Tutkimuspalvelut

Lammin biologisen aseman tutkimuspalvelut ovat saatavilla myös tilausprojekteina. Asemalla on mahdollista vuokrata työskentelytilaa ja käyttää aseman tutkimusinfrastruktuuria erilaisissa projekteissa. Teknikkomme voivat kerätä näytteitä sovituin aikatauluin ja toimia tutkimusavustajina eri projekteissa.
Vesianalyysit laboratoriostamme

Laboratorion vesikemian analyysipalvelut ovat saatavilla kaikille asiakkaille. Kattava lista analyysivalikoimasta löytyy tämän sivun alaosasta.

Vesianalyysien lisäksi tarjoamme monipuolisia tutkimuspalveluita, kuten:

 • Vesinäytteenotto
 • Happi- ja lämpötilaprofiilien mittaukset
 • Kasviplanktonmääritykset
 • Vedenlaaturaportit: Järvien vedenlaaturaportit, kuormitusselvitykset, yms.
Analyysivalikoima
 • Fosfaattifosfori P/PO4
 • Nitraatti-nitriitti N/NO3+NO2
 • Fe,Na,Mg,K,Ca ja Mn
 • Kloridi, sulfaatti ja NO3
 • TOC neste
 • DOC neste
 • DIC
 • Klorofylli a
 • Isotoopit (14C, 3H)
 • Bakteerituotanto (14C)
 • Perustuotanto (14C)
 • Kiintoaine
 • Sameus
 • pH-luku
 • Sähkönjohtokyky
 • Väri
 • Spektri
 • Alkaliteetti ja pH
 • Happi (titraus)
 • CODMn
 • Kokonaistyppi kokN
 • Kokonaisfosfori kokP (hapan)
 • Ammoniumtyppi N/NH4
Näytteenotto ja tutkimuksen tuki

Biologinen asema tarjoaa palveluja kaikille asiakkaille tutkimustyön tukemiseen ja näytteenottoon. Voit tiedustella biologisen aseman tutkimusteknikoiden palveluja esimerkiksi avustaviin tehtäviin tutkimusprojekteissa, vesinäytteenottoon tai muihin maastossa tehtäviin näytteenottoihin.

Tilat ja kulkuneuvot

Aseman tutkimusinfrastruktuuria voidaan hyödyntää monenlaisissa tutkimusprojekteissa. Tavanomaisen tutkimusinfran, kuten laboratoriotilojen, mikroskooppien, uunien, vaakojen yms., käyttö on mahdollista tutkimusinframaksua vastaan.

Lammin biologisen aseman moottoriajoneuvoja voi käyttää tutkimustoimintaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Valikoimaan kuuluu autoja, minibusseja, veneitä, moottorikelkka ja muita ajoneuvoja.