Kaksivuotiaan lapsen silmänliiketutkimukset (interventiovaihe)

Pikkukeskosen kielipolku -hankkeen interventiovaiheessa tutkitaan lapsen sanaston kehitystä silmänliikkeisiin pohjaavan tutkimuksen avulla.

Osa Pikkukeskosen kielipolku -hankkeen interventiovaiheessa mukana olevista lapsista kutsutaan kaksivuotiaana ja noin puolen vuoden kuluttua tästä silmänliikkeitä hyödyntävään tutkimukseen, jossa arvioidaan lapsen kykyä tunnistaa sanoja. Tutkimuksessa lapsi istuu vanhemman sylissä ja katselee tietokoneen ruudulta kuvia. Tutkimus kestää yhteensä noin 15-30 minuuttia ja se tehdään Meilahdessa Haartmaninstituutissa Psykologian ja logopedian osaston tiloissa.