Hae apurahaa

Säätiö tukee Lammin biologisella asemalla tehtävää tutkimusta. Yksittäiset apurahat ovat yleisesti suuruudeltaan 500-1.500 euroa. Apurahaan kuuluu kuukauden ilmainen majoitus Lammin biologisella asemalla. Vuoden 2024 apurahahaku on nyt käynnissä. Haku päättyy 31.3.
Apurahojen hakuilmoitus

Lammin biologisen aseman Ympäristötutkimuksen Säätiö julistaa haettaviksi vuoden 2024 apurahat. Säätiö tukee Lammin biologisella asemalla tehtävää tutkimusta. Yksittäiset apurahat ovat suuruudeltaan 500-1500 euroa. Apurahaan kuuluu kuukauden ilmainen majoitus Lammin biologisella asemalla.

Apurahoin tuetaan Lammin biologisella asemalla tehtäviä pro gradu –tutkielmia sekä rahoitetaan väitöskirjatutkimusten kustannuksia. Apurahoja haetaan säätiön hallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi ainakin tutkimuksen otsikko, hakijan henkilötiedot, tutkimukseen saatu ja haettu muu rahoitus sekä opinnäytetyön ohjaaja ja hänen yhteystietonsa. Liitteeksi tulee laittaa maksimissaan kahden sivun mittainen tutkimussuunnitelman tiivistelmä. Apurahan saajan tulee raportoida vuoden kuluttua apurahan saamisesta työn edistymisestä ja apurahan käytöstä säätiön hallitukselle.

Haku päättyy 31.3.2024. Apurahan saajille ilmoitetaan myönnöstä huhtikuun aikana.

Lisätietoja: säätiön asiamies Janne Sundell (janne.sundell@helsinki.fi, www.helsinki.fi/lammi/lbays).

Hakemukset toimitetaan osoitteella: Lammin biologisen aseman Ympäristötutkimuksen Säätiö, Pääjärventie 320, 16900 Lammi tai sähköpostitse säätiön asiamiehelle.