ERC Synergy Grant -projektit ja -tutkijat

Helsingin yliopistossa on tällä hetkellä 1 projekti, joka tekee tutkimusta ERC Synergy Grant -rahoituksella. Tutustu projektiin tällä sivulla.
Mikä on ERC Synergy Grant?

ERC Synergy Grant on Euroopan tutkimusneuvoston rahoitusmuoto, joka edistää yliopistojen tieteenalarajoja ylittävää, kunnianhimoista yhteistyötä monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Projektia johtaa useampi kuin yksi vastuullinen tutkija eri yliopistoista tai tutkimuslaitoksista.

Onnistuneessa rahoitushakemuksessa on esitettävä perustelut sille, miksi yksittäinen vastuullinen tutkija ei voi johtaa hanketta onnistuneesti. Hankkeiden johtajilla on oltava erinomaiset tieteelliset näytöt joko varhaisessa vaiheessa urallaan tai kymmenen vuoden ajalta.

Luonnon monimuotoisuuden kartoittaminen – Otso Ovaskainen

Otso Ovaskaisen ERC-rahoitettu projekti kartoittaa maailman luonnon monimuotoisuutta uusimpien tieteellisten työkalujen avulla.

Ovaskaisen projektissa kerätään automaattisesti DNA- ja ääninäytteitä sekä riistakameroiden kuvia yli 450 paikasta ympäri maailmaa. Tutkijat saattavat näytteiden ja huippuunsa viritetyn tilastollisen analyysin avulla pystyä selvittämään jopa puolet maapallon hyönteisten ja sienten monimuotoisuudesta.

Projektin tutkijat pyrkivät samalla ymmärtämään esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja maankäytön muutosten vaikutuksia eliöstön monimuotoisuuteen. Lisäksi projektissa kehitetään kokonaan uusia tilastotieteen menetelmiä, jotka sopivat erityisesti biodiversiteetin tutkimukseen.

Ovaskaisen projekti tuottaa täysin uudella mittakaavalla tietoa maapallon eliöiden monimuotoisuudesta. Syvällisempi ymmärrys biodiversiteetistä ja ihmisen toiminnan vaikutuksista auttaa tekemään vastuullisempia päätöksiä.

Projektin nimi ja kesto

A Planetary Inventory of Life – a New Synthesis Built on Big Data Combined with Novel Statistical Methods, 2020–2025.

Ovaskaisella oli 2008–2013 Starting Grant -projekti nimeltä Spatial ecology: bringing mathematical theory and data together.

Meillä on vihdoin käytössä aivan viime vuosien aikana kehittyneitä ja edelleen kehittyviä menetelmiä, jotka tarjoavat mahdollisuuden selvittää täysin uudella tavalla eliöiden monimuotoisuutta.
Tutustu myös