Harjoittelijaksi tutkimusprojektiin?

Lammin biologisella asemalla on jatkuvasti noin 6-20 harjoittelijaa. Harjoittelijat mahdollistavat laajempien aineistojen kokoamisen ja ovat siten merkittävä osa työyhteisöä. Käytännössä harjoittelijat toimivat eri tutkimusryhmien tai yksittäisten tutkijoiden tutkimusavustajina. Työnkuva vaihtelee luonnollisesti laajasti sen mukaan, millaisesta tutkimuksesta on kyse.

Lammin biologiselle asemalle on mahdollista hakea harjoittelijaksi. Harjoittelijat toimivat käytännössä eri tutkimusryhmien tai yksittäisten tutkijoiden tutkimusavustajina, ja työnkuva vaihtelee luonnollisesti sen mukaan, millaisesta tutkimuksesta on kyse. Yleisimmin harjoittelijat avustavat aineiston keräämisessä ja analysoinnissa. Harjoittelun kesto voi olla 2-12 kuukautta, ja helpoimmin harjoittelupaikka löytyy 4-6 kuukauden harjoittelujaksolle. Harjoittelijaksi haetaan hakulomakkeella.

Otetaan huomioon hakijoiden kiinnostuksen kohteet ja pyritään yhdistämään heidät heitä kiinnostavaan tutkimukseen. Harjoittelupaikkoja on saatavilla rajoitetusti, ja suurin tarve harjoittelijoille on kevään ja kesän kenttäkausien aikana.

Harjoittelu tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua tutkijan työhön käytännössä. Harjoittelun aikana opitaan tutkijoille erittäin tärkeitä taitoja, joita on vaikea oppia muuten kuin käytännön työssä. Harjoittelussa työajat ovat joustavat.

Lammin biologisella asemalla on jatkuvasti noin 6-20 harjoittelijaa, jotka ovat olennainen osa työyhteisöä mahdollistaen laajempien aineistojen kokoamisen. Monet harjoittelijat palaavat asemalle myös opinnäytetöidensä parissa. Harjoittelijoiden asuminen asemalla on maksutonta, mutta pieni korvaus peritään lounaasta, pyykkivuoroista ja saunan käytöstä.