Säätely ja sidosryhmien asenteet

Eläimen hoitajan jaksaminen, tietämys ja asenteet ovat kaikkein tärkein tekijä eläinten hyvinvoinnin edistämisessä käytännössä.

Lainsäädäntö heijastaa yhteiskunnan asenteita eläimiin ja niiden kokemuksiin. Eläinten hyvinvointia voidaan edistää myös vapaaehtoisin keinoin erilaisten tukien avulla.

Asenteet, etiikka ja empatia

Ilman tietämystä ja motivaatiota, eläinten hyvä hoito on hankalaa. Olosuhteita ja pitotapoja kehitettäessä on siksi selvitettävä taustalla olevia käsityksiä, kokemuksia, asenteita ja lisätiedontarpeita.

Hyvinvoinnin edistäminen; lainsäädäntö ja vapaaehtoiset ohjelmat