Lapsen kielitaidon tutkiminen (pitkittäisseurantatutkimus)

Pikkukeskosen kielipolku -hankkeen pitkittäisseurantatutkimusosiossa kerätään tietoa lapsen kielitaidosta eri tavoin ikävälillä 1 – 3 vuotta.

Pikkukeskosen kielipolku -hankkeen pitkittäisseurantatutkimusvaiheessa lapsen kielitaito arvioidaan laaja-alaisesti ja yksityiskohtaisesti tunnettujen ja normitettujen arviointimenetelmien avulla seuraavissa ikäpisteissä: 6, 12, 18, 24 kuukautta (korjattu, lasketusta ajasta laskettu ikä keskosilla) sekä 3-vuotta. Tietoa lapsen kielellisestä kehityksestä kerätään sekä vanhempien käyttöön tarkoitettujen normitettujen menetelmien avulla (sähköiset lomakkeet) että erillisissä arviointitilanteissa. Arvioinnit tekee hankkeen koulutettu tutkimusavustaja laillistetun puheterapeutin ohjauksessa.