Pikkukeskosen kielipolku -hanke

HANKKEESSA TUTKITAAN PIKKUKESKOSENA SYNTYNEEN LAPSEN KIELITAIDON KEHITYSTÄ JA SIIHEN LIITTYVIÄ TEKIJÖITÄ

Pikkukeskosen kielipolku -hankkeessa tutkimme hyvin pienenä keskosena (syntynyt <32 raskausviikkoa ja/tai syntymäpaino <1500g) syntyneiden lasten kielitaidon kehitystä ja siihen liittyviä tekijöitä, sekä heikon kielellisen kehityksen tukemisen vaikuttavuutta. Tavoitteenamme on löytää keinoja, joiden avulla heikosti kielellisesti kehittyvät pikkukeskosena syntyneet lapset pystytään tunnistamaan kliinisessä työssä mahdollisimman tarkasti ja varhain. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa pikkukeskosena syntyneen lapsen heikon kielitaidon taustalla olevia mekanismeja sekä sitä, miten lapsen kielitaidon piirteet heijastuvat lapsen sosio-emotionaaliseen kehitykseen ja vanhemman hyvinvointiin. Lisäksi hankkeessa tutkitaan sitä, miten pikkukeskosen kielitaidon kehitystä pystytään tukemaan jo varhaisvaiheessa mahdollisimman hyvin. Hankkeessa haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

Miten pikkukeskosena syntyneen lapsen heikkoa kielitaidon kehitystä voidaan tukea parhaiten varhaisvaiheessa?

Minkälaisia taustatekijöitä pikkukeskosena syntyneen lapsen heikon kielitaidon taustalla voidaan tunnistaa?

Miten pikkukeskosena syntyneen lapsen kielitaidon piirteet heijastuvat lapsen sosio-emotionaaliseen kehitykseen ja vanhemman hyvinvointiin?

Pikkukeskosen kielipolku -hanke toteutetaan Helsingin yliopiston Psykologian ja logopedian osastolla yhteistyössä Helsingin yliopiston yliopistollisen keskussairaalan vastasyntyneiden tehohoito-osaston kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneina on Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta sekä Turun yliopiston Psykologian ja logopedian laitos.

Pikkukeskosen kielipolku -hanketta rahoittavat Lastentautien tutkimussäätiö, Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö, Helsingin yliopiston Lääketieteellinen tiedekunta sekä Kognition, oppimisen, opetuksen ja kommunikaation tohtoriohjelma (4-vuotinen palkkapaikka väitöskirjatutkija Anna Markkulalle). Lämmin kiitos rahoittajille!