Eläinten uni ja lepo

Siitä huolimatta, kuinka biologisesti tärkeää uni on kaikille eläinlajileille, yleisimpien ihmisten kasvattamien eläinten unesta tiedetään hyvin vähän.

Pito-olosuhteiden mukavuus, kuten sopiva lämpötila, alusta,tila ja sosiaalisen seuran laatu sekä hoitorutiinit, vaikuttavat kaikki eläinten lepokäyttäytymiseen. Muutokset uni- ja leporytmeissä kertovat eläimen tarpeesta sopeutua pitoympäristöönsä ja voivat olla alentuneen hyvinvoinnin ennusmerkkejä.

Naudan lepo ja uni

Aikuinen nauta nukkuu lyhyen aikaa vuorokaudessa, mutta kuten muutkin nuoret eläimet, myös pienet vasikat tarvitsevat runsaasti unta. Mitä nauta tarvitsee nukkuakseen hyvin? Jotta kysymykseen voi vastata, piti kehittää mittaustekniikkaa, jolla mitata eläinten unta niitä häiritsemättä navettaoloissa.

Yhteystiedot:
dosentti Laura Hänninen, laura.hanninen@helsinki.fi
FT Marianna Norring, marianna.norring@helsinki.fi

Hevosen uni ja lepo

Hevosen unesta tiedetään yllättävän vähän, ja sen mittaustekniikassa on vielä paljon kehitettävää. Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan hankkeessa selvitetään hevosille sopivaa unen mittaustekniikkaa sekä hevosten unihäiröiden luonnetta.