Havaintoasemat
Havaintoasemat Lammin biologisella asemalla

Vanajaveden vedenlaadun mittausasemat: linkki

Ajankohtaista ympäristötietoa Lammin biologisen aseman havaintoasemilta: Mustajoen hetkelliset virtaamat tuntikeskiarvoina.

Mus­ta­joen het­kel­li­set vir­taa­mat tun­ti­kes­kiar­voi­na