Varhaisen heikon kielitaidon arviointi- ja tukeminen (interventiovaihe)

Pikkukeskosen kielipolku -hankkeen nk. interventiovaiheessa lapsen kielitaito arvioidaan testaamalla.
Arviointi

Osa Pikkukeskosen kielipolku -hankkeen interventiovaiheessa mukana olevista lapsista kutsutaan kaksivuotiaana ja noin puolen vuoden kuluttua tästä kielitaidon kehityksen arviointitilanteeseen. Tilanteessa lapsen kielellinen kehitys arvioidaan laaja-alaisesti ja yksityiskohtaisesti tunnettujen normitettujen arviointimenetelmien avulla. Tilanne on muokattu lasta kiinnostavaksi ja siinä huomioidaan lapsen jaksaminen.

Perhe saa tutkimuksesta palautteen ja perhe ohjataan tarvittaessa jatkoseurantaan omaan neuvolaseurannan kautta.

Arviointitilanteen yhteydessä videoidaan vanhempi- ja lapsi vuorovaikutustilanteita noin 20 minuutin ajan.

Tutkimus tehdään Meilahdessa Haartmaninstituutissa (os. Haartmaninkatu 3) Helsingin yliopiston Psykologian ja logopedian osaston tiloissa.

Tukeminen

Osalle Pikkukeskosen kielipolku -hankkeen interventiovaiheessa mukana olevista lapsista tarjotaan kahden vuoden iän kielitaitomittausten jälkeen ilmainen kuntoutusjakso, jonka tavoitteena on tukea lapsen kielitaidon kehittymistä kotitilanteissa. Jakson aikana kaksi kokenutta puheterapeuttia antaa perheelle tietoa siitä, kuinka lapsen kielen kehitystä voidaan tukea arkisissa tilanteissa. Kuntoutusjakso sisältää 11 viikottaista tapaamista, joista 8 toteutetaan ryhmä-etätapaamisena ja 3 perheen ja tutkijan välisinä kahdenkeskisinä tapaamisina.

Jakson ryhmätapaamiset toteutetaan etänä tietokoneen välityksellä, jolloin perhe voi osallistua käynnille kotonaan. Mikäli perheellä ei ole mahdollisuutta osallistua jaksolle tietokoneyhteyden kautta kotoaan, on jaksolle mahdollista osallistua myös Meilahdessa Haartmaninstituutissa (osoite: Haartmaninkatu 3) Psykologian ja logopedian osaston tiloissa.