Tietoa päätöksentekijöille

Uusi rannikkoekosysteemin ja ilmaston tutkimuskeskus, CoastClim, tutkii rannikkoekosysteemien kykyä toimia luonnollisena ratkaisuna ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. CoastClim on Helsingin yliopiston ja Tukholman yliopiston välinen strateginen kumppanuus. Uuden tutkimustiedon toivotaan toimivan perustana päätöksenteolle, ja laajentavan ymmärrystä merien monimuotoisuuden tärkeydestä.
Policy briefit yhteistyössä Tukholman yliopiston kanssa

Policy briefit ovat tiivistelmiä tieteellisestä tiedosta ja ne tarjoavat tutkimushankkeissa tuotettua tietoa päätöksenteon tueksi. Niiden kautta pyritään lisäämään sitoutumista tärkeisiin Itämeren kysymyksiin. 

Tvärminnen eläintieteellinen asema tekee strategista yhteistyötä Tukholman yliopiston Itämerikeskuksen kanssa, ja ajankohtaisesta tutkimuksesta julkaistaan yhteistyössä policy brief -julkaisuja.

Policy briefit sisältävät tieteellisesti perusteltua tietoa poliittisille päättäjille. Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos haluat julkaisun jaettavaksi painetussa muodossa!

Policy brief: Terveet rannikkoekosysteemit ovat ratkaisevan tärkeitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Merten rannikonläheiset ekosysteemit ovat maapallon tehokkaimpia ilmakehän hiilidioksiidin sitojia. Nämä alueet ovat tärkeitä kulmakiviä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, mutta huonovointisina ne saattavat sen sijaan vapauttavat suuria määriä kasvihuonekaasuja. Tämä puolestaan lisää ilmaston lämpenemistä. Itämeren rannikoiden monimuotoisuuden säilyttäminen on tärkeä osa kamppailussa ilmaston lämpenemistä vastaan. 

Webinar: Baltic Breakfast at Baltic Sea Centre 25.8.2021