Äänitutkimus

Mitä äänitutkimus voi kertoa ympäristöstä? Kilpisjärvelläkin toteutettava tutkimushanke selvittää, mitä äänimaisema kertoo alueesta.

Akustinen ekologia on uusi tutkimusala, jonka avulla tutkijat tarkastelevat koko äänimaisemaa, johon kuuluu kolme osa-aluetta: biofonia eli lintujen, hyönteisten, nisäkkäiden ja muiden eliöiden tuottama ääni, geofonia eli tuulen ja muun geofysikaalisen ympäristön tuottama ääni sekä antrofonia eli ihmisten sekä rekkojen, moottorikelkkojen ja muiden ihmisten käyttämien kulkuvälineiden ja koneiden tuottama ääni. Kilpisjärven alueelle on sijoitettu automaattisia äänityslaitteita, jotka nauhoittavat kaikkia näitä ääniä ja mittaavat niissä ajan saatossa tapahtuvia muutoksia. Yksi CONTOURS -hankkeen päätavoitteista on lisätä ymmärrystä antrofonian ja biofonian välisestä suhteesta. Tutkijat selvittävät muun muassa miten moottorikelkkailun aiheuttama lisääntyvä melu vaikuttaa paikallisiin lintukantoihin. On osoitettu, että meluhäiriöt heikentävät luonnon monimuotoisuutta, mutta kuinka laajalle melun haitalliset vaikutukset ulottuvat? Paikallisten ja matkailijoiden kanssa tehtävissä kävelyhaastatteluissa tutkijat selvittävät myös, vaikuttaako ihmisen aiheuttama melu negatiivisesti haastateltavien kokemukseen koskemattomasta luonnosta, jonka perässä tälle seudulle yleensä tullaan.