Tietoturva yliopistolla

Tieto on yliopiston merkittävin voimavara. Tutkimukseen perustuvan uuden tiedon tuottaminen on yksi yliopiston perustehtävistä. Tiedon tuottamisen lisäksi yliopisto säilyttää ja jakaa monenlaista tietoa moniin eri tarpeisiin, sekä yliopiston sisällä että yhteiskuntaan.

Tiedon käsittelyyn tarvitaan tietotekniikkaa, johon liittyviä palveluja yliopistolle tuottaa tietotekniikkakeskus. Tietoturva ja tietosuoja ovat kuitenkin myös yhteisöllisiä vastuita, joihin jokainen yliopistolainen toiminnassaan sitoutuu.

Yhteisiä sääntöjä noudattamalla pidämme kaikki yhdessä huolen siitä, että yliopistolaisten tieto pysyy turvassa.

Tiesitkö?

Yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden tietoturva vaatii jatkuvaa varjelua. Yliopistolaisen tietoturvatesti kiinnittää huomion tietoturvan kannalta oikeisiin asioihin ja toimintatapoihin. Vuosittain suoritettava lyhyt testi on Helsingin yliopistossa pakollinen henkilökunnan jäsenille sekä tutkinto-opiskelijoille: yliopiston käyttäjätunnuksen voimassaolo on sidottu hyväksyttyyn testisuoritukseen. Myös muut yliopistolaiset saavat halutessaan suorittaa testin.

Meillä jokainen yliopistolainen suorittaa kerran vuodessa tietoturvatestin, joka muistuttaa hyvistä käytännöistä ja ajankohtaisista tietoturvauhkista.
Sinua voisivat kiinnostaa myös