Jos olet sai­ras­tu­nut ko­ro­naan, ilmoita välittömästi esihenkilöllesi tai opettajallesi.

Työn­te­ki­jöi­den sai­raus­pois­sao­lot

Poikkeustilanteen aikana töistä voi olla poissa sairauden vuoksi viisi päivää omalla ilmoituksella. Tämän jälkeen tarvitaan sairauspoissaolotodistus. Ole yhteydessä puhelimitse OmaTyöterveys-palveluun tai Digiklinikkaan. Sairauspoissaolotodistuksen saa lääkäriltä tai hoitajalta ensisijaisesti etävastaanotolla. Poikkeustilanteen aikana työterveyshoitaja voi kirjoittaa sairauspoissaolotodistuksen 10 päivään saakka.

Viiden päivän poissaolo omalla ilmoituksella koskee myös sairaan lapsen hoitoa kotona (poissaolo on palkallista neljä päivää).

Sai­ras­tu­mi­nen ja al­tis­tu­nei­den jäl­jit­tä­mi­nen – Hel­sin­gin yliopisto / ​työ­ter­veys­huol­to /​ jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to

Jos epäi­let ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

Jos epäilet koronavirustartuntaa, tee terveysarvio omaolo.fi -sivustolla ja seuraa ohjeita testin saamiseksi julkisessa terveydenhuollossa. Oman kuntasi verkkosivuilta löydät lisätietoa julkisen terveydenhuollon koronatestauksesta ja palveluista.

 • Älä tule työ- tai opiskelupaikalle ennen testin tulosta.
 • Koronatestissä käyminen ei ole työaikaa.

1.1.2021 alkaen työterveyshuollon koronatestiin voi hakeutua vain näissä poikkeustilanteissa:

 • Tarvitset negatiivisen testituloksen työmatkaa varten. Sinulla tulee olla esihenkilön hyväksymä voimassa oleva matkamääräys.
 • Työtehtäväsi vuoksi sinun on esihenkilön määräämänä palattava töihin ennen omaehtoisen karanteenin (14 vrk) loppumista työmatkan jälkeen.

Testilähetteen saa omalta työterveyshoitajalta Digiklinikasta.

Jos olet uusi työntekijä ja saapunut ulkomailta, työsuhteesi ei ole vielä alkanut mutta sinulla on tarvetta käydä työpaikalla, hakeudu koronatestiin ensisijaisesti lentokentällä Suomeen saapuessasi. Jos tämä ei ole mahdollista, pyydä HR-lähipalveluista maksumääräys hakeutuaksesi koronatestiin työterveyshuoltoon.

Jos olet sai­ras­tu­nut ko­ro­naan (po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los)
 • Sinulle soitetaan terveydenhuollosta ja saat eristysmääräyksen sekä lisätiedustelun altistumisista
 • Ilmoita välittömästi esihenkilöllesi tai opettajallesi sairastumisesta koronaan.
 • Varaudu kertomaan:
  • oletko ollut työssä tai opiskelemassa tartuttavuusaikana, missä ja milloin?
  • oletko ollut samassa tilassa työpaikalla yli 15 min. muiden henkilöiden kanssa? Jos tunnet henkilöt, varaudu nimeämään heidät jäljityksen helpottamiseksi.

Työnantajalla on velvollisuus pitää AVI:n ohjeistuksen mukaisesti luetteloa työntekijöistä, jotka ovat työssään altistuneet koronalle. Tiedot luetteloidaan takautuvasti 15.11.2020 lähtien sillä tarkkuudella kuin mahdollista.

Esihenkilön ohjeet: tartunnasta ja altistumisesta ilmoittaminen (Flamma-intranetissä, edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätunnuksilla)

Fluns­sai­se­na py­sy­tään ko­to­na

Flunssaoireissa tulee pysyä kotona, kunnes on ollut oireettomana vähintään vuorokauden. Terveydenhuollossa työskentelevillä raja on 48 tuntia.

Henkistä tukea 

Jos tilanne ahdistaa, tukea voi saada työterveyshuollosta. Huolikulma-chat tarjoaa matalan kynnyksen tukea työntekijöille. Varhainen keskustelutuki saattaa ennaltaehkäistä huolen kehittymistä suuremmaksi ongelmaksi. Palvelu toimii OmaMehiläinen-sovelluksen Digiklinikalla.  

Työterveyshuolto tarjoaa myös keskustelutukea etäpalveluiden avulla. Lisätietoa Mehiläisen OmaTyöterveys-palvelussa, numerosta 010 414 0777 tai OmaMehiläisessä. 

Valtakunnallinen ja maksuton koronavirusta koskeva puhelinneuvonta on avattu ja palvelun numero on 02 9553 5535. Neuvonta on auki arkisin kello 08–21 ja lauantaisin kello 09–15. Palvelua saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Puhelimessa tarjotaan yleistä tietoa koronaviruksesta. Kyseessä ei ole terveysneuvonta.  

Mielenterveystalon sähköinen tukiaineisto: Koronavirustilanteeseen liittyvän huolen ja epävarmuuden sietäminen

Muu työ­ter­vey­den­huol­to 

Työterveyshoitajalle voi varata ajan verkkoajanvarauksessa. Ajanvarauksessa kaikki ajat ovat varattavissa myös soitto-/puhelinajoiksi. Kun kirjoitat ’lisätiedot’-kenttään toiveen puhelinajasta, työterveyshoitaja soittaa sinulle. 

Omalle työterveyshoitajalle tai työterveyslääkärille voi lähettää viestin omaMehiläisen työterveys välilehden kautta. 

Muille asiantuntijoille ajanvaraus OmaTyöterveyden kautta numerossa 010 414 0777. Mehiläinen hyödyntää etävastaanottoja aina kun mahdollista.

Tie­toa ajan­koh­tai­ses­ta tau­ti­ti­lan­tees­ta

THL:n sivuilta saa lisätietoa ajankohtaisesta tilanteesta ja koronaviruksen aiheuttamista oireista ja suojautumisesta.

Ko­ro­na ja ka­ran­tee­ni

Ka­ran­tee­ni ul­ko­mail­ta Suo­meen pa­la­tes­sa

Tarkista päivitetyt tiedot koronatestauksesta ja karanteenin mahdollisesta lyhentämisestä THL:n ohjesivulta.

Ka­ran­tee­ni Suo­mes­sa 
 • Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta. 
 • Sovi mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä.
 • Hae tartuntatautipäivärahaa KELA:sta. 
 • Toimita lääkärintodistus 10 vrk:n kuluessa työsuhdepalveluihin ja tee työstä vapautus -hakemus SAP HR:ssä. Hakemuksene kirjoitetaan poissaolon perusteeksi karanteeni. 

Myös karanteenissa oleville voidaan järjestää keskustelutukea työterveyshuollosta. Ole yhteydessä OmaTyöterveyspalveluun puhelimitse 010 414 0777 tai OmaMehiläisessä. 

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa ajalta, jonka työtekijä joutuu olemaan poissa ansiotyöstään karanteenin vuoksi. Päiväraha korvaa työntekijälle palkattomuudesta aiheutuvan ansionmenetyksen. Lisätietoa Kelan verkkosivuilta

Esihenkilön kanssa voidaan mahdollisuuksien mukaan sopia etätyöstä. Jos työskentely etänä onnistuu vain osittain, niin silloin työntekijän tulee hakea osittaista työstävapautusta SAP HR:ssä ja vastaavasti hakea vastaavalta osalta itse tartuntatautipäivärahaa Kelasta. Lue etätyöskentelystä lisää osiosta Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika, lomat

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien henkilöiden on tarkistettava, onko mahdollista tehdä etänä normaalit projektille kuuluvat työt. Muista tehtävistä täytyy sopia erikseen yksikön johtajan kanssa. 

Per­heen­jä­se­nen jou­tues­sa ka­ran­tee­niin 

Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta.  

Sovi mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä. 

Mikäli sovitte poissaolosta, hae työstävapautusta SAP HR:ssä. 

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalle, jos lapsi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja huoltajalle aiheutuu siitä ansiomenetystä. Hae tartuntatautipäivärahaa Kelasta. 

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien kanssa on mahdollisen etätyön yhteydessä varmistettava, että etätyönä tehtävät työt sopivat projektille tehtävään työhön. 

Lue THL:n sivuilta miten toimia, jos perheenjäsen on määrätty karanteeniin.

Ka­ran­tee­ni ul­ko­mail­la 
 • Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta.
 • Sopikaa mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä. 
 • Mikäli sovitte poissaolosta niin hae työstä vapautusta SAP hr:ssä. 

Kela voi maksaa EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle päivärahaa. Karanteenista tai eristyksestä tarvitaan todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa. EU-alueen ulkopuolella karanteeniin joutuvien tilanne on hankalampi, koska päivärahaa ei ilmeisesti voida Kelasta maksaa. 

Työmatkalla karanteeniin joutuvalle työntekijälle maksetaan palkkaa myös karanteeniajalta (lääkärintodistukset toimitettava työsuhdepalveluihin) ja lisäksi työnantaja korvaa matkan pitkittymisestä johtuvat välttämättömät kustannukset. 

Esihenkilön kanssa voidaan mahdollisuuksien mukaan sopia etätyöstä. Lue etätyöskentelystä lisää osiosta Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika, lomat

Lomamatkalla karanteeniin joutuvien työntekijöiden osalta kyseessä on palkaton poissaolo, mikäli muusta ei sovita. Tällä hetkellä ulkomaisissa karanteeneissa voidaan sopia mahdollisista osa-aikaisista etätyöjärjestelyistä tai lomasta. 

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien henkilöiden on tarkistettava, onko mahdollista tehdä etänä normaalit projektille kuuluvat työt. Muista tehtävistä täytyy sopia erikseen yksikön johtajan kanssa. 

Koronavilkku-sovellus

Suosittelemme kaikkia yliopistolaisia lataamaan Koronavilkku-sovelluksen. Toimi sovelluksesta saamisesi ohjeiden mukaan.

Esi­hen­ki­lön oh­jeet

Ohjeita esihenkilölle poikkeustilanteeseen (Flamma-intranetissä, edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätunnuksilla)

Mat­kus­ta­mi­nen

Matkustamista ulkomailla tai kotimaassa on rajoitettava välttämättömiin matkoihin. Matkustusrajoitteiden osalta noudatetaan Valtioneuvoston linjauksia. Tarkista aina ajantasainen tilanne matkustusrajoitusalueesta ennen matkavarausta ja matkustamista.

Jos joudut yksityisasioissa matkustamaan matkustusrajoitusalueelle, sovi etukäteen esihenkilösi kanssa etätyöstä, lomasta tai palkattomasta työstä vapautuksesta karanteenin ajalle.

Matkustaessa on huomioitava yleiset ulkoministeriön matkustussuositukset.

Päätökset matkustamisesta ulkomaille välttämättömien työtehtävien osalta tehdään yksiköissä. Ulkomaanmatkojen toteutuksessa noudatetaan yliopiston matkustuskäytäntöjä.

Henkilökuntaan kuuluvien on varattava matkat matkatoimisto CWT:n kautta, ja niissä pitää olla peruutusmahdollisuus. Lisätietoa matkustamisesta löytyy Flammasta.

Ko­ro­na­tes­taus ja ka­ran­tee­nin kes­ton ly­hen­tä­mi­nen ul­ko­mail­ta saa­pues­sa

Tarkista päivitetyt tiedot koronatestauksesta ja karanteenin mahdollisesta lyhentämisestä THL:n ohjesivulta.

FINENTRY-palvelussa Suomeen saapuva matkustaja saa tietoa ja toimintaohjeet koronavirustestauksiin ja omaehtoiseen karanteeniin liittyen.

Vie­rai­li­jat

Vierailevat tutkijat ja opettajat sekä yliopistotyön kannalta välttämättömät vierailijat voivat tulla tarvittaessa yliopistolle, mutta turvallisuusohjeistusta ja Suomeen saapumisen jälkeistä 14 päivän karanteenia on noudatettava THL:n ohjeistuksen mukaisesti. Tarkista päivitetyt tiedot koronatestauksesta ja karanteenin mahdollisesta lyhentämisestä THL:n ohjesivulta.

Jos HY:lla on toimintaa muiden organisaatioiden tiloissa, voi siellä olla omia käytäntöjään. Erityisesti Meilahdessa on syytä ottaa huomioon HUS:n ohjeistus.

Helsingin yliopisto ottaa vastaan vieraita, joiden käynti liittyy olennaisesti tutkimuksen ja opetuksen tukitoimintojen ylläpitoon esim. välttämättömät laitehuollot ja tavaratoimitukset. Vierailijoiden käynnit tulee suunnitella ja ajoittaa niin, että kontakteja henkilöstön kanssa tapahtuu mahdollisimman vähän. Vierailijoille lähetetään etukäteen yliopiston yleiset poikkeustilanteen turvallisuusohjeet.

Pe­ruun­tu­neet työ­mat­kat

Yliopiston matkavakuutuksesta korvataan matkan peruuntuminen vain silloin, kun matkustusajankohtaan kohdistuu viranomaisen määräys matkakohteen turvattomuudesta (ennen määrätystä tehty varaus). Katso tarkemmat tiedot korvausperusteista matkavakuutusyhtiö If:n päivittyvältä sivuilta. Matkavakuutusyhtiö If on ilmoittanut, ettei korvaa korona-pandemian vuoksi huhtikuun jälkeen peruutettujen työmatkojen kustannuksia.

Va­ra­tut ja pe­ruun­tu­vat työ- tai kon­fe­rens­si­mat­kat 

Matkan peruuttamisesta tai siirtämisestä kannattaa olla yhteydessä CWT-matkatoimistoon, josta matka on varattu. Jos matkasi lähtöön on vähemmän kuin kaksi päivää, ole yhteydessä CWT:n asiakaspalveluun puhelimitse +358 (0)20 5615 635. Muussa tapauksessa tarkemmat ohjeet yhteydenottoon löytyvät Flammasta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). 

Peruutetun konferenssin konferenssimaksun palauttamista haetaan ensisijaisesti konferenssin järjestäjältä. On syytä huomioida, että konferenssin peruuntuminen ei yleensä oikeuta korvauksiin muiden matkakustannusten osalta.

Mikäli joitakin kustannuksia jää edellä mainittujen korvausvaateiden jälkeen saamatta, niin nämä jäävät yliopiston korvattaviksi ja kohdennetaan normaalisti projektille, jolta matka olisi maksettu.

Valtakunnalliset valintakokeet tehdään yhteisillä suosituksilla ja ohjeistuksilla. Lue lisää UNIFIn sivuilta.

Bio- ja ympäristö­tieteellinen tiede­kunta

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan käytännön ohjeet poikkeustilanteessa

Eläin­lää­ke­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta

Koronavirustilanteen käytännön järjestelyt eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa

Far­m­asian tiede­kunta

Koronavirustilanteen käytännön järjestelyt farmasian tiedekunnassa

Hu­ma­nis­ti­nen tiede­kunta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen hu­ma­nis­ti­ses­sa tie­de­kun­nas­sa

Kas­va­tus­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen kas­va­tus­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa

Lää­ke­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen lää­ke­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa

Maa­ta­lous-met­sä­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Maatalous-metsätieteellisen tie­de­kun­nan käy­tän­nön oh­jeet poik­keus­ti­lan­tees­sa

Ma­te­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen Kumpulan kampuksella

Oi­keus­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Teo­lo­gi­nen tiede­kunta

Käytännön ohjeita koronavirustilanteessa teologisessa tiedekunnassa

Val­tio­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen valtiotieteellisessä tiedekunnassa

Eril­lis­lai­tok­set

Avoin yliopisto

Ajankohtaista tietoa Avoimen yliopiston opiskelijalle

Hel­sin­gin yli­opis­ton kirjasto

Kirjaston palvelut koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Kan­sal­lis­kir­jas­to

Poikkeukselliset aukioloajat ja rajoitetut lainauspalvelut

Luonnon­tieteellinen kes­kus­museo

Koronavirustilanteen vaikutukset Luomuksen yleisökohteiden toimintaan

Helsingin yliopistolla on poikkeustilanne. Yliopisto toimii vastuullisesti ja auttaa yhteiskuntaa ponnisteluissa koronaepidemian jarruttamiseksi. Yliopisto haluaa varmistaa henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuuden, mutta samalla mahdollistaa opintojen etenemisen ja tutkimustoiminnan jatkumisen myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Yliopisto seuraa Suomen valtion, HUS:n ja THL:n suosituksia ja määräyksiä.

Yliopistossa toimii pandemiavarautumisen ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii vararehtori Tom Böhling.

Tämän lisäksi yliopiston erityistilanteiden johtamissuunnitelman mukaisesti yliopistotasolle on perustettu koronaviruskriisin johtoryhmä, jonka tehtävänä on johtaa ja koordinoida koronavirustorjuntaan liittyviä käytännön asioita sekä tehdä tarvittavia päätöksiä. Ryhmän puheenjohtajana toimii hallintojohtaja Esa Hämäläinen.

Saat lisätietoa THL:n sivuilta ajankohtaisesta tilanteesta ja koronaviruksen aiheuttamista oireista ja suojautumisesta.

THL:n sivuilta saat tietoa Suomeen saapuville matkustajille

Helsinkiläiset voivat soittaa Helsingin kaupungin neuvontapuhelimeen numeroon (09) 310 10024, mikäli  heille ilmestyy oireita ja he haluavat kysyä neuvoja liittyen koronavirukseen.

Valtakunnallinen ja maksuton koronavirusta koskeva puhelinneuvonta toimii numerossa 02 9553 5535. Neuvonta on auki arkisin kello 08–21 ja lauantaisin kello 09–15.

Päivitetty 9.3.

Kaikilla rajoitustasoilla on huomioitava yleiset turvallisuusohjeet. Yliopisto noudattaa viranomaisten ja alueellisten koronakoordinaatioryhmien linjauksia. Tukitoimintoja palautetaan asteittain toiminnan tarpeiden mukaisesti. Tilanteen mahdollisesti huonontuessa palautuminen keskeytetään ja ryhdytään tilanteen vaatimiin rajoituksiin.

Rajoitustaso 3

Päätöksenteko: kriisijory ja tilannekeskukset

Leviämisvaiheen tilanne, joka huomioi STM:ntoimenpidetasojen 1, 2 ja 3 vaatimukset

 • Etätyösuositus on voimassa vaatimusten mukaisessa laajuudessa.
 • Tutkimus: lähityönä tehtävä tutkimus tilannekeskuksen ilmoittautumismenettelyn ja ohjeiden mukaisesti.
 • Opetus: vain välttämätön opetus ja tentit voidaan pitää lähiopetuksena, väitökset järjestetään etäväitöksinä.
 • Tilaisuuksia ei järjestetä, rakennukset ovat pääosin suljettuna, itseopiskelutilat ovat suljettuna, matkustamisessa on merkittäviä rajoituksia.

Rajoitustaso 2

Päätöksenteko: kriisijory ja tilannekeskukset

Yliopiston toimintarajoitusten osittainen purkaminen

 • Osittainen etätyösuositus on voimassa, lähityöskentely on mahdollista esihenkilön kanssa sovitusti.
 • Tutkimus: yliopiston tiloissa tehtävää tutkimustoimintaa voidaan harkitusti lisätä.
 • Opetus: opetus on pääosin etänä, pienryhmien lähiopetusta ja lähiväitöstilaisuuksia voidaan järjestää osallistujien määrä ja turvallisuusrajoitukset huomioiden.
 • Isoja tilaisuuksiaei järjestetä, yleisökohteita, asiakaspalvelupisteitä ja itseopiskelupaikkoja voidaan avata harkinnan mukaan, matkustamisessa on rajoituksia.

Rajoitustaso 1

Päätöksenteko: normaali johtamisjärjestelmä. Kriisijory ja tilannekeskukset rehtorin valtuutuksen mukaisesti.

Yliopiston toiminnassa on vielä osittaisia rajoituksia

 • Hyödynnetään laajennetun etätyön mahdollisuutta, lähityöskentely on sallittua.
 • Tutkimus: tutkimusryhmät siirtyvät lähes normaaliin toimintaan.
 • Opetus: lähiopetusta voidaan järjestää, yleisö-ja massaopetustilaisuuksia ei järjestetä.
 • Yleisökohteet, asiakaspalvelupisteet ja itseopiskelutilat voidaan ottaa käyttöön.
 • Kansainvälistä toimintaa (ml. matkustaminen) lisätään mahdollisuuksien mukaan.

Normaali toiminta

Päätöksenteko: normaali johtamisjärjestelmä

Yliopiston toiminta uudessa vallitsevassa tilanteessa

 • Yliopisto toimii normaaliolojen uusien periaatteiden mukaisesti.
 • Pandemiakokemusten integroituminen yliopistoidentiteettiin.
Published on
2 viikkoa 5 päivää ago