Tutkimus

Eläinten hyvinvointi voidaan määritellä monella tapaa, mutta yleisemmin käytössä olevassa määritelmässä keskitytään eläimen omiin tuntemuksiin. Eläimen hyvinvointiin vaikuttavat sen mahdollisuudet sopeutua ympäristön tapahtumiin ja olosuhteisiin.
Tutkimusteemat

Eläinten hyvinvointitiede pyrkii kuvaamaan eläinyksilöiden tuntemuksia mahdollisimman objektiivisesti. Eli hyvinvointitutkimuksessa selvitetään eläinyksilön kokemusta ympäristöstä. Koska eläimen käyttäytyminen parhaiten kuvaa eläinyksilön omia kokemuksia, perustuu hyvinvointitiede pitkälti soveltavaan etologiaan (engl. applied ethology). Soveltava etologia (etologia = eläinten käyttäytymistiede) on ihmisen vaikutuksen alaisten eläinten käyttäytymistä tutkiva tieteenhaara. Käyttäytymisen lisäksi hyvinvointitiede mittaa muun muassa eläinten terveyttä ja fysiologisia muutoksia.

Hyvinvointitutkimus perustuu tietoon eläinten luontaisesta käyttäytymisestä ja fysiologisista perustoiminnoista. Soveltamalla tätä perustietoa etsitään vastauksia eläinten tuotantoympäristön, hoitotoimenpiteiden ja pito-olosuhteiden vaikutuksista niiden hyvinvointiin. Hyvinvointia tutkitaan kokeellisesti laboratorio-oloissa, käytännön tiloilla tai epidemiologisin menetelmin.

Eläinten hyvinvointi voidaan määritellä monella tapaa, mutta yleisemmin käytössä olevassa määritelmässä keskitytään eläimen omiin tuntemuksiin. Eläimen hyvinvointiin vaikuttavat sen mahdollisuudet sopeutua ympäristön tapahtumiin ja olosuhteisiin.

Soveltavan etologian maailmanjärjestö

Ihmisen vaikutuspiirin alaisuudessa olevien eläinten käyttäytymistä tutkivien tieteentekijöiden maailmanjärjestö on nimeltään International Society for Applied Ethology (ISAE). ISAE järjestää kerran vuodessa tieteellisen kongressin ja alueellisilla toimijoilla on omat säännölliset tapaamisensa. Pohjoismainen alajärjestö (Nordic ISAE) tapaa joka toinen vuosi. 

ISAE toivottaa tervetulleiksi uudet alan tutkimuksesta kiinnostuneet akateemiset jäsenet, jotka joko opiskelevat tai työskentelevät eläinaiheen parissa.

Lisätietoja: ISAE