Varhainen kielitaito vs. lapsen päättely-työmuistitaidot ja sosioemotionaalinen kehitys (pitkittäisseurantatutkimus)

Pikkukeskosen kielipolku -hankkeen pitkittäisseurantatutkimusosiossa kerätään tietoa lapsen kielitaitoon vaikuttavista tekijöistä ikävälillä 1-3 vuotta.

Pikkukeskosen kielipolku -hankkeen pitkittäisseuranta-tutkimusosiossa lapsen päättely- ja työmuistitaitoja arvioidaan lapsen ollessa 2- ja 3-vuotias, jolloin lapsen työmuistitaidot testataan erillisessä Pikkukeskosen kielipolku -hanketta varten muokatuissa tilanteissa. Myös lapsen päättelytaidoista kerätään tietoa kummassakin ikäpisteessä.  

Lapsen sosio-emotionaalisesta kehityksestä kerätään tietoa lapsen ollessa 12, 18 ja 24 kuukauden iässä (pikkukeskosilla korjattu, lasketusta ajasta laskettu ikä) normitettujen tunnettujen arviointimenetelmien avulla.