Hyvinvointitutkimus perustuu tietoon eläinten luontaisesta käyttäytymisestä ja fysiologisista perustoiminnoista. Soveltamalla tätä perustietoa etsitään vastauksia eläinten tuotantoympäristön, hoitotoimenpiteiden ja pito-olosuhteiden vaikutuksista niiden hyvinvointiin. Hyvinvointia tutkitaan kokeellisesti laboratorio-oloissa, käytännön tiloilla tai epidemiologisin menetelmin.