Mitä tutkimme?

Katsomusaineiden didaktiikan tutkimusryhmä tutkii teemoja, jotka liittyvät
• yleissivistävän koulun katsomusaineisiin (uskonto ja elämänkatsomustieto)
• filosofian opetukseen ja oppimiseen
• varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen katsomuskasvatukseen
• katsomukselliseen moninaisuuteen
• kansalaisten yhdenvertaisuuteen
• ihmisoikeus- ja globaalikasvatukseen.

Ryhmämme vastaa kasvatustieteellisessä tiedekunnassa katsomusaineiden ja filosofian didaktiikan sekä varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen pedagogiikan opetuksesta ja järjestää alan tohtorikoulutusta.

Ajankohtaisia tutkimusteemojamme ovat katsomusopetuksen ja katsomuskasvatuksen toteuttaminen moniarvoisessa yhteiskunnassa, katsomusaineiden ja varhaiskasvatuksen opettajien ammatilliseen kompetenssiin liittyvät kysymykset sekä ihmisoikeuskasvatus ja kansalaiskasvatus. Viimeaikaiset tieteelliset julkaisumme ovat käsitelleet esimerkiksi katsomusopetuksen integroitua opettamista, islamin opetusta, kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoista opetusta ja kasvatusta, ihmisoikeuksia, moninaisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä radikalisoitumista ja ekstremismin ennaltaehkäisyä. Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa on tutkimusperustaisesti kehitetty monikatsomuksellista katsomuskasvatuksen pedagogiikkaa ja erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä. Tutkimusryhmän kärkihankkeena on tällä hetkellä harjoittelukouluilla kehitettävä osittain integroitu katsomusopetuksen kehittämishanke.

Tutkimuksen ohella ryhmä tuottaa materiaalia koulun katsomusaineiden opetuksen ja varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen tueksi sekä katsomus- ja kulttuuritietoiseen opetukseen. Se on myös mukana yleisesti kasvatukseen ja opetukseen liittyvässä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Teemme yhteistyötä monitieteellisesti eri oppiaineiden ja eri alojen tutkijoiden kanssa. Ryhmämme on verkostoitunut laajasti sekä akateemisiin että käytännön toimijoihin. Tutkimusryhmä työskentelee kiinteässä kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti Pohjoismaisten yliopistojen tutkijoiden kanssa. Teemme yhteistyötä muun muassa International Seminar on Religious Education and Ethics - ja Nordisk Fagdidaktisk konferens -tutkimusyhteisöjen kanssa.