Kaksivuotiaan lapsen EEG-mittaukset (interventiovaihe)

Pikkukeskosen kielipolku -hankkeen interventiovaiheessa arvioidaan lapsen äänteiden prosessointitaitoja aivojen herätevastemittausten avulla.

Osa Pikkukeskosen kielipolku -hankkeen interventiovaiheessa mukana olevista lapsista kutsutaan kaksivuotiaana ja noin puolen vuoden kuluttua tästä aivoherätevastemittaukseen. Tutkimuksen avulla mitataan lapsen kykyä reagoida kielellisiin ärsykkeisiin.

Tutkimuksessa lapsi katselee valitsemaansa äänetöntä videota vanhemman sylissä noin puolen tunnin ajan. Lapsella on videon katselun ajan päässä myssy, jonka avulla aivoherätevasteet mitataan. Tutkimus tehdään Meilahdessa Haartmaninstituutissa Psykologian ja logopedian osaston tiloilla.

Aivoherätevastemittaukset tekee kaksi koulutettua tutkimushoitajaa. Mittaukset eivät onnistu, mikäli lapsi liikkuu ja touhuaa runsaasti. Vanhemman syli onkin lapselle turvallinen paikka mittausten ajaksi. Tutkimushoitajilla on erilaisia leluja, joihin lapsen mielenkiinto voidaan ohjata ja joiden avulla voidaan pitää lapsen kiinnostusta yllä, kun myssyä laitetaan lapsen päähän ja otetaan pois.

Aivoherätevastemittaukset tehdään Meilahdessa Haartmaninstituutissa (os. Haartmaninkatu 3) Helsingin yliopiston Psykologian ja logopedian osaston tiloilla.