Antti Jussila, verkkopalveluasiantuntija

Antti Jussila on urallaan toiminut monenlaisissa IT-asiantuntijatehtävissä sekä yksityisellä sektorilla että yliopistomaailmassa tietotekniikkakeskuksessa (Tike). Yhteishenki ja uuden oppiminen ovat Tikelläkin eri tehtävissä työskennelleen Jussilan mukaan työyhteisömme ehdottomia vahvuuksia.
Mikä innosti tulemaan Tikelle ja mikä työssäsi on mielenkiintoisinta?

Olen paluumuuttaja – alun perin tulin tietotekniikkakeskukseen Linux-ylläpitäjäksi. Suurimman osan työelämästäni olen toiminut lähinnä Linuxiin liittyvissä työtehtävissä yksityisellä puolella, mutta toki olen tehnyt myös palvelusuunnittelua. Yliopistouran välissä kävin pari vuotta yksityisellä puolella tekemässä DevOPSia, mutta jäin kaipaamaan suuria järjestelmiä, työkavereita ja parempaa mahdollisuutta vaikuttaa omiin työtehtäviin.

Uusien ratkaisujen rakentaminen, ongelmien ratkaisu sekä mahdollisuus tutkia ja kokeilla uusia ratkaisuja ja järjestelmiä ovat työni mielenkiintoisimpia puolia. Aiemmat työtehtäväni Tikellä liittyivät lähinnä Linux-palvelinylläpitoon ja Linuxiin liittyviin levyjärjestelmiin. Nykyään ylläpidän muun muassa versionhallintaa, sensitiivisen tiedon kyselyjärjestelmää, sisäistä keskustelujärjestelmää, keskitettyä lokijärjestelmää ja konttiympäristöä sekä toteutan automatisoituja ratkaisuja.

Millaiset koulutusmahdollisuudet Tikellä on? Mitä olet oppinut työaikanasi?

Tikellä on mahdollisuus osallistua muun muassa järjestelmätoimittajien omiin koulutuksiin, ja kiinnostuksen mukaan voi käydä erilaisia verkkokoulutuksia. Itse olen suorittanut esimerkiksi Ansibleen ja OpenStackiin liittyviä kursseja. Omatoimista opiskelua ja uteliaisuutta arvostetaan Tikellä, ja tähän saa myös työkaluja ja aikaa. Jokaisesta resurssista ei tarvitse tapella ja muun muassa virtuaalipalvelimien ja konttien tilaaminen omiin tutkimuksiin onnistuu. Meillä on kattava IT-infrastruktuuri, jota hallitsemme itse. Tämän ansiosta asioita ei tarvitse odotella ulkopuolisilta toimittajilta, sillä meillä on huippuosaamista talon sisällä.

Työnkierto mahdollistaa tutustumisen erilaisiin työtehtäviin. Itse olen toisinaan käynyt tutustumassa päivän ajan eri ihmisten luona heidän työtehtäviinsä, tosin korona ja etätyöt ovat rajoittaneet tätä viime aikoina. Kun asiat näkee toisen ihmisen työn kautta, huomaa helpommin sellaisia ongelmia, jotka eivät itselle ole niin näkyviä. Samalla pääsee näkemään aitiopaikalta Tiken huippuammattilaisten osaamista, jonka myötä heidän tietotaitoaan osaa arvostaa entistäkin enemmän.

Millainen työyhteisö Tikellä on? Entä millaista on työskentely yliopistolla?

Tikellä on rento ja hyvä työyhteisö. Saa epäonnistua, eikä kukaan tule huutamaan pää punaisena, vaan ihmiset auttavat. Yhteen hiileen puhaltaminen ja rentous on monesti näkynyt, kun on ollut jokin suuri ongelma päällä. Ongelmaa ryhdytään ratkaisemaan yhdessä, eikä ihmisiä jätetä yksin. Työnantaja joustaa erilaisissa elämäntilanteissa, ja vapaa-ajan ja lomat saa viettää rauhassa.

Yliopistoissa IT-ratkaisut eivät kilpaile keskenään, vaan korkeakoulut ja yliopistot tekevät yhteistyötä erilaisten palveluiden osalta. Yksityiseen puoleen verrattuna avoimuus luo mahdollisuuksia oppia myös muiden yliopistojen ja korkeakoulujen ratkaisuista, ja tätä tukee esimerkiksi vuosittain järjestettävä korkeakoulujen IT-päivät-tapahtuma. Myös asiakkaidemme eli yliopistolaisten tehtävät ovat erittäin mielenkiintoisia – meidän näkökulmastamme ennen kaikkea se, miten voimme heitä auttaa tutkimuksessa, opetuksessa ja opiskelussa. Työssämme oppii aivan eri tavalla arvostamaan tieteellistä työtä ja ihmisten osaamista, kun pääsemme aitiopaikalta seuraamaan tutkijoiden työtä. Myös yliopistomme opiskelijoiden IT-projektit ovat mielenkiintoisia, ja on mukava seurata heidän kehittämiään ratkaisuja.

 

Lue lisää tikeläisten tarinoita!