Luonnontieteiden, bio- ja ympäristötieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
Tältä sivulta löydät perustietoa Luonnontieteiden, bio- ja ympäristötieteiden ja tekniikan tutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan tehtävistä ja toiminnasta. Löydät toimikunnan jäsenet, yhteystiedot ja ohjeita lausuntopyynnön laatimiseen.

Lausuntopyyntö voi liittyä esimerkiksi muilla kuin ihmistieteiden menetelmillä tehtävän tekoälytutkimuksen etiikkaan, tutkimuksen kaksikäyttöön tai tutkimukseen, jonka toteuttamisella tai tuloksilla on vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon tai ympäristöön. Ihmisiin tai eläimiin kohdistuvan tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi suoritetaan muissa eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnissa.

Toimikunta ohjaa lausunnoillaan ja toiminnallaan eettisyyden kehittymistä luonnontieteiden, bio- ja ympäristötieteiden ja tekniikan tutkimuksen aloilla. Lisäksi toimikunta opastaa tutkimuseettisissä kysymyksissä ja neuvoo tutkimuseettisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.

Toimikunnan jäsenet toimikaudella 2022–2025

Puheenjohtaja

Vanhempi yliopistonlehtori Ilkka Korpela, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
 

Sihteeri

Asiantuntija, FT Ulla Lahtinen, Tutkimuspalvelut
 

Jäsenet

Apulaisprofessori Johan Ekroos
Professori Emilia Kilpua
Professori Gareth Law
Yliopistonlehtori Sirkku Manninen
Yliopistotutkija Päivi Mäntyniemi
Professori Jukka Nurminen
Apulaisprofessori Laura Ruotsalainen
Professori Susanne Wiedmer
Apulaisprofessori Indre Zliobaite

Asiakirjan toimittaminen

Arvioitavan tutkimuksen tulee olla osa Helsingin yliopiston tutkimustoimintaa. Lausuntoa hakevan päätutkijan tai osatutkimuksen vastuututkijan tulee olla työsuhteessa Helsingin yliopistoon. Riittävä affiliaatio on myös kyseessä olevan tutkimuksen Helsingin yliopistoon myönnetty hankerahoitus, apuraha tai vastuututkijan vierailusopimus hankkeen toteuttamisen ajaksi.

Toimikunta ei käsittele jo aloitettuja tutkimuksia.

Tutustu huolellisesti lausuntopyynnön ohjeisiin. Varmista, että olet liittänyt lausuntopyyntöön kaikki vaaditut liitteet.

Toimikunta edellyttää lausuntonsa perusteeksi seuraavat asiakirjat:

  • Saatekirje
  • Perustelu eettisen ennakkoarvion tarpeelle
  • Korkeintaan kuusi sivua pitkä tutkimussuunnitelma
  • Tutkimuksesta vastaavan henkilön arviointi tutkimuksen eettisyydestä
  • Aineistonhallintasuunnitelma
  • Tarvittaessa tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus, jos tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja.

Dokumenttien tulee olla englanninkielisiä.

Eettiselle toimikunnalle tulee kuvata tutkimuksen mahdolliset haitat ja riskit niin, että toimikunta voi arvioida tutkimuksen eettisyyttä punniten tutkimuksesta koituvia mahdollisia haittoja suhteessa tutkimuksella tavoiteltavaan tietoarvoon.

Toimikunta noudattaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti julkisuusperiaatetta, jonka mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia. Tähän perustuen ja toimikunnan päätöksen mukaisesti kaikki, paitsi tutkimussuunnitelmat liitteineen, ovat julkisia asiakirjoja.

Kokousaikataulu

Kokouspäivät keväällä 2023 ovat:

7.3.
11.5.

Pyydä lausuntoa

Toimita lausuntopyyntösi yhtenä pdf-dokumenttina viimeistään kaksi viikkoa ennen toivomaasi kokousta.

Lähetä lausuntopyyntöhakemuksesi e-lomakkeella.