Tohtorikoulutus

Katsomusaineiden didaktiikan tutkimusryhmä on tuottanut useita opetukseen ja kasvatukseen, opettajuuteen, eettiseen kasvatukseen ja katsomukselliseen moninaisuuteen liittyviä tutkimuksia ja väitöskirjoja.

Jatkokoulutusryhmästä vastaavat uskonnon didaktiikan professori Arto Kallioniemi ja vanhempi yliopistonlehtori Saila Poulter. Ryhmä kokoontuu torstai-iltapäivisin jatkokoulutusseminaarin merkeissä Siltavuorenpenkereellä Athena-talon Dosenttikirjastossa.

Lisätietoja tohtoriopinnoista antaa:

Professori Arto Kallioniemi, arto.j.kallioniemi@helsinki.fi

Tekeillä olevat väitöskirjat

Tällä hetkellä tohtorikoulutettavamme tekevät tutkimusta monista kiinnostavista aiheista:

Mariam Aljabaly: Promoting Teacher’s Maker Mindset

Silja Lamminmäki-Vartia: The Development of Teacher’s Pedagogical Thinking and Professionalism in Relation to Worldview Education in the Context of Early Childhood Education and Care

Tuija Kasa: Critical Analysis of the Realisation of Human Rights Education: Educational, Moral and Legal Perspectives.

Samaneh Khalili: Human Agency in Educational Action and Social Context: A Comparative Case Study of Finnish and Iranian Formal Religious Education

Selja Koponen: Entanglements of Agency – Towards Transformative School and Education

Eelis Mikkola: Attaining Transversal Competences Through Pedagogical Philosophy in a Finnish Upper Secondary School

Niina Putkonen: Navigating diversity in Islamic religious education. A study of home-school collaboration between teachers of Islamic religion and Muslim parents in Finnish public schools

Heidi Rautionmaa: Opettajien näkemys omasta osaamisestaan edistää katsomusdialogisuutta osittain yhdistetyssä katsomusopetuksessa. Haastattelututkimus.

Mihaela Viorica Rusitoru: Values, religious and moral education in Orthodox Christianity

Tuomas Salonen: The Ethical Subject in Finnish Worldview Education – Practices of Ethical Self-Formation in Primary School Ethics

Julkaistut väitöskirjat

Tutustu tohtorintutkinnon suorittaneiden väitöstutkimuksiin:

Saija Benjamin (2017): "People who don't live what we live, don't understand: youths' experiences of hypermobility"

Essi Ikonen (2020): Life, death and love: phenomenological investigations into the messy nature of authenticity

Marjaana Kavonius (2021): Young People’s Perceptions of the Significance of Worldview Education in the Changing Finnish Society

Arniika Kuusisto (2011): Growing up in affiliation with a religious community: a case study of Seventh-day Adventist youth in Finland

Ilari Kärki (2015): Uusliberalismia vai ei?: suomalaista perusopetusta koskevien koulutuspoliittisten kasvatus- ja opetustavoitteiden arvot vuosina 1994–2012 Shalom Schwartzin arvoteorian valossa

Marja Laine (2019): Kohti kulttuurisesti kestävää kasvatusta: Kulttuurisesti kestävän kasvatuksen määrittyminen ja siihen liittyvät tulevaisuuden tarpeet

Juha Luodeslampi (2021): Haastetun oppiaineen puolustajat: uskonnonopettajana peruskoulun syntyvaiheessa

Mia Matilainen (2011): Ihmisoikeuskasvatus lukiossa: outoa ja itsestään selvää

Reko Niemelä (2015): Inclusionary practices in a Finnish pre-primary school context

Pia Niemi (nyk. Koirikivi) (2016): Creating a sense of membership in basic education : the contributions of schoolwide events

Salla Poropudas (2021): Kirkon työntekijän identiteettiä rakentamassa?: narratiivinen tutkimus diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden hengellisistä elämäntarinoista ja ammatillisen identiteetin lähtökohdista

Päivi Poukka (2011): Moral education in the Japanese primary school curricular revision at the turn and the twenty-first century: aiming at a rich and beautiful kokoro

Päivi Siivonen (2010): From a "student" to a lifelong "consumer" of education? constructions of educability in adult students' narrative life histories

Marja Spoof (2007): ”Pintaa syvemmälle”: Eettinen pohdinta opettajan voimavarana luokanopettajan ja erityisopettajan silmin

Martin Ubani (2007): Young, gifted and spiritual: The case of Finnish sixth-grade pupils

Vesa Åhs (2020): Worldviews and Integrative Education: A Case Study of Partially Integrative Religious Education and Secular Ethics Education in a Finnish Lower Secondary School Context