Eläinten hyvinvoinnin arviointi

Yksittäisten hyvinvointiin vaikuttavien tekjöiden tutkimisesta halutaan edetä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin arviointiin.Yksi hyvinvointi (One welfare) on maailmanlaajuinen tukimusaloite, jossa eläinten pitomuotojen halutaan tulevaisuudessa olla sekä ihmisen, eläimen että ympäristön hyvinvointia huomioivia.

SAPARO: innovatiivinen sovellus sikojen hännänpurennan ehkäisyyn

Suomi on yksi harvoista maista, joissa sikojen häntiä ei typistetä. Pitkähäntäisten sikojen kasvattaminen onnistuu, mutta hännänpurenta on edelleen haaste monella tilalla. Se heikentää sikojen hyvinvointia ja aiheuttaa stressiä, lisätyötä sekä kustannuksia. Hännänpurenta on seurausta sikojen kokemasta stressistä, eikä ongelmaan ole tiedossa kaikilla tiloilla toimivaa varmaa ratkaisua. SAPARO-sovellus on ilmainen nettipohjainen työkalu sikatilojen käyttöön hännänpurennan ehkäisyyn ja seurantaan.                                                                              

Yhteystiedot:                                                                                                                                                           professori Anna Valros: anna.valros@helsinki.fi                                                                              tohtorikoulutettava Hilkka Koskikallio: hilkka.koskikallio@helsinki.fi

SysPigSys: Sikaloiden kestävyyden estimointi

Yhteystiedot: 

professori Anna Valros; anna.valros@helsinki.fi

professori Mari Heinonen: mari.heinonen@helsinki.fi

Tarhakettujen suhdetta ihmiseen mittaavan testin kehitys

Yhteystiedot:

professori Anna Valros anna.valros@helsinki.fi