Julkaisut

Hankkeessa tuotetut vertaisarvioidut julkaisut ja akateemiset esitykset:

Vertaisarvioidut artikkelit:

Luoma, Tiina & Kosunen, Sonja (2024). Participation and Educational Conservatism Among Lower Secondary School Students in a Disadvantaged Neighborhood in Finland: A Request for Visible Pedagogies. Peabody Journal of Education 99 (1), 23-41. https://doi.org/10.1080/0161956X.2024.2307797

Kosunen, Sonja, Bernelius, Venla & Hautala, Tommi (2023) Magneettikouluja vai eliittikouluja? Kouluverkon alueellinen eriytyminen ja kaupunkisegregaatio Helsingissä. Terra 135 (4), 199–216. https://doi.org/10.30677/terra.119538

Bernelius, Venla & Kosunen, Sonja (2023). “Three Bedrooms and a Nice School” — Residential Choices, School Choices and Vicious Circles of Segregation in the Education Landscape of Finnish Cities. Teoksessa Finland’s Famous Education System – Unvarnished Insights into Finnish Schooling, toimittaneet Martin Thrupp, Piia Seppänen, Jaakko Kauko & Sonja Kosunen. Singapore: Springer.

Peltola, Marja, Huilla, Heidi, Luoma, Tiina & Oittinen, Riikka (2023). Everyday life in schools in disadvantaged areas. Teoksessa Finland’s Famous Education System – Unvarnished Insights into Finnish Schooling, toimittaneet Martin Thrupp, Piia Seppänen, Jaakko Kauko & Sonja Kosunen. Singapore: Springer.

Oittinen, Riikka, Peltola, Marja & Bernelius, Venla (2022) ”Mä tunnistan kaltaiseni, kun mä nään sen”– Etnografinen tutkimus kaupunkikoulun oppilaiden arkitodellisuuksien eriytymisestä. Terra 134 (1) 3–16. https://doi.org/10.30677/terra.108013

Luoma, Tiina (2021). Oppilaiden yksilöllistä kehittymistä tukevat ja estävät käytänteet yhdessä pääkaupunkiseudun yläkoulussa. Kasvatus & Aika 15 (3–4), 245–262. https://doi.org/10.33350/ka.105327

Peltola, Marja (2020). Everyday consequences of selectiveness. Borderwork in the informal sphere of a lower secondary school in the metropolitan area of Helsinki, Finland. British Journal of Sociology of Education 42 (1), 97-112.

Tieteelliset kirjat

Kosunen, Sonja, Juvonen, Sara, Huilla, Heidi & Peltola, Marja (toim.) (2024). Koulu ja eriarvoisuus. Helsinki: Gaudeamus.

Thrupp, Martin, Seppänen, Piia, Kauko, Jaakko & Kosunen, Sonja (toim.) (2023). Finland's Famous Education System: Unvarnished Insights into Finnish Schooling. Singapore: Springer.

Akateemiset esitykset:

Luoma, Tiina. Segregation between and within schools in urban Finland. University College London, Institute of Education. 21.6.2022.

Oittinen, Riikka. Ethnography as a methodology as ethically challenging when identifying schools and neighbourhoods as disadvantaged. Methodological challenges in critical research, CRITPEN, Gothenburg University. 14.6.2022.

Oittinen, Rikka (puhuja), Peltola, Marja & Bernelius, Venla. Pupils' segregated everyday realities in an urban lower secondary school. NERA, University of Iceland. 2.6.2022

Peltola, Marja. Maskuliinisuuden marginaalit yläkoulussa. Sosiologipäivät. 24.3.2022

Oittinen, Rikka (puhuja), Peltola, Marja & Bernelius, Venla. Oppilaiden arkitodellisuuksien eriytyminen kaupunkikoulussa. Kasvatustieteen päivät, Jyväskylän yliopisto. 26.11.2021

Oittinen, Riikka & Kosunen, Sonja. Työryhmän puheenjohtajuus: Koulu ja alueellinen eriarvoisuus / School and spatial inequalities. Kasvatustieteen päivät, Jyväskylän yliopisto. 26.11.2021.

Peltola, Marja, Luoma, Tiina & Oittinen, Riikka. Finland – a country of educational equality? Reflections on Becky Taylor’s talk. “School Contexts, Grouping Practices and Social (In)equality" -seminaari (online). 5.5.2021.

Luoma, Tiina. Hidden attainment grouping: an ethnographic study in an urban Finnish lower secondary school. Student Grouping Symposium. UCL Institute of Education, London, UK. 30.3.2021.

Luoma, Tiina. Etnografinen tutkimus oppimisen ja osallistumisen mahdollisuuksista urbaanissa yläkoulussa. Kasvatustieteen päivät, Helsinki. 15.12.2020.

Oittinen, Riikka, Peltola, Marja & Bernelius, Venla. Kaupunkikoulun kehittäminen oppilaspohjan eriytymisen näkökulmasta. Kasvatustieteen päivät, Helsingin yliopisto, 15.12.2020.

Luoma, Tiina. Erilaisista taustoista tulevien oppilaiden oppimisen ja osallistumisen mahdollisuudet: etnografinen tutkimus urbaanissa yläkoulussa. Nuorisotutkimuspäivät, Tampere. 6.11.2020.

Oittinen, Riikka. Etnografinen tutkimus nuorten alueellisten elämän osa-alueiden eriytymisestä paikallisessa koulussa ja naapurustossa. Nuorisotutkimuspäivät, Tampereen yliopisto, 6.11.2020.

Peltola, Marja. Rajaamista, rajanylityksiä ja rasismia – etnisyyden neuvottelut monietnisessä kouluyhteisössä. Nuorisotutkimuspäivät (online), 5.11.2020.

Peltola, Marja. School and social inequalities – School segregation and locality in the project “Local Educational Ethos”. INEQ Research Seminar, Helsinki, 29.10.2020.

Luoma, Tiina & Oittinen, Riikka. Eriytyvät koulut ja kaupunginosat - kasvatustieteellinen ja kaupunkimaantieteellinen näkökulma ilmiön tarkasteluun. Kasvatustieteen päivät, Joensuu. 21.11.2019.

Peltola, Marja. Yläkoulun arkea tutkimassa eriytyneessä kaupungissa – ensimmäisiä havaintoja aineistosta. Kasvatustieteen päivät, Joensuu, 21.11.2019.

Oittinen, Riikka. Koulu naapuruston peilinä? – Tutkimus siitä, miten koulu- ja paikallisyhteisö voivat tasoittaa kaupungin eriytymisen kielteisiä vaikutuksia. Maantieteen päivät, Vaasan yliopisto, 23.10.2019

Oittinen, Riikka & Luoma, Tiina. Hyvin toimivia peruskouluja ja kaupunkien eriytymisen haasteita tutkimassa - Kaupunkimaantieteilijä ja kasvatustieteilijä samalla kentällä. Maantieteen päivät, Vaasa. 24.10.2019.

Peltola, Marja. Paikallisen koulutuseetoksen jäljille lähtemässä – katsaus alkavaan LEE-hankkeeseen. Kasvatustieteen päivät, Tampere, 16.11.2018.