Paikallinen koulutuseetos

LEE lyhyesti

Paikallinen koulutuseetos (LEE) on tutkimus hyvin toimivista kouluista ja koulutuksen urbaaneista haasteista eriytyvissä kaupungeissa. LEE-hanke keskittyy kouluarjen toimivuuteen kaupunkikouluissa. Tavoitteena on tarkastella, miten koulut vastaavat kaupunkien eriytymisen tuomiin haasteisiin ja torjuvat paikallisesti ilmenevää eriarvoisuutta, luoden jokaiselle oppilaalle tasavertaisia koulutusmahdollisuuksia. LEE on Suomen Akatemian rahoittama hanke vuosille 2018–2022.