Töihin meille

Teologisen tiedekunnan opetus- ja tutkimustehtäviin hakevia pyydetään noudattamaan alla olevia yliopistoportfoliota, opetustaidon arviointia ja julkaisuluetteloa koskevia tiedekunnan ohjeita. Sivuilta löydät myös kuvauksen professorin tehtävän täyttämisestä tiedekunnassa.

Katso myös Helsingin yliopiston ohjeet ja avoimet työpaikat:

Yliopistoportfolio on tieteellisen raportin kaltainen katsaus, jossa tekijä esittää dokumentoidusti keskeisen ammatillisen osaamisensa ja tarkastelee akateemista työtään (tutkimus, opetus, hallinnollinen ja muu työ) kokonaisuutena.

Portfolio tulee laatia kutakin haettavaa tehtävää varten ja ansiot on esiteltävä haettavan tehtävän kannalta. Portfolion enimmäispituus on 4–7 sivua (sekä liitteet ohjeen mukaisesti). Portfolion opetus ja ohjaus -osiossa on huomioitava tiedekunnan ohjeet opetuksellisten ansioiden arvioinnista.

Korkealaatuinen opetus on Helsingin yliopistossa tärkeä ja arvostettu asia. Yliopiston ja tiedekunnan opettajat ovat alansa päteviä tutkijoita ja opettajia. Teologisessa tiedekunnassa tiedekuntaneuvoston asettama opetustaitotoimikunta arvioi opetus- tai tutkimustehtäviä hakevien opetustaidon kokonaisuutena.

  • Opetustaidon arvioiminen (pdf) teologisessa tiedekunnassa 1.3.2016 alkaen
  • Aiempi ohje opetustaidon arvioinnista