Ympäristötutkimuksen Säätiö

Lammin biologisen aseman Ympäristötutkimuksen Säätiön tarkoitus on tukea Helsingin yliopiston Lammin biologisella asemalla tehtävää ympäristoalan tutkimusta. Säätiö on perustettu vuonna 2008.

Ympäristönmuutoksen vaikutukset ovat meidän kaikkien nähtävissä ja koettavissa jo omassa jokapäiväisessä elämässämme. Ajankohtaista tutkimustietoa tarvitaan, jotta voimme paremmin hallita ja sopetua ympäristönmuutokseen sekä suojella kallisarvoista luontoamme ja elinympäristöjämme.

Säätiö on tukenut olemassaolonsa aikana monenlaista tutkimusta. Usein tutkimus on kohdistunut hämäläiseen luontoon ja kohteena ovat olleet tutkimukset Evon alueella, Lammin Pääjärvi ja Vanajavesi.

Esimerkkejä rahoitetuista tutkimusaiheista ovat mm. järvien ravintoverkkoihin liittyvät tutkimukset, luonnonsuojelun mallilajiin täpläverkkoperhoseen liittyvät tutkimukset, perimän ja ympäristön yhteisvaikutus lohen ilmiasuun ja selviytymiseen, metsän kenttäkerroksen kasvillisuuden vuodenaikainen kehitys valaistuksen muuttuessa, kasvipatogeenien evoluutio ja ekologia sekä kosteikkojen merkitys ravinteiden pidättäjinä ja monimuotoisuuden ylläpitäjinä.

Lue lisää säätiön rahoittamien tutkimusten sisällöistä