Siteeratuimpia tutkijoita
Tieteen laatua ja voimaa arvioidaan yhä useammin laskemalla ja analysoimalla tutkijoiden toistensa töihin tekemiä viittauksia, eli siteerauksia. Tutustu tällä sivulla joukkoon Helsingin yliopiston tutkijoita, joiden tutkimukseen toiset tutkijat viittaavat paljon.
Miten nämä viitatuimmat tutkijat on valikoitu?

Erityisesti luonnontieteissä ja elämäntieteissä viittausmäärät dokumentoidaan tarkkaan eri viittaustietokantoihin. Tunnetuimmat viittaustietokannat ovat Elsevier-yhtiön omistama Scopus ja Clarivate Analyticsin omistama Web of Science.

Tällä sivulla esitellyt tutkijat kuuluvat Clarivate Analyticsin Highly Cited Researchers -listalle. Listalle pääsee Web of Science -tietokannassa omalla alallaan eniten viitattuun prosenttiin kuuluvat tutkijat. Humanistis-yhteiskuntatieteelliset alat ovat yleisesti ottaen heikosti dokumentoituja viittaustietokannoissa.

Tämän sivun tieteenalaluokittelu perustuu Highly Cited Researchers -listan luokitteluun. Se perustuu siihen, minkä alan julkaisuissa tutkijoiden artikkeleita on julkaistu sekä tutkijan omaan arvioon. Luokittelu ei perustu esimerkiksi siihen, missä tiedekunnassa tai yksikössä tutkija on töissä.

Tutkimuksen laatua ei voi mitata pelkästään viittausmäärillä. Tutkijat, joihin viitataan tieteenalallaan eniten, kuuluvat kuitenkin kiistattomasti alansa huippuihin.

Ilmakehätieteet

Ilmakehätieteet ovat toistuvasti Helsingin yliopistossa hyvin edustettuja viitatuimpien tutkijoiden listoilla.

Menestyksen taustalla on muun muassa Ilmakehätieteiden keskus INARin tutkimusympäristö, jonne on syntynyt maailman parhaimmistoon kuuluvaa osaamista aerosoleista.

Mikael Ehn

Mikael Ehn tutkii sitä, mitä haihtuville orgaanisille yhdisteille tapahtuu ilmakehässä.

Ehn johtaa ilmakehän fysikaaliseen kemiaan keskittynyttä tutkimusryhmää.

Veli-Matti Kerminen

Veli-Matti Kerminen tutkii ilmakehän pienhiukkasten muodostumismekanismeja ja vaikutuksia ilmastoon.

Kerminen johtaa aerosolien, pilvien ja ilmaston vuorovaikutusta selvittävää tutkimusryhmää.

Markku Kulmala

Markku Kulmala tutkii ilmakehän aerosolihiukkasten syntymekanismeja. Hän on ollut maailman viitatuin geotieteilijä vuodesta 2011.

Kulmala on Ilmakehätieteiden keskus INARin johtaja, Ilmakehä- ja ilmastotutkimuksen osaamiskeskus ACCC:n johtaja sekä akatemiaprofessori.

Tuukka Petäjä

Tuukka Petäjä tunnetaan paitsi aerosolitutkijana erityisesti kehitystyöstään aerosolitutkimuksen asemien, mittalaitteiden ja menetelmien parissa. Petäjä on ollut keskeinen vaikuttaja Helsingin yliopiston tutkimusasemien mittauslaitteiden kehittämisessä.

Petäjä johtaa Ilmakehätieteiden keskus INARin aerosolihiukkasten havaintolaitteiston kehitystä.

Mikko Sipilä

Mikko Sipilä tutkii maapallon napa-alueiden ilmakehää ja miten aerosoleja syntyy sen vuorovaikutuksessa maan, metsän ja meren kanssa.

Sipilä johtaa Värriön tutkimusasemaa ja ilmakehän kaasuista syntyvien hiukkasten muodostumiseen ja massaspektrometriaan keskittynyttä tutkimusryhmää.

Elämäntieteet

Elämäntieteiden tutkimus Helsingin yliopistossa on vahvistunut erityisesti monitieteisesti elämäntieteiden tutkimukseen keskittyvän Helsinki Institute of Life Science HiLIFEn perustamisen myötä.

Jaakko Kangasjärvi

Jaakko Kangasjärvi tutkii kasvien rasitustekijöitä ja rasitukseen liittyvien solutason signaalien välitysmekanismeja.

Kangasjärvi johtaa tutkimusryhmää, joka on keskittynyt reaktiivisten happilajien syntymiseen kasvien rasituksen myötä.

Bio- ja ympäristötieteet

Perinteisestikin vahva ympäristötutkimus on ollut viimeisten vuosien aikana voimistuva ala Helsingin yliopistossa muun muassa kestävyystieteiden instituutti HELSUSin perustamisen ja muiden strategisten painotusten myötä.

Christopher Raymond

Christopher Raymond tunnetaan erityisesti ihmisen ja luonnon suhteen tutkimuksesta ja erilaisten luontopohjaisten ratkaisujen kehittämisestä päätöksentekoon.

Raymond johtaa tutkimusryhmää, jonka tutkimus edistää monimuotoisuuden ja ympäristön vaalimista.

Terveys- ja lääketieteet
Mark Daly

Mark Daly tutkii ihmisperimän rakennetta ja perimän yksilöllistä vaihtelua. Suuri osa Dalyn tutkimuksesta hyödyntää Suomen ainutlaatuisia terveysrekisteri- ja biopankkitietoja.

Daly  johtaa Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMMiä, joka on osa elämäntieteiden instituutti HiLIFEa.

Mikko Niemi

Mikko Niemi tutkii kolesterolilääkitykseen tehoon ja haittavaikutuksiin liittyviä geenimuutoksia.

Niemi johtaa tutkimusryhmää, joka on keskittynyt farmakogenetiikkaan eli tutkimaan sitä, miten ihmisten geenit vaikuttavat siihen, miten he reagoivat lääkkeisiin.

Willem de Vos

Willem de Vos tutkii ihmisen mikrobien ekosysteemiä, sen vaikutusta terveyteen ja sairauksiin sekä sitä, miten mikrobistoa muokkaamalla voi hoitaa tai ennaltaehkäistä sairauksia.

De Vos johtaa mikrobiston tutkimukseen keskittynyttä tutkimusryhmää.

Tutustu myös