Jaetut apurahat

Lammin biologisen aseman Ympäristötutkimuksen Säätiön hallitus on myöntänyt vuosittain kokouksessaan seuraaville henkilöille ja heidän tutkimuksilleen apurahan. Ensimmäiset apurahat on myönnetty vuonna 2010 Pro gradu- opinnäytteisiin.
Apurahan saajat 2024

Andersson Olivier: Potential and timescale of visual adaptation in Crustaceans. PhD thesis. 500 €


Dennis Laura: How do light conditions under tree stands contrasting in their canopy cover and duration of canopy closure affect understorey mosses? Research. 650 €


Ganguly Anirban: Effects of light pollution on community composition of stream invertebrates: mechanisms and consequences. PhD thesis. 500 €


Hasan Sukanya: Community Legacies of Beaver Engineering in the Landscape. MSc thesis. 650 €


Helttula Adalmiina: Päällyskasvustot vesien tummumisen indikaattorina. Pro gradu. 500 €


Laakkonen Sarlotta: Välkeväri - Perhosen takasiipien värin vaikutus saalistajalta selviämiseen. Pro gradu. 500 €


Megyeri Eszter: Importance of aquatic and terrestrial food resources for nesting birds in relation with beaver habitat management in Evo area. PhD thesis. 500 €


Pakkala Timo: Hömötiaisen suojelu ja huomioonottaminen metsäympäristöissä – kannanmuutoksiin vaikuttavien ympäristötekijöiden arviointi Evon metsämmetsämantereen pitkäaikaisaineiston perusteella Tutkimus. 650 €

Tiainen Juha: Vesi – ja maaekosysteemien väliset yhteydet – miten majava ja kirjosieppo kytkeytyvät toisiinsa? Tutkimus. 500 €

Apurahan saajat 2023

Malcangi, Francesca (700 €) Investigation of forest integrity and corridors on wildlife species presence, abundance, richness and habitat use. PhD thesis

Megyeri, Eszter (700 €) Aquatic and terrestrial coupling in boreal landscape – effects of beaver on aquatic and terrestrial fauna of boreal headwater lakes. PhD thesis

Mäkelä, Meri (500 €) Järviveden tummumisen ja majavan toteuttaman ympäristömuokkauksen vaikutus kirjosiepon (Ficedula hypoleuca) ravinnon laatuun. Pro gradu

Pegon, Timothée (500 €) Quantifying the impact of water colour on the larval development of Rana temporaria. MSc thesis

Pesonen, Roosa (500 €) Kausikosteikot sorsapoikueiden elinympäristöinä: ihmiseen leimautetut sinisorsanpoikaset laadun mittarina. Pro gradu

Piro, Alexander (1000 €) Temporal and spatial differences in mercury bioaccumulation in fish and biomagnification in food webs of boreal and subarctic lakes. PhD thesis. Hämeenmaan nimikkostipendi

Rodríguez Vilalta, Marina (500 €) Recordings of vocalizations of small mammals as a tool for species and population monitoring. MSc thesis

Tiainen, Juha (500 €) Vesi – ja maaekosysteemien väliset yhteydet – miten majava ja kirjosieppo kytkeytyvät toisiinsa? & Lintujen yksilöllisestä tunnistamisesta reviirianalyysiin: pikkusieppo ja sinipyrstö. Maastotyöt Evolla 2023

Apurahan saajat 2022

Bangura, Paul (600 €) Understanding the genetic basis of behavior and metabolic rate as a means for improving aquaculture productivity and fish welfare. PhD thesis

Ducoin, Morgane (600 €) Impact of water browning on the abundance and diversity of aquatic invertebrates in temporary pools and beaver ponds from the Evo area (Finland) MSc thesis Lue lisää tutkimuksesta

Eerola, Emmi (600 €) Talven merkitys boreaalisessa järviekosysteemissä – Miten muuttuvat talvet vaikuttavat yhteisön ja ravintoverkon rakenteeseen? Väitöskirja

Malcangi, Francesca (600 €) Investigation of forest integrity and corridors on wildlife species presence, abundance, richness and habitat use. PhD thesis Lue lisää tutkimuksesta

Neuvonen, Tapani (600 €) Uutta tietoa savulattareiden (Diptera: Platypezidae: Microsaniidae) levinneisyydestä ja biologiasta. Pro Gradu

Sainio, Kari (600 €) Valon spektrimittausten käyttö vesien tummumisen seurannassa – kytkennät vesikasvillisuuden klorofyllipitoisuuteen. Pro Gradu Lue lisää tutkimuksesta

Apurahan saajat 2021

Paul Bangura (500 €) Understanding the genetic basis of behavior and metabolic rate as a means for improving aquaculture productivity and fish welfare, PhD thesis

Emmi Eerola (250 €) Kalayhteisön rakenteen vuodenaikaisvaihtelut syvässä ruskeavetisessä Pääjärvessä, MSc thesis

Helene Laiho (250 €) The annual variation of mercury bioaccumulation and content in European perch (Perca fluviatilis) and common roach (Rutilus rutilus), MSc thesis

Francesca Malcangi (500 €) Does integrity of forest habitat affect the species presence, abundance and overall richness of wildlife in Finland, PhD thesis Lue lisää tutkimuksesta

Uma Sigdel (500 €) Towards sustainable and resilient management of temporary wetlands; learning from local ecological knowledge to improve biodiversity, PhD thesis Lue lisää tutkimuksesta

Apurahan saajat 2020

Clarisse Blanchet (500 €) An assessment of the link between forestry activities and water browning and its consequences for aquatic invertebrates’ communities, MSc thesis Lue lisää tutkimuksesta

Raviteja Chirumamilla (1000 €) Avoimen levälaskentaohjelman kehittäminen

Charly Dixneuf  (500 €) Role of vernal pools in enhancement of vertebrate diversity and activity in boreal taiga forests in Finland, MSc thesis

Timo Pakkala (500 €) Taantuneen pohjansirkun Emberiza rustica runsausmuutokset –selittääkö pesimäympäristöjen tila kannan vähenemistä

Anna Toikkanen (500 €) Is there a link between an age-at-maturity-related genotype and dominance rank in juvenile Atlantic salmon (Salmo salar)? Pro Gradu. Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n nimikkostipendi

Nadja Verspagen (500 €) A comparison of Melitae cinxia from populations across Europe at different temperatures, PhD thesis

Eirik Ryvoll Åsheim (500 €) Linking genotype with phenotype in a wild fish species: Vgll3 and the physiology of maturation in Atlantic salmon (Salmo salar), PhD thesis

Apurahan saajat 2019

Andrew House (1000 €) Atlantic salmon juvenile lipid composition: the effects of genetics, temperature and their interaction and links with pubertal timing, PhD thesis, Lammin Säästöpankin nimikkostipendi

Nadja Verspagen (1000 €) The influence of rearin temperture and host plan on pre-diapause larvae of the Glanville fritillary (Melitea cinxia), MSc thesis

Brittni Joette Crosier (1000€) The effect of spore size on fungal dispersal, MSc thesis HAMK-Evo stipendi

Apurahan saajat 2018

Craig Brelsford (500 €) How does light quality affect the forest understorey ecosystem?  väitöskirja

Andrew House (1000 €) Genetic and environmental factors influencing Atlantic salmon developmental lipid composition

Timo Pakkala (500 €) Tikkojen kolojen ja kolopuiden hyöty metsäluonnon monimuotoisuudelle, tutkimus

Henna Raitanen (500 €) Vanajaveden kasviplanktonin kasvua rajoittava ravinne, Pro Gradu

Twinkle Solanki, (500 €) Modelling relationship between spectral quality of light and leaf level processes across vertical gradients in different forest canopies,  väitöskirja

Sari Uusheimo (1000 €) Rakennetut kosteikot vesistöjen typpikuormituksen vähentämisessä kylmässä ilmastossa,  väitöskirja, MTK Hämeen nimikkostipendi

Apurahan saajat 2017

Craig Brelsford (750 €) How does light quality affect spring flush and autumn senescence in tree seedlings?", Väitöskirja, Kuohijärvi stipendi, lahjoittaja Lammin Betoni Oy

Elmo Miettinen (500 €) Kosteikot sorsien lisääntymisympäristöinä – kosteikkotyyppien vertailu, Pro Gradu, Kuohijärvi stipendi, lahjoittaja Lammin Betoni Oy

Ana Salgado (886 €) Do food preferences of Melitae cinxia larvae influence female’s future preferences for oviposition choices, Väitöskirja, Lammin Säästöpankin nimikkostipendi

Molnar Tamas (500 €) Variation in biomass and soil C&N stocks across Pääjärvi catchment area – a landscape ecology and GIS approach, Pro gradu, Pääjärvistipendi, lahjoittaja Onnenvuoren Sora Oy

Luisa Woestmann (1000 €) Bacterial infection in the Glanville fritillary butterfly. Väitöskirja, Ormajärvistipendi, lahjoittaja Voglia Oy

Apurahan saajat 2016

Jessika Karvinen (1000 €) Radiolähetinseurannan ja ei-invasiivisten menetelmien vertailu kahden majavalajin elinympäristöjen käytön tutkimuksessa. Pro Gradu

Elena Kochanova (1000 €) Molecular Genetic and Morphological Study of Harpacticoid Species (Crustacea, Copepoda) in Lake Pääjärvi. Väitöskirja

Marta Pieristè (1000 €) How do leaf pigments and chlorophyll fluorescence of understorey plants change as a consequence of sunlight changing during the day and under different weather conditions? Lammin Säästöpankin nimikkostipendi, Väitöskirja

Johanna Turula (1000 €) Pohjavesivaikutus Lammin Löyttynojan ja Koiransuolenojan virtaamissa ja vedenlaadussa, Hämeenlinnan kaupungin nimikkostipendi, Pro gradu

Minna Viljamaa (500 €) Linnunpesien havainnointi maatalouspelloilta käyttäen infrapunakameralla varustettua quadrokopteria. Lammin Betoni Oy:n nimikkostipendi, Pro Gradu

Luisa Woestmann (500 €) Bacterial infection in the Glanville fritillary butterfly. Voglia Oy:n nimikkostipendi, Väitöskirja

Apurahan saajat 2015

Linda Jalava (1000€) Pohjavesisysteemin integroiminen LBA:n ympäristönseurantajärjestelmään Nordean nimikkostipendi, pro gradu

Wolfgang Reschka (1000€) Finding, monitoring and competing for host locations by a parasitoid wasp väitöskirja

Elena Rosa (500€) Wing pigmentation and immune defence in response to thermal variation in the Glanville fritillary butterfly Lammin Betoni Oy:n nimikkostipendi, väitöskirja,

Stella Thompson (1000€) Effects of beaver-induced flooding on deadwood and saproxylic beetles väitöskirja

Sari Uusheimo (1000€) Denitrificaatio ja typen pidättyminen kosteikko- ja laskeutusaltaissa –tehostettua ekosysteemipalvelua Lammin Säästöpankin nimikkostipendi väitöskirja

Jussi Vesterinen (500€) Littoral energy pathways in highly humic boreal lakes Voglia Oy:n nimikkostipendi, väitöskirja

Apurahan saajat 2014

Reschka Wolfgang (1000 €): Foraging behaviour of a parasitoid wasp Väitöskirja

Tertsonen Annu (1000 €): Altruismi ja konfliktit sodassa Väitöskirja

Uusheimo Sari (1000 €): Typen pidättyminen laskeutusaltaissa ja rakennetuissa kosteikoissa – tehostettua ekosysteemipalvelua. Lammin Säästöpankin nimikkostipendi. Väitöskirja

Vesterinen Jussi (1000 €): Litoraalin bakteerituotannon ja pohjalevien merkitys erittäin humuspitoisessa Mekkojärvessä. Nordean nimikkostipendi. Väitöskirja

Woestmann Luisa (1000 €): Maternal (epi)genetics in shaping immune defence in wild populations. Voglian ja Lammin betonin nimikkostipendi. Väitöskirja

Apurahan saajat 2013

Narendra Koju: (1000 €) Exploring the food chain of odonate larvae in humic lakes Pro gradu

Anna Lehtinen: (1000 €) Stimuloiko järvessä tuotettu orgaaninen aine valuma-alueelta peräisin olevan orgaanisen aineen hajotusta Pro gradu

Laura Leponiemi: (500 €) Pohjavesien pinnankorkeuden ja laadun muutokset Suomessa 1999-2012 Pro gradu

Annika Lindström: (500 €) Lammin lössi Pro gradu

Kerstin Lönnberg: (1000 €) Year-to-year fluctuations of phytoplankton assemblages in Lake Pääjärvi and their relation to phosphorus loading and thermal conditions in the lake Pro gradu

Henna Makkonen: (1000 €) Ravintokasvin vaikutus täpläverkkoperhosen toukan kehitykseen ja suolen mikrobiotan koostumukseen Pro gradu

Apurahan saajat 2012

Satish Basnet (1000 €): Measuring anaerobic production in humic lakes. Pro Gradu

Aku Korhonen (1000 €): Rustokääpien (Skeletocutis) systematiikan ongelmia, esimerkkinä lehtoludekääpä. Pro Gradu

Jussi Vesterinen (1000 €): Spatial and temporal variation in biomass productivity of algae and bacteria in highly humic Lake Mekkojärvi. Pro Gradu

Niko Björkell (1000 €): Minkin ja hillerin ravinnonkäyttö Suomessa. Pro Gradu

Hanna Susi (1000 €): Härmän vaikutus heinäratamon kasvuun, härmän epidemiologia. Väitöskirja

Apurahan saajat 2011

Mutyaba Colline (1000 €): Isotope and mass balance analyses as a tool to solve abnormal high methane (CH4) and inorganic carbon  (DIC) concentrations and circulation of CH4 and DIC in meromictic lake bottom. Pro Gradu

Anni Jokiniemi (1000 €): Veden kierto ja aineiden kuljetus Vanajan reitillä. Pro Gradu

Liisa Maanavilja (1000 €): Rahkasammalten kasvu, yhteyttämisteho ja fysiologinen tila luonnontilaisissa, ennallistetuissa ja ojitetuissa korpiekosysteemeissä. Väitöskirja

Kirsi Perälä (1000 €): Puumala-viruksen ja kelpoisuuden suhde metsämyyrällä (Myodes glareolus). Pro Gradu

Hanna Susi (1000 €): Sieni-infektion vaikutus isännän demografiaan ja resistenssin kustannukset. Väitöskirja

Apurahan saajat 2010

Timo Friman (1000 €): Lähteiden vedenlaatu Kanta-Hämeessä

Malla Kirjokangas (1000 €): Täpläverkkoperhosen sisäsiitosheikkous

Iita Puustinen (1000 €): Kasviplanktonin merkitys päällysveden ravinnepitoisuuksien ajallisen ja alueellisen vaihtelun selittäjänä Vanajanselällä