Varhainen kielitaito ja vanhemman hyvinvointi (pitkittäisseurantatutkimus)

Pikkukeskosen kielipolku -hankkeen pitkittäisseurantatutkimusosiossa kerätään tietoa vanhemman ja perheen hyvinvoinnista.

Pikkukeskosen kielipolku -hankkeen pitkittäisseurantatutkimusosiossa mukana olevien lasten vanhempien hyvinvoinnista kerätään tietoa sähköisten, lomakemuotoisten tunnettujen arviointimenetelmien avulla lapsen ollessa 12, 18, 24 kuukauden iässä (pikkukeskosilla korjattu, lasketusta ajasta laskettu ikä) sekä 3-vuotiaana.